Terveilm

In English

ENUT edendas Moldovas naisettevõtlust

10.06.2020

2019. aasta kevadtalvel jõudis Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuseni läbi Moldova saatkonna partneriotsing koostööprojektiks, millega toetada eelkõige Moldova maapiirkondade alustavaid või vähese kogemustega naisettevõtjaid. ENUTil on arengukoostöö vallas kogemusi nii Armeeniast, Gruusiast kui Ukrainast, kuid Moldovaga me varem koostööd teinud ei olnud, seega tundus väljakutse huvitav. Veidi kõhklusi tekitas see, et tulevast partnerit me isiklikult ei tundnud, kuid arvasime, et kuna nad ise initsiatiivi ilmutasid ning koostööpakkumine tuli läbi saatkonna, siis võtame endale selle riski.

Taustauuring sihtriigi kohta tõi välja, et Moldovas on sarnaselt Eestile naisettevõtjate osakaal ettevõtjatest umbes 25%. Uuringud on näidanud, et naiste juhitud ettevõtetel on sageli mitmetes valdkondades kõrgem aasta keskmine müük võrreldes samalaadsete meeste juhitud ettevõtetega, nad pakuvad rohkem töö- ja arenguvõimalusi naistele ning need ettevõtted on stabiilsemad oma arengu poolest. Põhiprobleemiks on asjaolu, et ettevõtte kasvades kaotavad naised tihti oma juhipositsiooni ja isegi omandiõiguse meestele, mis võib olla seotud finantskapitali ja võimu vähese kättesaadavusega. Maailmapanga andmetel kohtlevad kohalikud pangad naisettevõtjaid ebavõrdselt meesettevõtjatega, mis puudutab ettevõttele laenu taotlemist ja saamist. Samuti on märke, et valitsuse ametnike suhtumine ning isegi korruptsioon mõjutab naisettevõtjaid meestest rohkem.

Leidsime, et seda situatsiooni aitaks kindlasti parandada altpoolt lähtuv töö väike-ettevõtjatega nende teadlikkuse suurendamisel oma õigustest ning nende toetamine nõustamise, koolituste ning mentorlusprogrammidega.

Projektitaotluse koostamise ajal olid partnerid väga asjalikud, küsimused said kiire vastuse ning koostöö algusoli igati sujuv. Suhtlesime nii kirja kui Skype’i teel, seega saime kohe nimedele ka näod külge ning suhtlus sujus ladusamini.

Projekt “Eesti-Moldova koostööplatvorm ettevõtlikele maapiirkondade naistele” sai toetust Välisministeeriumi 2019. a arengukoostööprojektide voorust. Kuid kuna Välisministeeriumi otsus viibis ning siis tuli juba suur suvi peale, alustasime oma projekti kohe pikendustaotlusega. Päriselt tööle hakata saime alles augustis.

Projekti tegevusteks oli planeeritud 5-mooduline ärikoolitus Chisinau ümbruse ettevõtlikele naistele, väiksema grupi visiit Eestisse ning elektroonilise platvormi loomine, mille läbi nii alustavad kui juba kogenumad ettevõtjad saavad suhelda üksteise ning vajadusel mentoritega. 

Oktoobri lõpuks olid eeltööd tehtud ning Eesti poolne ekspert ning koolitaja Reet Laja ja projektijuht sõitsid Moldovasse, et osaleda esimesel koolitusel ning saada näost-näkku tuttavaks koolitusel osalejate ning muidugi Moldova partneritega. Kuigi tänapäeval saab suhelda ja töö ära teha ka kaugemalt, siis aega-ajalt on ikka vaja inimlikke kontakte, et säiliks isiklik side toimuvaga. Meie jäime Moldovas kogetuga väga rahule: vastuvõtjad olid ääretult sõbralikud, samas väga professionaalsed, koolitusel osalevad naised innukad ning suhtlemisaltid, koolituspäev oli tihe ja tagasiside väga positiivne. Veidi pettunud olime ilmas, mis seal oli sama sügisene kui meil Eestis ning ega Chisinaus just väga palju vaadata ei olnud. Seda kaunimad ja huvitavamad olid maakohad ning loomulikult on alati põnev proovida rahvuskööki.

