Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

ÜRO kestliku arengu eesmärgid on loodud ja kokku lepitud selle jaoks, et inimeste heaolu ja piiratud ressursside vahel oleks tasakaal. 

Poliitika kujundamisel peavad ÜRO liikmesriigid lähtuma just nendest eesmärkidest.

Siin tulebki mängu poliitikate sidususe olulisus, mille käigus on riikidel kohustus jälgida, kuidas mõjutavad poliitilised otsused inimesi üle kogu maailma, ja kindlustada, et otsused ei kahjustaks arengueesmärkide saavutamist. Kahjuks puudub meil veel terviklik ülevaade, mil määral Eestis poliitika sidusust otsuste tegemisel silmas peetakse ja mida on tarvis ette võtta, et riigi poliitikad ei õõnestaks rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud eesmärkide saavutamist.

Kuidas rakendatakse praegu Eestis poliitikate sidususe põhimõtteid?

Mis takistab nende põhimõtete rakendamist? Kuidas saaks olukorda parandada? – Nendele küsimustele asub vastuseid otsima Poliitikauuringute Keskus Praxis, kes lisaks üldisele olukorra kaardistusele analüüsib ka kaubanduse ja keskkonna näidisvaldkondi Eesti kontekstis ja poliitikate sidususe aspektist lähtudes.

Esialgseid tulemusi on oodata juba 2018. aasta esimeses pooles.

Poliitikate sidusus arengukoostöös (ingl k political coherence for sustainable development – PCSD) tähendab, et kõik EL ja riikliku tasandi poliitikad, millel on mõju arengumaadele, peavad olema omavahel kooskõlas ja suunatud vaesuse vähendamisele.

 

Kommentaarid:

Seonduvad uudised

24.11.2017

AKÜ aasta lõpus

Pimedatel talvekuudel kanname helkurit, jääme ellu, ja unistame õiglasemast maailmast ja tegutseme mitmel suunal korraga, et see reaalsuseks saaks. Detsembri plaanid Tallinnast kaugemale Iti ja Agne vaatavad aasta lõpuni jäänud ajal üha enam Tallinnast ja…

Loe lisaks

14.11.2017

Poliitikate sidusust Eestis asub uurima Poliitikauuringute Keskus Praxis

ÜRO kestliku arengu eesmärgid on loodud ja kokku lepitud selle jaoks, et inimeste heaolu ja piiratud ressursside vahel oleks tasakaal.  Poliitika kujundamisel peavad ÜRO liikmesriigid lähtuma just nendest eesmärkidest. Siin tulebki mängu poliitikate sidususe olulisus,…

Loe lisaks

7.11.2017

Elu polaarmere ääres

Elina Krause elab perega sel talvel 8 kuud Kanada Loodealadel Aklaviku külas, kus tema abikaasa Franz teeb antropoloogilisi välitöid. Elina kirjutab enda mõtetest seoses loodushoiu ja rohelise energiaga. Aklavik on suhteliselt isoleeritud küla MacKenzie deltas,…

Loe lisaks

27.10.2017

Storytelling koolitus AKÜ liikmetele

Euroopa katusorganisatsioon CONCORD korraldas oktoobri alguses väga hea Storytelling koolituse, kuidas kasutada lugusid ja “kangelase teekonda” kestlikust arengust ja arengukoostööst rääkimises. Lugude jutustamine aitab rääkida enda valdkonnast lihtsalt ja arusaadavalt, ükskõik mida me teeme – korraldame…

Loe lisaks
Täida küsitlus, võida meeneid!