Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

Pagulased

Probleem: Ühe käega annab Eesti vaestele arenguriikidele abi inimõigusi ja demokraatiat puudutavate probleemide lahendamiseks. Teisalt jätab konservatiivne pagulaspoliitika ukse taha inimesed, kes on sunnitud enda kodumaalt tagakiusamise või sõja eest põgenema.

Rahvusvaheline raport toob välja vasturääkivused Eesti välispoliitikas ja varjupaigapoliitikas – kui arengukoostööga toetatakse inimõigusi ja demokraatiat, siis Eesti pagulaspoliitika jätab ukse taha inimesed, kes on sunnitud enda kodumaalt põgenema.

Raporti Eesti autor, Arengukoostöö Ümarlaua poliitikaekspert Evelin Andrespok selgitab: “Eesti on 15 aasta jooksul toetanud demokraatia ja inimõiguste edendamist arengumaades, sealhulgas Gruusias, Afganistaanis ja Süürias. Paljud inimesed nendest riikidest on taotlenud ka Eestist varjupaika, kuna omal maal ähvardab neid vägivald või tagakiusamine. Kahjuks rahuldatakse nendest taotlustest vaid üksikud.”

Tõrjuv suhtumine põgenike suhtes on eriti arusaamatu, kuna eestlastest pagulased said ka ise 20. sajandi rasketel aegadel abi teistelt riikidelt. Kümnetel tuhandetel eestlastel on isiklik pagulaskogemus või tunnevad nad inimesi, kes olid sunnitud esimese või teise maailmasõja ajal riigist lahkuma.

On kiiduväärt, et Eesti suunab suure osa oma arengukoostööst ja välispoliitikast inimõiguste kaitsmisele ning edendamisele, kuid muret tekitab asjaolu, et pagulaspoliitika puhul ei lähtuta samadest eesmärkidest. Arenguskoostöö Ümarlaud ootab, et valitsus tegeleks valdkondadega ministeeriumiteüleselt ja lahendaks selle vastuolu. Inimõiguste eest seismiseks kogu maailmas peaksid pingutusi tegema ka Sotsiaalministeerium ja Siseministeerium.

Raport soovitas Eestil osaleda UNHCR-i juhitud põgenike ümberasustamisprogrammides (nüüdseks osaleme üle-Euroopalises ümberasustamisprogrammis), parandada Eesti seadusandlust ja varjupaigataotlejatele mõeldud teenuseid. Samuti on oluline analüüsida erinevate poliitikavaldkondade seotust, et nad kõik toetaksid sama eesmärki ja üks poliitika ei õõnestaks teist.

Allikas: raport „World-Wise Europe: sidusam Euroopa õiglasema maailma nimel“ (sama raport inglise keeles)

Täida küsitlus, võida meeneid!