Terveilm

Meie naistepäeva roosiostud võimestavad naisi Aafrikas

07.03.2023

Õiglase kaubanduse ehk Fairtrade märgisega lilled, just roosid, tulevad Eestisse kaugelt Etioopiast. Värske uuringu* kohaselt on Fairtrade sertifikaadiga lillekasvatuste töölistel teistega võrreldes kõrgemad palgad ja paremad töötingimused, nad on teadlikumad töö-õigustest ja võrdõiguslikkusest ning keskkonda hoidvast põllupidamisest.

Maailmaturul makstakse lillede eest vähe. Viimastel aastatel on suund olnud veelgi madalamate hindade poole, mistõttu lillekasvatuste tööliste tasud on väga madalad, tihti alla kohaliku vaesuspiiri. Uuringu põhjal on Fairtrade sertifikaadil arengumaade lillekasvatajatele positiivne majanduslik mõju: 69% Ida-Aafrika sertifitseeritud istanduste töölistest ütleb, et võrreldes sertifitseerimata istanduste kolleegidega, saavad nemad kõrgemat palka. Kõrgemasse palgakategooriasse kuuluvate tööliste osakaal on üle kahe korra suurem just Fairtrade sertifitseeritud lillekasvatustes.

”Kui soetad lilli, mis ei ole kodumaised, siis võimalusel eelista Fairtrade lilli. Märgis pakendil näitab, et istanduses tehakse palju tööd selle nimel, et tagada töötajatele inim- ja tööõigused, head töötingimused ja regulaarne palk ning lapstööjõu kuritarvitamine ja orjatöö on keelatud. Neile pakutakse koolitusi ja neid õpetatakse istandusi pidama jätkusuutlikult ning keskkonnasõbralikult. Lilledel ei ole küll sätestatud miinimumhinda, ent neile kehtib märgatavalt suurem lisatasu, kui teistele tootegruppidele,” ütleb Jana Jesmin, Fairtrade`i kliendisuhete juht Eestis, Lätis ja Leedus.

Lisaks paremale sissetulekule on kümnest istanduse töölisest üheksa kas ise, või tema leibkonnaliikmed, saanud kasutada lisatasu hüvesid. Fairtrade lisatasu on raha, mida istandused ja töölised võivad kasutada oma eelistuse ja vajaduse järgi nii istanduse, tööliste kui kogukonna heaks. Lisatasu on enim kasutatud koolitusteks ja just kogukondade hüvanguks, näiteks veesüsteemide arendamiseks või loomiseks ja tervishoiu edendamiseks ning terviseteenuste pakkumiseks.

”Korralik palk on vastutustundliku (äri)tegevuse olulisimaid nurgakive ja uuringu* alusel võib öelda, et oleme liikumas õigel suunal. Sellest olenemata on meil veel palju teha, et palgad tõuseksid kõikides Fairtrade lilleistandustes elamisväärse tasemeni. Selle väljakutse võidame aga siis, kui kõik tarneahelas osalejad teevad eesmärgi nimel koostööd”, ütleb Janne Sivonen, tegevdirektor Soome õiglase kaubanduse organisatsioonist Fartrade Finland, mille alla kuulub ka tegevus Baltikumis.

Õiglaseid lilled Eestis juba kuus aastat

2001 aastal sertifitseeriti esimesed Fairtrade lilled maailmas. Eestis on Õiglased roosid müügil aastast 2017, jõuluperioodil on saada ka valgeid ning punaseid jõulutähti. Me ostame lilli enim naistepäeval, sõbrapäeval ja emadepäeval aga menukad lillede kinkimise päevad on ka kooli algus septembris ning koolilõpetamiste periood suvel.

Eestis müüb Õiglaseid lilli vaid Prisma Peremarketid kauplusekett. Roosikimbud saabuvad siia küll Soome kaudu aga tegelikult Aafrikast, täpsemalt Etioopiast. Prismas leiab Õiglased lilled leiab teiste seast üles ikka Fairtrade märgise järgi pakendil.

