Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

Poliitikate sidusus

Poliitikate sidusus arengueesmärkidega

knot-ropes-1024x576Kõik EL ja riikliku tasandi poliitikad, mis omavad mõju arengumaadele, peavad olema omavahel kooskõlas ja suunatud vaesuse vähendamisele. Ühelt poolt annab EL arenguabi, kuid samas soodustavad osa ELi poliitikad arengumaade vaesumist. Ka Eestil riigil on kohustus jälgida, kuidas meie otsused mõjutavad inimesi üle kogu maailma.

Poliitikate sidususe hindamiseks sobiva viisi ja hindamissüsteemi leidmine on mitmetes Euroopa riikides osutunud võrdlemisi keeruliseks. Soome on OECD palvel läbi viimas piloot-hindamist põllumajanduse ja arengumaade toidujulgeoleku poliitikate sidususe kohta, mis peaks andma konkreetseid lahendusi valdkonna arendamiseks.

Täpsemalt loe ebakõladest erinevate poliitikate ja arengukoostöö vahel teemade kaupa poliitikate sidususe menüü alampunktidest.

2015. aastal valmis e-raamat “Poliitikate sidusus arengukoostöös”, mis annab põhjaliku ülevaate peamistest teemaga seotud valdkondadest. Raamatut on võimalik lugeda ka e-lugeri abil. Selleks lae endale alla .epub või .mobi fail.

Vaata ringi ka meie e-raamatukogus:

 

Organisatsioonid, kes teevad poliitikate sidususe teemal head tööd:

22FairPolitics

Täida küsitlus, võida meeneid!