Terveilm

In English

Sõnum EL-i liidritele: meie kestlik tulevik peab algama juba täna

13.06.2019

Euroopa arengukoostöö- ja abi organisatsioonide võrgustik Concord Europe, mille liige on ka Arengukoostöö Ümerlaud, esitas koos partneritega avaliku pöördumise EL-i juhtide poole, pööramaks tähelepanu liikmesriikide vähesele panusele maailma kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. EL-i juhid peavad lõpetama poliitilise loiduse sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemide suhtes ning seadma kestliku arengu EL-i prioriteediks järgmise viie aasta jooksul. Pöördumisele on kirjutanud alla üle 150 organisatsiooni ja võrgustiku.

Austatud EL-i riigi- ja valitsusjuhid!

Ühiskond eeldab, et täiskasvanud õpetavad lapsi, kuid hoopis meie lapsed harivad pidevate protestide kaudu täiskasvanuid, nõudes meetmeid kliima kaitsmiseks ja jätkusuutlikuma elukeskkonna loomiseks. Lisaks on Euroopa tänavatel – nii suurtes metropolides kui ka väiksemates linnades – regulaarselt toimunud meeleavaldused ja protestimarsid, mille abil nõutakse kõike alates kliima kaitsmisest ja liikide väljasuremise peatamisest kuni naiste õiguste kaitsmise ja sotsiaalmajandusliku õigluseni.

Hiljutiste Euroopa Parlamendi valimiste valguses, kus hääletamisaktiivsus oli 20 aasta kõrgeim ja selle kasv seotud progressiivsete põhjustega, on selge, et Euroopa kodanikud võtavad üha enam sõna ja ei ole viimase kahe kümnendi jooksul olnud ühtehoidvamad kui praegu, esindades aktiivset ja proaktiivset vastumürki euroskeptismile. Küsitlus küsitluse järel tõestab, et Euroopa kodanikud igatsevad Euroopa Liitu, mis kindlustaks sotsiaalse ja keskkondliku õigluse. Teadlased, ärijuhid, linnad, regioonid ja kodanikuühiskond soovivad Euroopale uut suunda. 30 era-, avaliku- ja kodanikuühiskonna platvormi juhid, kes esindavad miljoneid EL-i elanikke, moodustavad üheskoos tugeva hääle, mis nõuab, et jätkusuutlikust arengust saaks EL-i kõige olulisem poliitiline prioriteet.

Kas kuulete seda häält?

Ehkki mõningates valdkondades on edusamme tehtud, siis ei ole need kaugeltki piisavad, et tulla toime meid ees ootavate sotsiaalsete ja keskkondlike väljakutsetega. Üha suureneva ebavõrdsuse leevendamiseks, kliimakriisi ja bioloogilise mitmekesisuse kiire vähenemise peatamiseks, jätkusuutliku tarbimise ja tootmise ning kõigi jaoks kvaliteetse tööhõive tagamiseks tuleb liikuda ökonoomsema süsteemi poole, mis tugineb heaolul ja kvaliteetsel elukeskkonnal. Euroopa Nõukogu 20.–21. juunil toimuval EL-i juhtide tippkohtumisel arutatakse strateegilist tegevuskava aastateks 2019–2024. Kutsume teid üles näitama, et olete meie häält kuulnud ja teete jätkusuutlikust arengust Euroopa Liidu üldise prioriteedi nii Euroopasiseselt kui ka -väliselt, seda vähemalt järgnevaks viieks aastaks.

Tegeliku ja püsiva muutuse tagamiseks peab kestlik areng olema kuldne lõng, mis jookseb läbi kõikidest EL-i poliitikavaldkondadest. Majandust ei tohi enam vaadelda kui vahendit jõukuse ja konkurentsivõime saavutamiseks, vaid näha seda hoopis vahendina kaasava, jätkusuutliku ja õiglase ühiskonna loomiseks, mis vastaks kõigi vajadustele ning ei ületaks meie planeedi hinnaliste ressursside kasutamise norme ja elu andva ökosüsteemi piire. Tegutsemissoov kodanike ja erinevate huvirühmade hulgas on tugev – puudub vaid teie poliitiline tahe. Euroopa rahvuslike, piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatena, kes
töötavad erinevate sotsiaalsete, keskkondlike, majanduslike, valitsemise ning rahvusvaheliste probleemidega ja esindavad üheskoos kümneid miljoneid Euroopas elavaid inimesi, jätkame me oma hääle kuuldavaks tegemist. Kuid teie kui poliitiliste juhtide kätes on suunata meid Euroopa parema tuleviku poole, kus prioriteetideks on inimeste ja meie planeedi heaolu, mitte lühiajaline kasu. Oleme valmis teid sel teekonnal toetama.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (acronym: AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation or have expressed interest towards that topic. AKÜ’s main goal is to work towards sustainable future, read about AKÜ’s main activities below!

AKÜ’s members can be Estonian not-for-profit organizations and foundations, active in the field of sustainable development. The highest decision-making body is the General Assmebly. AKÜ also has a Council responsible for strategic planning and deciding on daily matters that cannot be brought to the General Assembly. AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. The statute is approved by the General Assembly on May 14, 2009 in Tallinn. Our financial year lasts from January 1 to December 31.

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Tallinn, Telliskivi 60a, 10412
A3 building
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Gea Kangilaski – Secretary-General, gea@terveilm.ee