Terveilm

Eesti riigieelarve mõjutab otseselt arengumaade inimesi

16.04.2014

2015. aasta riigieelarve Tallinnas, 14. aprillil 2014

Lugupeetud Vabariigi Valitsus,

Eesti arengukoostööga tegelevad kodanikuühendused pöörduvad teie poole, et juhtida tähelepanu sellele, et 2015. aasta on Euroopa Liidus arengukoostöö teema-aasta. Sellega seoses loodame, et Vabariigi Valitsus peab kinni varem antud lubadusest kulutada järgmisel aastal valdkonnale vähemalt 0,17% RKP-st.

Eesti kodanikuühendused koos oma partneritega teistest EL liikmesriikidest teevad juba täna ettevalmistusi selleks, et tuleval aastal aktiivselt tõsta arengukoostööd avalikkuse tähelepanu alla. Muuhulgas suuname nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil teravdatud tähelepanu sellele, kas riigid täidavad seni võetud kohustusi rahastuse osas. Vabariigi valitsus on lubanud aastaks 2015 kulutada arengukoostööle vähemalt 0,17% RKP-st, kuid eelmisel aastal jõudsime alles 0,13%-ni. Arvamusküsitluste kohaselt arvab kaks kolmandikku eestlastest, et oluline on aidata inimesi arengumaades ning loodame, et järgmise aasta riigieelarvet koostades teete senisest jõudsamaid samme Eesti rahva ning rahvusvahelise üldsuse ootuste täitmiseks.

Eelmisel nädalal kiitis Euroopa Parlament heaks otsuse kuulutada 2015. aasta arengukoostöö aastaks ning selle üldiseks motoks „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik.“ See otsus on eriliselt tähelepanuväärne, sest järgmisel aastal pannakse ÜRO-s paika ka uus globaalne arengueesmärkide raamistik ning rahastusmudel. Nõustume Euroopa Parlamendi raportööri Charles Goerensiga, kes ütles, et arengukoostöö aastal peaks vaesust käsitlema üleilmse küsimusena, sest igal inimesel olenemata tema sünnikohast peab olema võimalus inimväärseks eluks. Poliitilised otsused arengukoostöös aga ka teistes poliitikavaldkondades Euroopas, sealhulgas Eestis, mõjutavad otseselt inimeste heaolu arengumaades ning teema-aasta on võimalus arenguprobleemidest ja nende lahendustest avatult rääkida.

Arengukoostöö Ümarlaud esindab 27 arengukoostöö ja maailmahariduse valdkonnas tegutsevat Eesti kodanikuühendust. Oleme igati avatud koostööks globaalse heaolu suurendamise nimel.

Lugupidamisega,
Piret Hirv
Arengukoostöö Ümarlaua juhataja

Foto: valitsus.ee

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee