Terveilm

KUTSE – rändeteemalise simulatsiooni konkurss pikendatud!

03.02.2021

Anname teada, et MTÜ Mondo pikendas kahe nädala võrra jaanuari alguses välja kuulutatud stipendiumikonkursi tähtaega. 

Uus tähtaeg on 15. veebruar.

—————————————————-

KUTSE

MTÜ Mondo kuulutab välja stipendiumikonkursi rändeteemalise veebipõhise interaktiivse multimeedialoo/simulatsiooni ning sellega seotud artikli (veebis või paberväljaandes) loomiseks. Stipendiumivooru suurus on 4000 eurot.

Multimeedialoo/simulatsiooni sisuks võivad olla rändeteema erinevad aspektid – tööränne, õpiränne, sundränne, integratsioon, riigisisene ränne maalt linna jne. Loodava meediasisu sihtrühmaks on 15-35 aastased noored. Meediasisu peab pakkuma selle läbijale erinevad valikuvõimalusi, mille ees seisvad rändajad ning looma seoseid rändega seotud valikute ja võimalike tagajärgede vahel. Interaktiivne lugu ei ole lineaarne ja ettemääratud kindla narratiiviga, vaid loo hargnemine ja vastav kogemus oleneb kasutaja tehtud valikutest.

Varasemad rahvusvahelised näited rändeteemalistest interaktiivsetest multimeedialugudest:

http://twobillionmiles.com/
https://expmag.com/immigrant-experience/#all_opening
https://www.migrationtrail.com/

Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 15. veebruar 2021. Meediasisu peab valmima üheksa kuu jooksul pärast stipendiumi eraldamist.

Stipendiumile kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • ajakirjaniku/ke CV-d
  • motivatsioonikiri
  • lühikontseptsioon teemakäsitlusest (max 1 A4) ning esialgne visand simulatsiooni visuaalist
  • esialgne plaan multimeedialoo/simulatsiooni avalikustamise kuupäevade ja kanalitega ning taotletava summa suurusega.

Nõuded kandidaadile:

  • kandideerija peab olema 35-aastane või noorem praktiseeriv ajakirjanik (ajakirjanike tiimi puhul peab sellele tingimusele vastama vähemalt üks tiimi liige, kes omab tööprotsessi juhtivat rolli)
  • kandideerija peab tagama toodetud mulitmeedialoo/simulatsiooni ilmumise üle-eestilise leviga kanalis.

Huvitatutel palume saata vajalikud dokumendid 15. veebruariks 2021 aadressil ave@mondo.org.ee.

Stipendium antakse välja EL ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projektist „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil“. Tegemist on rändevaldkonda tutvustava teavitusprojektiga, mille eesmärk on teadlikum, kaasavam ja rahulikum suhtumine rändesse ja rändajatesse. Projekti viiakse ellu kaheksas Euroopa riigis (Eesti, Slovakkia, Tšehhi, Soome, Poola, Saksamaa, Läti, Leedu). Projekti peamine sihtgrupp on 15-35 aastased noored, sealhulgas noored ajakirjanikud ja noortega töötavad spetsialistid, näiteks õpetajad ja noorsootöötajad.

Stipendiumi kasutamise kord kinnitatakse stipendiumi saaja ja MTÜ Mondo vahelise vastava lepinguga. Stipendiumisumma on maksuvaba. Konkursi korraldajatel on õigus vajadusel konkursi korda muuta või sobivate kandidaatide olemasolu puudumisel stipendiumi väljaandmisest loobuda. Edasised voorud kuulutatakse välja MTÜ Mondo kodulehel aadressil mondo.org.ee.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee