Terveilm

In English

AKÜ projektid

18.10.2018

Meil on palju projekte käimas, et toetada meie sisulisi tegevusvaldkondi.
Kui kui teie organisatsioon otsib kestliku arengu teemalisele projektile partnerit, siis võtke julgelt ühendust!


Bridge 47 – Building Global Citizenship

Bridge47 on projekt, mida viivad ellu 15 Euroopa vabaühendust. Selle eesmärk on toetada vabaühendusi, kes edendavad maailmakodaniku haridust, et aidata kaasa vaesuse likvideerimisele ja üleilmsele õiglusele.

Kestvus: 2017 – 2020

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Kontakt: Agne Kuimet, agne ätt terveilm.ee

Lisainfo: http://kehys.fi/bridge47


Poliitikate sidusus kui kestliku arengu eeldus

Projekti fookus on kestliku arenguga seotud poliitikate sidususel (PCSD: policy coherence for sustainable development). Projekti peamine eesmärk on suurenda kõikide poliitikakujundajate teadlikkust globaalsetest mõjuahelatest ning PCSD põhimõtte olulisusest kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Projekti peamisd teemavaldkonnad on järgmised: vaesuse vähendamine, korralik töö, jätkusuutlik tootmine ja tarbimine ning kliimamuutused.

Projekti inglisekeelne nimi: CE4SD (Coherent Europe for Sustainable Development) 

Kestvus: 2017 – 2020

Rahastaja: Euroopa Komisjon, kaasrahastaja Välisministeerium

Kontakt: Karl Oskar Villsaar, karloskar ätt terveilm.ee


Baltics We Want by 2050: 51 Steps Further

Projekti raames kogutakse Eestist, Lätist ja Leedust 51 lugu, mis räägivad kestlikust arengust. Iga riik teeb oma lugude põhjal ka väikese teavituskampaania ja kasutab neid ka edasises töös kestliku arengu teemadest rääkides.

Kestvus: sügis 2018

Rahastaja: Nordic Council of Ministers’ Grant Programme for Nordic-Baltic Non-Governmental Organisations’ (NGO) Cooperation 2018 Latvia

Kontakt: Katrin Pärgmäe, katrin ätt terveilm.ee

 

AKÜ kommunikatsiooitöö 2018-2019

AKÜ kommunikatsiooniprojekt võimaldab AKÜl tegeleda globaalse kestliku arengu teemaliste sõnumite levitamisega ja teemade tõstatamisega professionaalselt  nii tava- kui sotsiaalmeedias, leida eestkõnelejaid ja tugevdada kestlikust arengust huvituvaid kogukondasid ning arendada AKÜ brändi kompetentsikeskusena.

Teiseks loob projekt võimaluse edendada sektoriteülese koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks tegevusi ja nähtavust.

Kolmandaks aitab projekt kaasa AKÜ liikmeskonna ja laiemalt kestlikkuse teemaga tegelevate vabaühenduste võimestamisele, nende nähtavamaks ja kuuldavamaks muutumisele.

Kestvus: juuni 2018 – mai 2019

Rahastaja: Välisministeerium

Kontakt: Katrin Pärgmäe, katrin ätt terveilm.ee

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (acronym: AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation or have expressed interest towards that topic. AKÜ’s main goal is to work towards sustainable future, read about AKÜ’s main activities below!

AKÜ’s members can be Estonian not-for-profit organizations and foundations, active in the field of sustainable development. The highest decision-making body is the General Assmebly. AKÜ also has a Council responsible for strategic planning and deciding on daily matters that cannot be brought to the General Assembly. AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. The statute is approved by the General Assembly on May 14, 2009 in Tallinn. Our financial year lasts from January 1 to December 31.

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Tallinn, Telliskivi 60a, 10412
A3 building
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Gea Kangilaski – Secretary-General, gea@terveilm.ee