Terveilm

Mida me teeme

Huvikaitse

AKÜ huvikaitse aitab tõstatada arengukoostöö ja kestliku arenguga seotud teemasid poliitikaloomes. Me pakume probleemidele lahendusi ja oleme riigile head partnerid, kes sellegipoolest küsivad vahel ka valusaid küsimusi. Ikka selleks, et Eesti ja maailma elu muutuks kestlikumaks ehk hoiaks keskkonda, väärtustaks inimest ja toetaks majandust, millest võidavad kõik.

Koalitsioon kestliku arengu heaks

Koalitsioon koondab Eesti ettevõtteid, vabaühendusi ja riigiasutusi, kes tegutsevad maailma kestliku arengu eesmärkide nimel. Koalitsiooni eesmärk on saada koostööplatvormiks, mille raames saaks iga liige aidata kaasa kestlikuma maailma loomisele just talle sobival moel.

Teadlikkuse tõstmine

Korraldame koolitusi, nõustamist ja üritusi kestliku arengu ja maailmahariduse teemadel ettevõtetele ja organisatsioonidele ning haridusasutustele ja koolidele. Samuti nõustame arenguabi pakkujaid ning rahastajaid.

Poliitikate sidusus

Kõik EL ja Eesti seadused peavad olema omavahel kooskõlas ja suunatud vaesuse vähendamisele ja kestliku maailma hoidmisele. Näiteks, ühelt poolt annab EL arenguabi, kuid samas soodustavad osa ELi poliitikad arengumaade vaesumist. Ka Eestil riigil on kohustus jälgida, kuidas meie otsused mõjutavad inimesi üle kogu maailma. Selleks teeme poliitikate sidususe uuringuid ja anname soovitusi seaduste muutmiseks.

Töö AKÜ liikmetega

Katusorganisatsioonina hoolitseme enda liikmete eest – korraldame spetsiaalselt meie valdkonnale loodud koolitusi, võimalusel pakume väikeseid rahastusprojekte ning hoiame arengukoostöö ja kestliku arengu teemalisel seadusandlusel silma peal.

Töö kogukondadega

Käime kogukondades üle Eesti ja tutvustame mänguliselt kestliku arengu põhimõtteid. Soovime näidata, et levinud müüdid arengukoostöö, vaesuse ja ebavõrdsuse kohta ei ole tõesed.
Meie külaskäigud tekitavad alati arutelu praeguse majandussüsteemi, tarbimisharjumuste, väärtuste ja keskkonnahoiu teemadel.

Teabekeskus

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee