Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

Eesti arengukoostöö

Eesti – väike oja, mis annab jõudu ookeanile!

On inimlik ja loomulik, et edukad riigid aitavad kaasa abi vajavate riikide arengule. Üks selline abi ja tuge vajav riik oli alles hiljuti ka Eesti. Nüüd, kui kuulume edukate riikide hulka, on meie kord olla toeks teistele.

Juba üle kümne aasta on Eesti jaganud oma teadmisi, kogemusi ja rahalisi ressursse kümnete riikidega. Täna on Eesti südameasjaks aidata kaasa  Afganistani, Gruusia, Moldova ja Ukraina arengule, aga koostööd tehakse ka teiste Euroopa Liidu Idapartnerluse riikidega (Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene).

Eesti arengukoostööd viivad ellu nii avalik sektor, kodanikuühendused kui eraettevõtted. Riigi tasandil koordineerib arengupoliitikat Välisministeerium ja valdkonnas tegutsevaid või sellest huvituvaid Eesti kodanikuühendusi koondab Arengukoostöö Ümarlaud.

Suure osa arengukoostöösse minevast rahalisest abist suunab Eesti Euroopa Liidu ühisesse arengukoostöö eelarvesse, mille kaudu rahastatakse erinevaid rahvusvahelisi projekte paljudes riikides. Samuti vahendab Eesti osa arenguabist läbi siinsete, Euroopa Liidu ja ÜRO süsteemi kuuluvate organisatsioonide. Eesti on aktiivne ka humanitaarabi andjana.

Välisministeeriumist projektide elluviimiseks toetuse taotlemise informatsiooni leiad rahastusvõimaluste teema alt.

 


Vaata kaarti Eesti arengukoostöö terves ilmas suuremalt

Kaardilt saad uurida, kus on Eesti riik ja vabaühendused viimastel aastatel tegutsenud.

Detailne info Eesti riigi tegevustest on leitav Eesti arengukoostöö andmebaasis.
Täida küsitlus, võida meeneid!