Terveilm

Eesti Päästemeeskond

Eesti riigis koordineerib humanitaarabi andmist Välisministeerium. Ministeeriumi peamised partnerid on Päästeamet ja Eesti Punane Rist. Päästeamet on aastate jooksul saavutanud rahvusvahelistele standarditele vastava pääste- ja humanitaarabi andmise võimekuse ning vajadusel saadetakse kriisipiirkonda kõrgelt kvalifitseeritud Eesti Päästemeeskond.

Eesti Päästemeeskond on osa pääste- ja kriisireguleerimisalase väljaõppe, koolituse ja ettevalmistuse süsteemist. Selle eesmärk on Eesti valmisoleku tagamine rahvusvahelistel pääste- ja humanitaarabi operatsioonidel osalemiseks ning seeläbi Eesti riigi esindamine ja tutvustamine rahvusvahelisel areenil. Tegu on vabatahtlikkuse alusel moodustatud pidevas valmisolekus oleva meeskonnaga, mis reageerib vajaduse korral rahvusvahelistele suurõnnetustele.

Eesti Päästemeeskonna lähetab missioonile Välisministeerium rahvusvahelise abipalve (ÜRO, ELi või kannatanud riigi esitatud) alusel. Iga missiooni tarbeks pannakse meeskond kokku lähtudes konkreetsetest vajadustest. Päästemeeskonda kuuluvad spetsialistid on peamiselt tuletõrje- ja päästeteenistusest, kuid liikmeid on ka piirivalvest, politseist ja teistest valitsusasutustest. Operatiivsest võimekusest on moodustatud otsingu- ja päästerühm, meditsiinirühm ja keemiarühm. Peale selle kuuluvad meeskonda ka toetusrühm ja ekspertide grupp, mis toetavad ja korraldavad meeskonna tööd missioonil, õppusel ja igapäevategevuses.

Rahvusvahelistel päästetöödel osaleva meeskonna moodustamine, selle valmisoleku tagamine, missioonile lähetamine ja kulude katmine on reguleeritud valituse määrusega “Rahvusvahelistel päästetöödel osalemine“.

Eesti Päästemeeskonna esimene rahvusvaheline missioon toimus 2005. aasta jaanuaris, kui meditsiinirühm lähetati Indoneesiasse Banda-Acehi maavärina ja tsunami tagajärgi likvideerima. Sama aasta oktoobris osales päästemeeskond ulatusliku maavärina tagajärgede likvideerimisel Pakistanis. 2010. aastal osalesid Päästemeeskonna liikmed Haiti maavärina tagajärgede leevendamise operatsioonides. Tänaseks on päästemeeskond tõestanud end maailmatasandil arvestatava ja tõsiselt võetava professionaalide meeskonnana. Üha sagedamini kutsutakse selle liikmeid rahvusvaheliste õppuste planeerimis- ja hindamismeeskondadesse. Samuti on nad oodatud nõuandjad ja abistajad vähem kogenud meeskondade jaoks.

Vaata lisaks Päästeameti lehte www.rescue.ee ja uuri meie e-raamatukogu:

//

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee