Terveilm

Lapstööjõu vältimine

Kuidas saavad ettevõtted välistada lapstööjõu kasutamist?

 1. Väljenda selgesõnaliselt ettevõtte põhikirjas või käitumisjuhendis, et kõiki Eesti ratifitseeritud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonides C 138 ja C 182 määratletud lapstööjõu kasutamise vorme ennetatakse aktiivselt ning kui sellised praktikad siiski avastatakse, siis need lõpetatakse.
 2. Taga, et ettevõtte tegevus põhineb vähemalt rahvusvahelistel lapstööjõu vastastel konventsioonidel ning lähtub siseriiklikest ja kohalikest seadustest, kui nende standardid on kõrgemad rahvusvahelistest kokkulepetest.
 3. Nõua lepingutes tarnijatega, et nad lõpetaksid lapstööjõu kasutamise ning tagaksid töötajatele õigused kõikides allhangetes.
 4. Kindlusta, et siiani ettevõtte tehastes, istandustes või teenindusasutustes ning allhangete ja väljast tellitud tööde juures töötanud lasped suunatakse töö asemel tasuta täisajalise õppega kooli.
 5. Taga, et 15-18aastased noored, kes vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele tohivad töötada, ei oleks rakendatud ILO konventsioonis  C 182 määratletud sobimatul tööl ja muus sobimatus tegevuses. Pidada kinni riikide, ametiühingute ja valdkondlike esinduorganinisatsioonite vahel sõlmitud kokkulepetest mitte rakendada noori ohtlikule tööle.
 6. Kaasa oma töötajaid ja tarnijaid lasptööjõu kasutamisega võitlemiseks: jaga neile infot ning kutsu neid osalema ettevõtte lapstööjõu vältimise tegevuskavade koostamisel.
 7. Tee koostööd riigiasutuste ja MTÜdega, et kindlustada varem töötanud lastele võimalus omandada tasuta üldharidus seadusliku tööeani jõudmiseni.
 8. Tee eraldi jõupingutusi, et võimaldada ka dikrimineeritud ja marginaliseeritud lastel minna tööl käimise asemel kooli.
 9. Kontrolli sünnitunnistuste õigsust ning seisa koos teiste osapooltega sündide registreerimise süsteemi  juurutamise eest piirkondades, kus see puudub.
 10. Lapstööjõu kasutamisega võitlemisel on väga oluline tagada ka teised ILO töötajate õigusi puudutavad konventsioonid ning muud laialdaselt aktsepteeritud töötajate õigused.
 11. Tee koostööd ametiühingutega, et kõrvaldada lapstööjõu kasutamine ning tagada töötajate õiguste kaitse.
 12. Maksa tarnijatele lisaks, et neil oleks võimalik palgata laste asemel täiskasvanuid (või enam kui 14-15aastaseid noori) pakkudes neile inimväärset tasu ning töötingimusi. Vaata üle ka muud firma hangete tegemise põhimõtted, mis võivad mõjutada lapstööjõu kasutamist ning töötajate põhiõiguste tagamist.
 13. Võimaluse korral paku siiani töötanud laste töökohta tema vanematele või sugulastele. Kui see ei ole võimalik, siis paku vanematele muud sobivat tööd.
 14. Loo iseseisvalt või koostöös partneritega lastesõimed või lasteaiad oma töötajate lastele, et nad ei oleks sunnitud lapsi tööle saatma.
 15. Investeeri usaldusväärse haldussüsteemi loomisse. See võiks sisaldada uuringuid tuvastamaks lapstööjõu kasutamist tootmisahelas, tõhusat süsteemi enese jälgimiseks, mehhanismi kaebuste esitamiseks, meetmeid ettevõtte põhimõtetest  ja tegevustest teavitamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks, kolmanda osapoole järelvalvet ja hindamist ning meetmeid lapstööjõu kasutamisest otseselt mõjutatud inimeste kaasamiseks.
 16. Kasuta internetti lapstööjõu kasutamisest ning üldisest töötajate õiguste tagamise olukorrast teavitamiseks.
 17. Liitu mitmeid osapooli kaasava initsiatiiviga võidelda lapstööjõu kasutamisega valdkondades, kus see on laialdaselt levinud  (sh. kaevandamine; turism; kakao, tubaka, puuvilla seemnete, kohvi, tee, riisi ja lillede kasvatamine; puuvilla korjamine ja rõivatööstus). Kui sul on rahvusvaheline ettevõte, liitu mõne teemakohase üleilmse valdkondliku ühingu raamkokkuleppega.
 18. Ettevõttel peaks olema eeskiri, mis keelab selle töötajatel kasutada lapstööjõudu oma kodustes majapidamistes.

LOE LISAKS RAHVUSVAHELISE TÖÖORGANISATSIOONI (ILO) LEHELT!

Allikas: Kampaania „Stop Child Labour – School is the best place to work“ tegevuskava ettevõtetele  „Out of work and into school – Action Plan for Companies to Combat Child Labour“ (2008)

//

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee