Terveilm

Mida arvavad erakonnad arengukoostööst?

18.02.2019

Eesti on arengukoostööga tegelenud nüüdseks üle 20 aasta, mille jooksul oleme toetanud riigi- ja inimarengut nii Euroopa naabruskonnas kui ka kaugemal Aasias ja Aafrikas. Eesti on andnud lubaduse jõuda 2030. aastaks arenguabi tasemeni 0.33% RKT-st. Küsisime erakondadelt, kas ja kuidas me selleni jõuame.

Küsimusele „kas me üldse selleni jõuame“, vastas ainukese erakonnana, et jõuame kindlasti ja võib-olla ka varem – Isamaa. Nii Eesti 200, Elurikkuse erakond kui Sotsiaaldemokraadid ütlesid, et eesmärgini võiks jõuda järgmise üheteistkümne aastaga. Arengurahastusest olulisemana toodi välja arengukoostöö mõju ja sihipärasus, mida rõhutasid Eesti 200, Elurikkus, Isamaa ja Rohelised. Keskerakonna arvates võiks Eesti arenguabi keskenduda tulevikus aina enam kestliku arengu eesmärkideni jõudmisele.

Kuidas eesmärgini jõutakse?

Erasektori suuremat kaasamist toetavad Eesti 200, Elurikkus, Isamaa ja Rohelised (küll eri meetoditel). Eesti 200 pakkus välja arenguabi agentuuri loomise, et vähendada ministeeriumi halduskoormust ja toetada Eesti ettevõtete osalust arengukoostöös. Lisaks erasektori kaasamisele toetasid Eesti 200 ja Elurikkus ka vabakonna suuremat kaasamist arengukoostöös. Sotsiaaldemokraadid tõid välja, et vaja on suuremat poliitilist tahet ja järjepidevat teadlikkuse tõstmist, et arengukoostöö on ka Eesti julgeoleku huvides ning avab ettevõtetele uusi turge.

Milliste teemadega Eesti arengukoostöö peaks tegelema?

Erakondade sõnul peaks Eesti arengukoostöö tegelema järgmiste teemadega:

  • Digitaalsus arengukoostöös – Eesti 200, Elurikkuse Erakond, Isamaa, Rohelised, Sotsiaaldemokraadid.
  • Haridus – Eesti 200, Elurikkus, Isamaa, Sotsiaaldemokraadid.
  • Tervishoid – Elurikkus, Isamaa, Keskerakond, Sotsiaaldemokraadid.
  • Ettevõtluse edendamine – Eesti 200, Elurikkus, Keskerakond.
  • Kliimamuutuste vastane võitlus – Elurikkus, Rohelised ja Sotsiaaldemokraadid.

Reformierakond, EKRE ja Vabaerakond ei pidanud vaatamata korduvatele meeldetuletustele neid teemasid piisavalt olulisteks, et küsimustele vastata.

 

Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ) esitas kõigile Riigikogu valimistel osalevatele erakondadele kestliku arenguga seotud küsimused. Küsimused olid vabade vastustega ja analüüsi huvides ei proovinud me erakondi seada pingeritta. AKÜ huvi on esile tuua trende – näidata, kuidas suhtutakse ühe või teise eesmärgini jõudmisesse ning milline on poliitiline tahe nende teemadega tegeleda. 

Küsisime küsimusi viiel teemal: kestlik areng, arengukoostöö, Eesti jalajälg, kliimamuutused ning demokraatia ja vabakond. Kogu analüüsi saab alla laadida siit (PDF).

Foto: Markus Vihma, India. Varem pidi gaasi tooma linnast, mis asub külast päevateekonna kaugusel. Nüüd küpseb toit aeglaselt päikesepliidil ja kokk saab teistega juttu ajada.

 

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee