Terveilm

Avalik pöördumine: kliimaseadus peab saama teaduspõhine

20.09.2023

Ligi 20 organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile pöördumise, milles toonitavad, et loodav kliimaseadus peab olema teaduspõhine. Selleks julgustatakse kliimaministeeriumit moodustama sõltumatut teadlastest koosnevat kogu. Lisaks kannustatakse täpsustama juba loodud kliimanõukogu mandaati ja tasakaalustama selle koosseisu nii, et see kannaks oluliste ühiskonnagruppide häält.

LOE PÖÖRDUMIST

Selleks, et tagada seaduse teaduspõhisus selle loomise esimestest sammudest alates, soovivad pöördumisega liitunud, et eraldiseisev ja sõltumatu teadlastest koosnev kogu kutsutaks kokku juba nüüd. Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Hans Markus Kalmer selgitas, et tugeva kliimaseaduse üks peamisi alustalasid on selle teaduspõhisus.

“Mitmes riigis, nagu näiteks HollandIirimaaTaaniPrantsusmaaHispaaniaSuurbritannia koostavad kliimaeesmärkide täitmise aruandeid valitsuse asemel teadlased ning esitavad selle valitsusele või parlamendile. Viimasel on kohustus aruandele vastata ja vajadusel jagada selgitusi. Eestis moodustatud kliimanõukogu mitmetel liikmetel on aga oma tegevusala tõttu potentsiaalne huvide konflikt,” sõnas Kalmer.

Pöördumisega liitunud organisatsioonid näevad, et teadlased osaleksid nii seaduse koostamisel kui ka hiljem selle täitmise jälgimisel huvirühmadest eraldi. Samuti oleks teadlaste roll edendada kliimaeesmärkidega seonduvat ühiskondlikku arutelu. Organisatsioonide hinnangul seab eraldiseisva sõltumatu teadlaste kogu puudumine tugeva kahtluse alla kliimapoliitika objektiivsuse ja tõsiseltvõetavuse.

Lisaks panevad organisatsioonid ette kaks võimalust, kuidas muuta olemasolevat kliimanõukogu legitiimsemaks – tasakaalustada sidusrühmade esindatust ning täpsustada kliimanõukogu mandaati.

Pöördumise ajendiks on augustis kliimaministeeriumis moodustatud kliimanõukogu, mis koosneb korraga nii teadlastest kui ka otseselt huvitatud osapooltest, nagu näiteks ettevõtete ja keskkonnaühenduste katusorganisatsioonide esindajad. Vastandlik koosseis ebavõrdsetes proportsioonides ja nõukogus otsustamiseks kasutatav lihthäälteenamus ei soosi kliimapoliitikas vajalikke teadusel põhinevaid otsuseid. Pöördumise said ka Riigikantselei, Justiitsministeerium ja kliimanõukogu.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee