Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

Lõppenud projektid

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud tegevus on suuresti korraldatud projektipõhiselt, kuna valdav osa organisatsiooni sissetulekutest pärineb erinevatest projektidest. Alates 2008. aastast saab AKÜ valdkonna katusorganisatsioonina tegevustoetust Eesti Välisministeeriumilt, siin on viimased lõppenud projektidest.

World Wise Europe: Sidusam Euroopa õiglasema maailma heaks

World Wise Europe” projekti tegevuse kaudu juhtime tähelepanu sellele, et üleilmse arengu saavutamiseks on oluline, et kõik erinevad poliitikavaldkonnad oleksid omavahel kooskõlas ja et ükski neist ei õõnestaks arengukoostöö eesmärkide saavutamist. Jagades infot meediale, koolitades kodanikuühendusi ning tehes koostööd poliitikakujundajatega näitame, et järkusuutliku aregu tagamiseks peavad seda toetama ka kliima-, rände-, kaubandus- ja finantspoliitikad. Oma eesmärkide saavutamiseks koostame infomaterjale, viime läbi koolitusi ja seminare,  teostame poliitikaanalüüse, viime läbi õppereise arengumaadesse ja räägime aktiivselt kaasa poliitikate kujundamises.

Partnerid:

  • CNCD-11.11.11 (Belgia, juhtpartner)
  • AKÜ – Arengukoostöö Ümarlaud (Eesti)
  • FoRS – Ceske forum pro rozvojovou spolupraci (Tšehhi)
  • SLOGA – Slovenian NGDO platform for development cooperation and humanitarian aid (Sloveenia)
  • Zagranica Group – Polish NGDO Platform (Poola)
  • HAND – Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid (Ungari)
  • FOND – The Romanian NGDO Platform (Rumeenia)
  • Platforma MRVO – Non-Governmental development organizations platform (Slovakkia)
  • CRID – Centre de recherche et d’information pour le développement (Prantsusmaa)
  • Eurodad – European network on debt and development (Belgia)

Projekti kestvus: 1.01.2013-31.12.2015

Projekti rahastab Euroopa Komisjon.

Lisainfo: AKÜ poliitikaekspert Evelin Andrespok, evelin@terveilm.ee

TRIALOG V

TRIALOG on projekt, mis ühendab arengukoostöö ja maailmaharidusega tegelevate kodanikuühenduste katusorganisatsioone 13 viimasena ELiga liitunud liikmesriigist. Tegevuste eesmärk on suurendada ühenduste teadmisi ja oskusi. Selleks viiakse läbi koolitusi ja õppereise, pakutakse organisatsioonidele võimalusi partnerite leidmiseks, kirjutatakse taustamaterjale päevakajalistel arengukoostöö teemadel ning tehakse vajadusel ühist eestkostet projekti partnerite jaoks olulistes küsimustes. Projekti koordineerib Austrias paikev kontor, millel on esindus ka Brüsselis.

Infomaterjalid (ingl. k.):

Projekti kestvus: 1.10.2012-31.09.2015

Projekti rahastab Euroopa Komisjon.

Lisainfo: AKÜ poliitikaekspert Evelin Andrespok, evelin@terveilm.ee, www.trialog.or.at

GLEN - Globaalne haridusvõrgustik

AKÜ koordineerib alates 2004. aastast Eestis GLEN võrgustiku programmi. Oma kirevaid elamusi, tähelepanekuid ning võõrsil kogetud eluolu on GLEN vabatahtlikud jaganud laiemale avalikkusele fotonäituste, loengute, artiklite ja intervjuude vahendusel.

GLEN ehk Global Network of Young Europeans on Euroopa kodanikuühenduste ja noorte vabatahtlike võrgustik, mis tegeleb maailmahariduse edendamisega. Ühise tegevuse eesmärk on tõsta eurooplaste teadlikkust arengumaade probleemidest ning toetada noorte aktiivset osalemist solidaarse maailmavaate edendamisel.

GLEN programmi raames lähetatakse noored vabatahtlikud arengumaadesse, kus nad teevad kohalike organisatsioonide eestvedamisel rahvusvahelistes tandemites projektipõhist tööd. Kodumaale naastes osalevad GLEN vabatahtlikud erinevates teavitusprojektides ja -kampaaniates.

GLEN programm alustas tegevust 2003. aastal ning on selle aja jooksul saatnud vabatahtlikuna laia maailma aastas enam kui 100 Euroopast pärit noort, kellele on osaks saanud ainulaadne kogemus tööst mõnes Aafrika või Aasia riigis.

2005. aastal tunnustati GLEN programmi prestiižse auhinnaga „World Aware Education Award“, mida annab välja Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna Keskus.

GLEN projekti koordineerib pikaajalise kogemusega Saksa maailmahariduse organisatsioon ASA-Programm.

Lisainfo: www.terveilm.ee/glen ja glen@terveilm.ee

Projekti rahastab Eesti Välisministeerium.

Maailmapäev

Alates 2005. aastast toimub AKÜ initsiatiivil ning Välisministeeriumi toetusel kogupereüritus Maailmapäev, mille eesmärk on suurendada meie teadlikkust arengukoostööst ja globaalprobleemidest ning anda ülevaade Eesti riigi ja vabaühenduste tegevusest selles valdkonnas.

Maailmapäeva raames tutvustavad oma tegevust erinevad organisatsioonid nii Eestist kui välismaalt, toimuvad töötoad ja vestlusringid, sõna võtavad arvamusliidrid ning arengukoostöö vallas tegutsevad eksperdid, suurel laval kõlab maailmamuusika ning linastub filmiprogramm.

Igal aastal on Maailmapäeval fookusesse võetud üks läbiv teema. Oleme tutvustanud ÜRO aastatuhande arengueesmärke ja Eesti arengukoostöö sihtriike, maailmaharidust ja kliimamuutustega kaasnevaid väljakutseid.

Loodame, et Maailmapäeva külastamisega suureneb inimeste huvi maailmas toimuva vastu ning kultuurilised kokkupuuted avardavad silmaringi ja süvendavad solidaarsustunnet ülejäänud maailmaga. Koos suurenenud teadlikkusega kasvab ka soov abistada arengumaade elanikke ning samuti toetada arengukoostööga seotud organisatsioonide tegevust.

Lisainfo: www.maailmapäev.ee ja maailmapaev@terveilm.ee

Projekti rahastab Eesti Välisministeerium.

Täida küsitlus, võida meeneid!