Terveilm

In English

Poliitikate sidusust Eestis asub uurima Poliitikauuringute Keskus Praxis

14.11.2017

ÜRO kestliku arengu eesmärgid on loodud ja kokku lepitud selle jaoks, et inimeste heaolu ja piiratud ressursside vahel oleks tasakaal. 

Poliitika kujundamisel peavad ÜRO liikmesriigid lähtuma just nendest eesmärkidest.

Siin tulebki mängu poliitikate sidususe olulisus, mille käigus on riikidel kohustus jälgida, kuidas mõjutavad poliitilised otsused inimesi üle kogu maailma, ja kindlustada, et otsused ei kahjustaks arengueesmärkide saavutamist. Kahjuks puudub meil veel terviklik ülevaade, mil määral Eestis poliitika sidusust otsuste tegemisel silmas peetakse ja mida on tarvis ette võtta, et riigi poliitikad ei õõnestaks rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud eesmärkide saavutamist.

Kuidas rakendatakse praegu Eestis poliitikate sidususe põhimõtteid?

Mis takistab nende põhimõtete rakendamist? Kuidas saaks olukorda parandada? – Nendele küsimustele asub vastuseid otsima Poliitikauuringute Keskus Praxis, kes lisaks üldisele olukorra kaardistusele analüüsib ka kaubanduse ja keskkonna näidisvaldkondi Eesti kontekstis ja poliitikate sidususe aspektist lähtudes.

Esialgseid tulemusi on oodata juba 2018. aasta esimeses pooles.

Poliitikate sidusus arengukoostöös (ingl k political coherence for sustainable development – PCSD) tähendab, et kõik EL ja riikliku tasandi poliitikad, millel on mõju arengumaadele, peavad olema omavahel kooskõlas ja suunatud vaesuse vähendamisele.

 

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (acronym: AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation or have expressed interest towards that topic. AKÜ’s main goal is to work towards sustainable future, read about AKÜ’s main activities below!

AKÜ’s members can be Estonian not-for-profit organizations and foundations, active in the field of sustainable development. The highest decision-making body is the General Assmebly. AKÜ also has a Council responsible for strategic planning and deciding on daily matters that cannot be brought to the General Assembly. AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. The statute is approved by the General Assembly on May 14, 2009 in Tallinn. Our financial year lasts from January 1 to December 31.

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Tallinn, Telliskivi 60a, 10412
A3 building
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Staff Members:

Ms. Sigrid Solnik – Secretary-General, Sigrid@terveilm.ee
Katrin Pärgmäe – Communications Officer, +372 56623823, katrin@terveilm.ee