„Fairtrade lillede müük on ajas kasvanud: 2020-2021 on Fairtrade rooside müügi kasv olnud 9%, kuid 2021-22 lausa 30%. Õiglane roosikimp on seejuures ka kõige soodsam sarnane roosikimp meie valikus. Eelmisel aastal moodustasid õiglased roosid 10% meie lõikelillede müügist ja kui lugeda kokku viimase kolme aasta statistika, siis on meie juurest ostetud lausa 930 000 õiglaselt kasvatatud roosivart!“ ütleb Kristiina TambergPrisma Peremarketi kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juht.

Naaberriigis Soomes on Fairtrade lilli müüdud aga juba aastast 2006, kus ostetakse Fairtrade lilli aastas inimese kohta kõige enam maailmas.  Juba aasta tagasi ületas lillemüük Soomes 58 miljoni varre piiri. Ostja eelistus on alati Õiglane roos, mida ostetakse just sõbrapäeva ja naistepäeva ajal.

Lilled on väga oluline kaubagrupp ka globaalselt. Ainuüksi 2021 aastal kasvatati Ida-Aafrika sertifitseeritud istandustes 70 000 töölise abiga 5,1 miljardit Fairtrade märgisega lille. Õiglaste lillede müügist kogunes sama aasta seisuga lillekasvatajatele üle 8,5 miljoni euro lisatasu.

Miks eelistada Õiglase kaubanduse ehk Fairtrade roosikimpu?

Fairtrade lilleistandustes on muuhulgas:

– sooline diskrimineerimine keelatud ja töötajaid ning töölisi koolitatakse neil teemadel pidevalt;

– nulltolerants käitumise suhtes, mis on seksuaalselt hirmutav, vägivaldne või ära kasutav;

– programmid, projektid ja koolitused ning kontroll ebasoodsas olukorras olevate rühmade ja vähemuste, näiteks naiste toetamiseks;

– värbamisel raseduse testimine keelatud (jah, seda mujal maailmas veel tehakse!);

– nõutud soopoliitika väljatöötamine;

– juhtimiskoolitused naistele, et võimestada ja anda neile enesekindlust kandideerida (juhtivatele) ametikohtadele, mis on reeglina kuulunud vaid meestele;

Grace Mwagi (Keenia lilleistanduse Karen Roses tööline, pildil) ütleb, et teda on Fairtrade inspireerinud just eestvedamise ja juhtimise osas: ” Fairtrade on naiste positsiooni palju edendanud ja naisi võimestanud. Naisena soovin julgustada teisigi Aafrika naisi juhtivatele ametikohtadele kandideerima. Fairtrade on muutnud mind, minu töökohta ja kogukonda – me areneme ja liigume edasi.”

 ”Tarbijana Fairtrade lilli valides toetad kõige otsem võrdõiguslikkust terves maailmas”, nendib Susan Limisi, Fairtrade Aafrika võrdõiguslikkuse koordinaator.

UURING: *Impact of Fairtrade on flower workers and market access of flower farms in East Africa Uringus vaadati üle 11 tootmisorganisatsiooni Keenias, Ugandas ja Etioopias. Uuring põhineb üle 650 töölise vastustel, fookusgrupi ja lille-ala sidusrühmade ning istanduste juhtide ja Fairtrade personali intervjuudel.

Õiglase kaubanduse eesmärk on muuhulgas haavatavamate kogukondade ja väikepõllumeeste vaesuse vähendamine kaubanduse toetamise abil, inim- ja tööõiguste kaitsmine, keskkonnahoid ja kliimamuutuste mõju vähendamine ning laps- ja orjatöö lõpetamine  Õiglase kaubanduse tuntuim eetilisuse ja jätkusuutlikkuse märgis on Fairtrade (GlobeScan 2021), mis on loonud 1,9 miljonile talunikule ja töölisele õiglasemad tootmis- ja töötingimused. 

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee