Terveilm
Menu
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

Euroopa Liidu arengukoostöö

Euroopa Liidu arengukoostöö poliitika

Alates 2006. aastast suunatakse suurem osa Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi ressurssidest (80% 2006.a) Euroopa Arengufondi (ik. European Development Fund, EDF). Lisaks mõjutavad Eesti arengukoostööd olulisel määral ka ELi eesmärgid ja strateegiad. Seetõttu peab AKÜ vajalikuks, et Eesti ametkonnad omandaksid Euroopa tasandil kindlama positsiooni.

Euroopa Liit on lubanud suurendada oma välisabi, parandades ühtlasi selle kvaliteeti ja tõhusust. Neid arenguid tuleks jälgida mitte ainult liikmesriikide tasandil, vaid ka komisjoni pool eraldatava abi puhul, mille puhul on ette heidetud, et see ei ole keskendu piisavalt vaesusele.

Vaata lisaks:

EuropeAid – Euroopa Komisjoni arengu ja koostöö peadirektoraat

AidWatch – kodanikuühenduste hinnang EL aregukoostööle

Täida küsitlus, võida meeneid!