Alates oktoobrist läksid siis koolitused Moldovas käima, eestlastest osalesid koolitajana veel Anu Viks ja Sirje Kuusik. Kenasti laabus ka õppevisiit Eestisse, kuigi meie poolt oli palju peamurdmist, kuidas kolme lühikesse novembripäeva võimalikult palju tegevusi mahutada.  Oluline oli arvestada grupi vastuvõtuvõimega kõigele uuele, neid liialt väsitamata. Külalised osalesid ENUTi korraldatud naisettevõtluse konverentsil, külastasid E-Eesti esitluskeskust, Pärnu ettevõtlikke naisi, Kuusiku loodustalu Lahemaal, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning loomulikult Tallinna vanalinna ning Moldova Suursaatkonda. Meie suureks rahuloluks tekkisidki isiklikud kontaktid Moldova ja Eesti ettevõtjate vahel, mis oli ju üks õppevisiidi põhilisi eesmärke.

2020. aasta algul toimus Moldovas veel paar koolitust ja näis, et kõik kulgeb kõige paremini. Kuna olime säästlikult majandanud, siis leppisime partneritega kokku, et teeme Moldovas veel ühe lisaürituse mõne eduka ettevõtte külastuse näol ning lõpetame rõõmsalt oma projekti. Kuna koostöö oli nii hästi sujunud, siis planeerisime ka juba jätkuprojekti järgmisesse arengukoostööprojektide vooru. Mis järgmiseks juhtus, seda teame me kõik – eriolukord viiruse tõttu kehtestati Eestis ja Moldovas peaaegu samaaegselt. Paar esimest nädalat olime üsna peatud nii siin kui seal. Selleks ajaks, kui saime edasise tegevuskava paika, oli aeg juba niipalju edasi liikunud, et pidime veel korra projekti tähtaega pikendama.

Nii nagu ka ilmselt paljud teised, otsustasime viimase koolituse elektrooniliselt korraldada. Moldovlased orienteerusid ka temaatiliselt vastavalt olukorrale ning organiseerisid lisaks koolituse „Turundus digikanalites“, mida algselt koolituskavas polnud.

Kuna viirus lõi segi kõik tegevusplaanid, siis kujunes mai väga kiireks ning mõnevõrra hektiliseks. Oli meil ju lisaks käimasoleva projekti lõpetamisele tarvis ette valmistama hakata ka järgmist. Väga kurvastav oli pärast suure ettevalmistustöö tegemist teada saada, et selle-aastane arengukoostööprojektide voor katkestati ning kindlust pole ka edasise suhtes. Kuna meile tundub, et meie koostöö moldovlastega sujus igati hästi ning sellesuunaline tegevus on seal väga teretulnud ning vajalik, siis sooviksime loomulikult juba alustatud tegevusi jätkata ning mitte kaotada head koostööpartnerit.

Projekti pealkiri: Eesti-Moldova koostööplatvorm ettevõtlikele maapiirkondade naistele

Projekti kestus: 01.08.2019-31.05.2020

Projekti partnerid:

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT), www.enut.ee. ENUTil on pikaajaline kogemus koostööprojektidega Ida-partnerluse riikides, nt Ukrainas, Gruusias, Aserbaidzanis, Armeenias. Projektid on käsitlenud teemasid nagu laste ja naiste väärkohtlemise ennetamine, vahendamine ja ohvriabi tõhustamine; sõjapõgenike (eelkõige naiste) integreerimine vastuvõtvasse kogukonda, nende väljavaadete avardamine tööturul; naiste ettevõtluse soodustamine.

Business Advisory Center (BAC), Moldova, www.cca-ngo.org. BAC on tegutsenud alates aastast 2000. Organisatsiooni eesmärgiks on parendada elutingimusi eelkõige maapiirkondades, seda nii majandusliku kui sotsiaalse poole pealt. BAC korraldab ettevõtluskoolitusi ning omab pika-ajalist rahvusvahelise koostöö kogemust olles teinud koostööprojekte mitmete EL ning ülemaailmsete organisatsioonidega.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee