Terveilm

Eesti arengukoostöö keskendub jätkuvalt kahepoolsele koostööle

10.10.2021

Värskelt ilmunud AidWatch 2021 raporti andmetel on Eesti endiselt Baltikumi kõige suurem arenguabi andja, keskendudes seejuures eelkõige kahepoolsele koostööle ehk bilateraalsele abile. Eelmisel aastal panustas Eesti 0.16% RKT-st arengukoostöö rahastusse, andes sellega oma osa ülemaailmse ebavõrdsuse vähendamiseks. Eesti on suhtarvude poolest nii Baltikumi suurim arenguabi andja kui ka regiooni suurim bilateraalse koostöö rahastaja. Sellegipoolest vajab eesmärgini jõudmine strateegilist tööd – oleme endiselt vähem kui poolel rahvusvaheliselt võetud kohustuseni panustada arengukoostöösse 2030. aastaks 0.33% RKT-st.

Eesti ametlik arenguabi ehk ODA näitaja on viimastel aastatel olnud suhteliselt stabiilne, kõikudes 0.13-0.16% vahel. Netosummades tähendab see, et panustame järjepidevalt üle 40 miljoni euro aastas, keskendudes seejuures eelkõige keskmise arenguga riikide toetamisele. Eesti prioriteetpiirkonnaks on idapartnerluse regioon, kus suuname arengukoostöö vahendeid Ukraina, Moldova ja Gruusia toetamisse. 2020. aastal ning varasemalt kuulusid nende riikide hulka ka Valgevene ning Afganistan. Lisaks eelmainitule teeb Eesti arengukoostööd ka Lõuna-Aasias, Lähis-Idas ja Aafrikas. Meie prioriteetseteks koostöövaldkondadeks on digipädevuste arendamine ja hariduse kättesaadavuse suurendamine. Seejuures paneb Eesti teistest riikidest enam rõhku bilateraalsele koostööle, kus partnerriikide arengut toetavad Eesti organisatsioonid ja eksperdid. 

Aidwatch 2021 andmetel on Euroopa Liit maailma kõige suurem arenguabi andja, panustades 2020ndal aastal 46% OECD DAC ehk arengukoostöö komitee kogusummadest. Kuna arengurahastus on sõltuv doonorriikide rahvamajanduse kogutoodangust RKT-st, on selle näitajad Euroopas tugevalt mõjutatud nii koroonakriisi mõjust majandusele kui ka Ühekuningriigi Euroopa Liidust lahkumisest. EL ülene ODA näitaja tõusis seega eelmisel aastal märkimisväärselt, 0.42% (2019) pealt 0.50-ni. Siiski peab arvesse võtma, et kuigi EU-27 suurendas ka netosummasid 5.8 miljardi euro võrra, on suur muutus suhtarvudes siiski seotud EL üldise majanduslangusega. 

Tutvu raportiga siin:

AidWatch-2021

PDF Embedder requires a url attribute

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee