Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

Lissaboni leping

Pärast aastakümnete pikkuseid sõdu, milles kaotati miljoneid elusid, algas Euroopa Liidu asutamisega uus ajastu, mil Euroopa riigid saavad oma probleeme lahendada dialoogi, mitte relvade abil.

Euroopa Liidu liikmed saavad kasutada hulgaliselt hüvesid. Praegu kehtivad eeskirjad kavandati siiski palju väiksema ELi tarvis, mis ei seisnud silmitsi selliste ülemaailmsete probleemidega nagu kliimamuutus, globaalne majanduslangus ja rahvusvaheline piiriülene kuritegevus. ELil on võimalused ja tahe nendele probleemidele lahendusi otsida, kuid selleks on vaja parandada toimimisviise.

Just see ongi Lissaboni lepingu eesmärk: muuta ELi demokraatlikumaks, tõhusamaks ja läbipaistvamaks, anda kodanikele ja parlamentidele võimalus rohkem kaasa rääkida Euroopa tasandil, muuta Euroopa hääl maailmas enam kuuldavaks, kuid samas kaitsta rahvuslikke huve.

Euroopa Liit on välja andnud ka brošüüri, mis selgitab Lissaboni lepingu tähendust Sulle kui kodanikule. Loe seda SIIN.

Lissaboni lepinguga seonduvaid materjale ja uudiseid saad lugeda aadressilt http://europa.eu/lisbon_treaty.

Lissaboni leping jõustus 1. detsembril 2009.

Allikas: Euroopa Komisjon.

Täida küsitlus, võida meeneid!