Terveilm

Eesti toetab Gruusia üldhariduse arengut

12.02.2021

Haridus- ja Noorteameti (Harno) egiidi all on hetkel käimas EV välisministeeriumi rahastatud arengukoostööprojekt „Promoting quality education for all children through improving the national curriculum for grades 11-12 in Georgia“. Projekti osapoolteks on lisaks Harnole UNICEF Gruusia ning Gruusia haridus-, teadus-, kultuuri- ja spordiministeerium. Tegemist on projektiga, mille käigus töötavad Gruusia HTKSi eksperdid koostöös Harno asjatundjatega välja Gruusia üldhariduse kolmanda põlvkonna gümnaasiumi riikliku õppekava. Projekt algas eelmise aasta juunis ning käesolevaks hetkeks on koostatud Gruusia üldkeskharidust käsitlev poliitikadokument (kontseptsioon), mis on aluseks edasisteks arengutöödeks. Järgmise etapi peamine eesmärk on ainekavade uuendamine ja vastavate metoodiliste materjalide väljatöötamine. Projekt kestab käesoleva aasta lõpuni.

Lisaks sellele on kavandamisel veel üks arengukoostööprojekt: „Scaling up UNICEF-Estonia-Georgia partnership in general education for better learning outcomes of children of Georgia“. Selle projekti eesmärgiks on Eesti parimate praktikate laiem levitamine Gruusia koolides. Sellesse projekti kaastakse 100 Gruusia kooli riigi erinevates piirkondades ja ka erinevate (huvi)rühmade esindajad, sh meedia. Projekti raames viivad Eesti eksperdid läbi sarja veebiseminare erinevatel teemadel, lähtudes Eesti kogemustest (nt koolikorraldus, pädevuspõhine õppekava, hindamine jne). Projekti põhituum on õpetajakoolitajate ning õpetajate ja koolijuhtide koolitamine. Kui olukord lubab, siis rühm Gruusia koolide õpetajaid ja koolijuhte külastab järgmisel aastal ka Eestit. Praeguse hetkega on projekti alguseks kavandatud märts ning kestvuseks poolteist aastat.   

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee