Terveilm

AKÜ tegemised viimasel kuul

19.01.2021

AKÜ liitus rahvusvahelise mõjuka huvikaitsevõrgustikuga Eurodad (European Network on Debt and Development), mis toetab demokraatial, soolisel võrdõiguslikkusel ja inimõigustel põhinevaid finants- ja majandussüsteeme. Eurodadi strateegilised eesmärgid  on arenguabi tõhustamine, avaliku ja erasektori koostöö läbipaistvuse ja õigluse tagamine arengukoostöös; maksuõigluse edendamine arenguriikide ressursside väljavoolu peatamiseks; majandusarengut takistavate võlakriiside lõpetamine; investeerimislepingud, mis austavad inimõigusi;  kliimamuutuse rahastamine, mis vastaks arengumaade kliimamuutustega kohanemise ja leevendamise prioriteetidele; ja finants-reeglite kehtestamine õiglaseks üleminekuks. Eurodadil on ka valdkonnaülesed prioriteedid – sooline võrdõiguslikkus, ülemaailmne hea majandustava ja vastutustundlikud finantsstandardid. 

Võrgustiku peamisteks sihtrühmadeks on Euroopa Liidu riikide valitsused, Maailmapank, ÜRO, Rahvusvaheline Valuutafond ning OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon).

AKÜ hakkab Agne ja Susanna (ning osaliselt ka Mardi) näol kaasa lööma arengurahastuse, kliima ja soolise võrdõiguslikkuse töögruppides. Esimeseks koostööaastaks pälvis AKÜ ka Eurodadi liikmeprojekti rahastuse summas 55 519 eurot, mida kaasrahastab Välisministeerium summas 11 200 eurot arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

AKÜ rahastus ja juhtimine. AKÜ jätkab aastat uute projektide ja vana meeskonnaga. Välisministeeriumilt pälvisime ka käesolevaks aastaks tegevustoetuse summas 48 000 eurot, lisaks kaasrahastab ministeerium meie Eurodadi projekti kogusummas 55 519 eurot, mille huvikaitse- fookuseks on efektiivne arenguabi, kliimaeesmärgid ja sooline võrdõiguslikkus. Sofia Avatud Instituudilt saime rahastuse summas 20 161 eurot kliimaõigluse suunaliseks huvikaitsetööks Eestis. Lisaks jätkuvad aasta esimese pooles mitmed senised projektid, näiteks maailmahariduse projekt Bridge 47 ning Välisministeeriumi teavitusprojekt. 

Kõik nimetatud projektid annavad AKÜ-le võimaluse pühenduda oma strateegilisele eesmärgile – poliitikate mõjutamisele oma tegevusvaldkondades. 2021. aastal pöörame nii kohalikul kui Euroopa Liidu tasandil senisest rohkem tähelepanu arengurahastusele, kliimaõigluse aspektidele ning soolisele võrdõiguslikkusele, tehes mõtestatud ja kaasavat huvikaitset, tugevdades oma liikmeid ja jätkates avaliku teavitustööga.

Büroo jätkab samas koosseisus: Agne Kuimet juhatajana, Mart Valner kommunikatsioonijuhi ja huvikaitseeksperdina keskkonna- ja kliimateemadel, Susanna Veevo poliitika- ja huvikaitse-eskperdina arengurahastuse ja -koostöö suunal, Saale Kaubi kestliku arengu koalitsiooni koordinaatori ja huvikaitse-eksperdina kestliku arengu suunal. Finants- ja juriidilise nõustajana jätkab Alari Rammo.


Kestliku arengu koalitsiooni moodustatud töörühm jätkab sel aastal jõudsalt laiaulatusliku kestliku arengu kaasamis- ja koostööplatvormi loomise tegevusi. Peagi alustatakse kaasamisprotsessiga, mille raames kogutakse eri sihtgruppidelt sisendit motivatsiooni ja vajaduste kohta loodavat platvormi kasutada. Kellel on soovi kaasa rääkida platvormi loomises, näiteks jagades enda ideid fookusgrupi intervjuudes või täites küsimustikku, saab endast märku anda saale@terveilm.ee. 


Eesti Pagulasabi alustab kolme uue humanitaarabi projektiga Liibanonis, Ukrainas ja esimest korda ka Gruusias. Liibanonis vastame Beiruti plahvatuse tagajärgedele cash-for-work stiilis programmiga, mis toetab haavatavasse olukorda sattunud leibkondi. Ukrainas toetame rindelähedastes asulates elavaid sisepõgenikest naisi. Korraldame neile virtuaalse ettevõtlusprogrammi 300 osalejale, mille tulemusel saavad 20 parimat naiskonda oma äriplaanide elluviimiseks rahalist toetust. Gruusias pakume sisepõgenikest naistele tuge väikeettevõtlusega alustamiseks.  

