Terveilm

In English

KKK kandideerijatele

Kui palju peab vabatahtlik ise rahaliselt panustama?

GLEN projekti osalejate kulud katab suures osas Saksamaa maailmaharidusorganisatsioon ASA Programm. Osalejad peavad arvestama omaosalusega 100 eurot, lisaks kuluga vaktsiinidele, viisale ja osaliselt ettevalmistavate seminaride kuludele.

 • Lend sihtriiki hüvitatakse, samuti makstakse väikest stipendiumi sihtriigis elamiseks ja kaetakse 150 euro ulatuses kindlustus kolmeks kuuks.
 • Osaliselt kaetakse kulud kahel ettevalmistusseminaril ja jätkuseminaril osalemiseks (majutus tasuta, lennupiletid hüvitatakse 200 euro ulatuses).
 • Omaosaluse summa programmis osalemiseks on 100 eurot.
 • Vaktsiinide ja viisa eest peab vabatahtlik ise hoolitsema. Kogemus on näidanud, et selleks kulub kokku 200-300 eurot (summa sõltub konkreetsest riigist).
 • Sihtriigis elamiseks saab osaleja stipendiumi, mille eest tuleb endale üürida tuba, osta süüa, maksta kohaliku transpordi eest jne. Ühesõnaga, kogu igapäevane elu tuleb koostöös vastuvõtva organisatsiooni inimestega endal korraldada. Kui soovite jääda sihtriiki ja paar nädalat reisida, siis loomulikult läheb see kulu juba teie enda rahadest.

Kui pikk on kandideerimisperiood ja millal toimuvad intervjuud?

Kandideerimine algab 2.1.2018

Kandideerimistähtaeg on 26.01.2018 kell 17:00 (nii elektroonilised kui ka paberkandjal kontorisse toodud). Posti teel saates peab postitempel olema 26.01.2018 kuupäevaga, hiljem saadetud avaldusi läbi ei vaadata. Digitaalselt saadetud avalduste puhul peab avaldus jõudma meie postkasti hiljemalt kell 17.00 (saatmisel arvestada, et kiri võib serverites liikuda ka tunni-paar). Digitaalselt saadetud avaldus peab olema digiallkirjastatud.

Intervjuud toimuvad veebruari alguses AKÜ kontoris, Telliskivi Loomelinnakus Tallinnas. Ühendust võetakse ainult intervjuude vooru edasipääsenutega.

Kas saab kandideerida, kui olen vanem kui 30 aastat?

Ei. GLEN projekti vanusepiirang on  21-30. Vanust arvestatakse kandideerimise lõpukuupäeva ehk 26.01.2017 järgi, siis peab kandidaat olema juba 21 või veel 30.

Milliseid pabereid on kandideerimiseks vaja esitada?

Meile tuleb saata inglisekeelne avaldus, eraldi Europassi formaadis inglisekeelne CV ja inglisekeelne motivatsioonikiri. See kõik on kirjas avalduse vormis, kandideerimise info all.

Kas on vajalik koos avaldusega saata kooli lõpu diplom, keeletõend jm sertifikaate?

Ei ole vaja. Kui kõik on CV-s ja avalduses selgelt kirjas, piisab sellest. Keeletaset ja oskuseid enda kogemusi edasi anda testime intervjuul. Kui teil on mõni eriline diplom, soovituskiri või läbitud kursuse tõend, siis võib selle saata, aga see ei ole kohustuslik.

Kas korraga saab kandideerida ka mitmesse projekti?

Korraga saab kandideerida ühte projekti + ühte varuprojekti. See info on ka avalduse vormil olemas. Vabatahtlik lähetatakse ainult ühte, lõpuks kinnitatud projekti.

Mis tegevusi vabatahtlikult Eestis oodatakse?

GLEN projekt koosneb kolmest olulisest osast – ettevalmistavatest seminaridest, lähetusest arenguriiki ja teavitustööst Eestis, mis juhib tähelepanu globaalsetele väljakutsetele ja Eesti seotusele arenguriikidega. Kuigi iga lähetus on erinev, siis teavitustöö osas saame välja tuua mõned tegevused, millega vabatahtlik peab kindlasti arvestama:

 1. Blogi kirjutamine – sissekandeid võib teha loomulikult nii palju kui soovid, projekti teemal ootame sisulist artiklit vähemalt kord kahe nädala jooksul. Blogi kajastab projekti käiku, vabatahtliku tööd ning kirjeldab kohalikke olusid.
 2. Koolikülastused – vabatahlik külastab vähemalt viit kooli ja jagab õpilastele oma kogemusi.
 3. Osalemine tasuta maailmahariduse-teemalistel teavitusüritustel ja tutvustama oma projekti kaudu saadud kogemusi.
 4. Fotonäitus – üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna! AKÜ paneb vabatahtlike kogutud piltidest kokku fotonäituse. Selleks ootame lähetuselt vähemalt 20 trükikvaliteedis (landscape-formaadis) fotot, mis kajastavad projekti käiku, vabatahtliku tööd ning kirjeldavad kohalikke olusid. Üle antud fotod kuuluvad AKÜle.
 5. Meediatöö – ootame julgeid vabatahtlikke, kes tahavad kirjutada artikleid ning osaleda raadio- ja teleintervjuudel, et tutvustada GLEN programmi ja oma projekti kogemusi. Meediakajastusi ootame vähemalt viis, maksimumi ei ole.
 6. Kogu projekti vältel ja hilisematel teavitusüritustel peab stipendiaat teavitama, et GLEN projekti koordineerib Arengukoostöö Ümarlaud ning rahastab GLEN Euroopa.
 7. Teavitustööd läbi viies tuleb lähtuda maailmahariduse hea tava põhimõtetest.

Kas igasse projekti valitakse üks eestlane või toimub valik kõigi maade kandidaatite hulgast?

Igasse projekti valitakse üks eestlane, kes saab endale paarilise mõnest muust Euroopa riigist (peamiselt Saksamaalt).

Kui suur on konkurss projektis osalemiseks?

Konkuss oleneb projektist ja sihtriigist. Keskmine on umbes 10 soovijat, populaarsemate projektide puhul ca 20 inimest kohale. Samas, kui projektis on haridusele või kogemustele väga kindlad nõuded, on konkurss olnud ka oluliselt väiksem, 2-3 inimest kohale.

Kes teeb kandidaatide hulgast valiku?

GLEN vabatahtlikud valib välja valimiskomisjon.

GLEN valimiskomisjoni kutsub kokku projekti koordinaator. Komisjoni saavad kuuluda: endised GLEN vabatahtlikud, endised GLEN projekti koordinaatorid, Arengukoostöö Ümarlaua esindajad, vajadusel muud konkreetses arenguriigis toimuva projektiga seotud inimesed.

Liikmed valitakse komisjoni lähtuvalt nende seosest antud projektiga: näiteks võivad endised GLEN vabatahtlikud hinnata samasse projekti või riiki kandideerijaid.

Milline on valimiste protsess?

Esimene voor on kandidaatide dokumendite lugemine ja hindamine.

Komisjoni liikmed hindavad kandideerijate avaldust, CV-d ja motivatsioonikirja järgmiste kriteeriumite alusel:

 • nõudmistele vastav vanus 21-30 aastat;
 • projektile vastav hariduslik/erialane taust;
 • oskus ja valmidus teha Eestis efektiivset teavitustööd;
 • väga hea inglise keele oskus;
 • täielik valmisolek GLEN tsüklis osalemiseks (seminarid, välispraktika, teavitustöö);
 • motivatsioonikirjas nõutud teemade käsitlemine;
 • avalduse korrektsus, vastavus nõuetele.

Esimesest voorust valitakse iga projekti kohta välja kolm parimat kandidaati, kes pääsevad edasi teise vooru.

Teine voor on intervjuu kandideerijaga.

Intervjuu eesmärk on saada selgemat aimu kandideerija keeleoskusest, motivatsioonist, pühendumisest, isiksuseomadustest, kogu taotluse läbimõeldusest ning edasistest plaanidest teavitustöö ja arengukoostöö vallas.

Intervjuude põhjal langetab komisjon lõpliku otsuse.

Kui projekti kestvus on juulist septembrini, siis kas koolitused on enne või sellel ajal?

Ettevalmistuskoolitused eelnevad lähetusele. Kolm kuud on puhtalt vastuvõtva organistasiooni heaks töötamise aeg.

Koolitused toimuvad:

I koolitus: 24. – 29. aprill Saksamaal
II koolitus: 12. – 17. juuni Tšehhis

Järelseminar toimub märtsis 2019 (koht selgub hiljem).

Kõik koolitused on kohustuslikud.

 

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (acronym: AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation or have expressed interest towards that topic. AKÜ’s main goal is to work towards sustainable future, read about AKÜ’s main activities below!

AKÜ’s members can be Estonian not-for-profit organizations and foundations, active in the field of sustainable development. The highest decision-making body is the General Assmebly. AKÜ also has a Council responsible for strategic planning and deciding on daily matters that cannot be brought to the General Assembly. AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. The statute is approved by the General Assembly on May 14, 2009 in Tallinn. Our financial year lasts from January 1 to December 31.

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Tallinn, Telliskivi 60a, 10412
A3 building
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Gea Kangilaski – Secretary-General, gea@terveilm.ee