Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

Eesmärk: usaldusväärne, säästlik, soodne ja kaasaegne energia kõigile

goal7Energia on seotud kõigi tänapäeva probleemide ja võimalustega. Olgu need töökohad, julgeolek, kliimamuutused, toidutootmine või sissetulekud – on ülioluline, et kõiks saaks energiat kasutada.

Jätkusuutlik energia muudab elusid, majandust ja planeeti.

ÜRO peasekretär Ban Ki-moon juhib algatust „Säästev energia kõigile“, et tagada üleüldine juurdepääs kaasaegsele energiale, suurendada efektiivsust ja taastuvate energiaallikate kasutust.

Faktid:

  • Iga viies inimene ei saa kasutada kaasaegset elektriühendust
  • 3 miljardit inimest sõltub toiduvalmistamisel ja kütmisel puidust, söest või loomade väljaheidetest
  • Energia on suurim kliimamuutuste põhjustaja, sealt tuleb ligi 60% kogu maailma kasvuhoonegaaside heitest
  • Saastava energia vähendamine on pikemas perspektiivis kliimaeesmärkide võtmesiht

Eesmärgid:

  • Tagada 2030. aastaks taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõigile.
  • Suurendada 2030. aastaks oluliselt taastuvenergia osakaalu ülemaailmselt toodetavas energias.
  • Kahekordistada 2030. aastaks energiatõhususe määra.
  • Tugevdada 2030. aastaks rahvusvahelist koostööd, et teha kättesaadavaks puhta energia alased teadusuuringud ja tehnoloogia. Toetada investeeringuid energiataristusse ja puhta energia tehnoloogiasse.
  • Laiendada 2030. aastaks taristut ja uuendada tehnoloogiat kaasaegsete ja säästvate energiateenuste osutamiseks kõikides arenguriikides.

Lingid:

Sustainable Energy for All initiative

UNDP Environment and Energy

UNIDO Energy and Climate Change

Allikas: UN.org

Täida küsitlus, võida meeneid!