Eesti Pagulasabi sotsiaalse ettevõtte Siin & Sääl kogukonnaköök pakub kaasahaaramiseks ja kojutellimiseks mõnusaid koduseid lõunaid. Lõunapakkumised valmivad meie pagulas- ja rändetaustaga kokkade käe all kolmel päeval nädalas teisipäevast neljapäevani. Toit valmib zero-waste põhimõttel värskeimast kraamist ja moel, nagu seda kokkade koduriikides tehtud on. Lähemalt saab vaadata siit: https://siinjasaal.ee/telli-toit

Lisaks avas Siin & Sääl e-poe (https://siinjasaal.ee/pood), kust saab osta maiustusi ja käsitööd.


Rahvusvaheline MTÜ Asfar otsib oma ridadesse Eestis elavat projektide kirjutajat-elluviijat, kel Erasmus+ kogemus.Tähtaeg 25. jaanuar. Millest täpsemalt jutt, vaata parem ise: https://www.asfar.org.uk/careers/


E-riigi Akadeemial (eGA) on 2021. aastal käsil 29 projekti. Neist suurim on Ukraina digipöördele kaasaaitamine Euroopa Liidu toetusprojekti EU4DigitalUA raames. Digiarendused hõlmavad e-valitsuse ökosüsteemi arendamist, avalike e-teenuste kaasajastamist ning küberturvalisuse ja andmekaitse võimekuse edasiarendamist.

Loe lähemalt: https://ega.ee/et/uudised-et/e-riigi-akadeemia-jatkab-euroopa-liidu-suurprojektis-ukraina-digiriigi-arendamist/

Oleme alustanud ka Tonga Kuningriigi digipöörde ettevalmistamist koostöös Maailmapangaga. Lahendamist vajavaid ülesandeid on kolm: e-riigi arhitektuuri väljatöötamine, riigiküberturvalisuse võimekuse parandamine ning riikliku isikutunnistuse kaasajastamine.

Loe lähemalt: https://ega.ee/et/uudised-et/e-riigi-akadeemia-valmistab-ette-tonga-kuningriigi-digipooret/

Aasia regioon ja Jaapan ilmusid koostöökaardile. E-riigi Akadeemia ja Jaapani mõttekoda asutasid ühisettevõtte e-riigi alase teadmuse levitamiseks. E-riigi Akadeemia ja Jaapani mõttekoda Mitsubishi UFJ Research and Consulting (MURC) asutasid 8. detsembril Jaapanis ühisettevõtte, et pakkuda Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna valitsustele e-riigi alaseid koolitusi, uuringuid ja konsultatsioone.

Loe lähemalt: https://ega.ee/et/uudised-et/e-riigi-akadeemia-ja-jaapani-mottekoda-asutasid-uhisettevotte-e-riigi-alase-teadmuse-levitamiseks/

2021. aastaö on jätkuvalt fookuses ka küberteemad, et aidata kaasa jätkusuutlike digiühiskondade loomisele. E-riigi Akadeemia küberturvalisuse eksperdid alustasid kaheksa riigi küberturvalisuse põhjalikku hindamist, et aidata vastutavatel ametkondadel parandada küberturvalisuse olukorda nendes riikides.

Loe lähemalt: https://ega.ee/et/uudised-et/e-riigi-akadeemia-alustas-kaheksa-riigi-kuberturvalisuse-pohjalikku-hindamist/

Riigi küberturvalisuse indeks pälvis rahvusvahelise tunnustuse ja on üks headest küberlugudest (Good Cyber Stories). E-riigi Akadeemia väljatöötatud riigi küberturvalisuse indeksit tunnustati rahvusvaheliselt riigi küberjulgeoleku võimekuse parandamise ning avatud, vaba ja turvalise küberruumi loomise vahendina. Head küberlood on rahvusvaheline algatus, mille eesmärk on edendada positiivset tegevust küberruumis. Algatuse on ellu toonud Austraalia, Kanada, Tšiili, Colombia, Eesti, Prantsusmaa, Ghana, Mehhiko, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu koalitsioon.

Loe lähemalt: https://ega.ee/et/uudised-et/riigi-kuberturvalisuse-indeks-valiti-rahvusvaheliste-heade-kuberlugude-sekka/


Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee