Terveilm

ETAg-HARNO ühine Ukraina TAI süsteemi toetav projekt lõppes tegevusi kokku võtva veebinariga

13.04.2021

Argo Soon, ETAg, Ülle Must, HARNO

2018. aastal Välisministeeriumi arengukoostööprogrammi projekti „Horisondi taga – toetades Ukraina TAI süsteemi“ tegevustele pandi punkt pandeemia-olukorrale kohaselt veebiseminariga. Veebis kulges kogu projekti viimane aasta – algul arglikult, kuid pisitasa kohanedes kuni veebinaride tulvani välja. Projekti viimane veebinar pakkus võimaluse projekti tegevustesse kaasatud kõikidele osapooltele oma muljete ja arvamuse avaldamiseks. Veebinaril kõneldu heitis pilgu kõikidele projekti tegevustele ja andis nende õnnestumisele kokkuvõtva hinnangu.

Heitkem nüüd üheskoos pilk sellele, mis ja kuidas läks.

Projekti avalöök sai antud 2019. alguses, kui Kiievis toimus ühel-samal nädalal nii vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni (responsible research and innovation, RRI) kui Euroopa Liidu teadus- ja arendustöö partnerluste alane koolitus. Ülle Must kaasas RRI koolitusele raskekahurväena professor Arto Mustajoki Helsingi Ülikoolist; Argo Soon aga kaasas riigi tasemel teabe ja teadmise Maarja Adojaani isikus Haridus- ja teadusministeeriumist. Mõlemad grupid olid kahekümnesed ning mõlemad koolitused said hea vastukaja, iseäranis külalisesinejad.

RRI-temaatikat, mis on Euroopa Liidu teadusuuringutes kerkinud ühe keskse põhimõttena esiplaannile, käsitleti veel koolitusel Odessas 2019 oktoobris ning RRI-olukorra kaardistamiseks Ukrainas korraldati veebiküsitlus, mis päädis tulemusi kokkuvõtva veebiseminariga. Uuringu tulemusi tutvustatakse ka 27.-29. septembril toimuval ENIRO (European Network of Research Integrity Offices) kongressil – nagu tavaks, virtuaalselt.

Euroopa Liidu TjaA raamprogrammi konsultandi (NCP – National Contact Point) kogemusi jagati mitmel viisil. Koos Ukraina kolleegidega korraldati infopäevad ja konsultatsioonid Lääne-Ukrainas – Ivan Franko nimelises Lvivi Ülikoolis, Ivan Pulyi nimelises Ternopili Tehnikaülikoolis, Vassil Stefanyki nimelises Eelkarpaatia Ülikoolis Ivano-Frankivskis, Vlokh’i Füüsikalise Optika instituudis Lvivis ning Uzhhorodi Riiklikus Ülikoolis.

NCP-de argipäeva kogemuste vahetamiseks teostus Ukraina NCP-de üks visiit Eestisse ja Eesti NCP-de visiit Uzhhorodi. Sealne võõrustaja Tayisiya Symochko rõhutas tagasisidet andes, et just selline külg-külje kõrval argitöö tegemine annab parima kogemuse. Visiidi vältel toimus toimus 12 ühiskonsultatsiooni potentsiaalsetele granditaotlejatele. Nii konsulteeritavad kui infopäeval osalejaid olid väga erineva taustaga, st huvilisi oli nii teadusasutuste kui ka ettevõtjate seast. Koostöös Eesti ja Ukraina ekspertidega analüüsiti ning püüti leida sobiv programm või H2020 taotlusvoor. Tutvustatud ideed olid väga erinevatest valdkondadest, nt meditsiin, keskkond, sotsiaalvaldkond jne.

Projekti lõpuosa jäi varjutama COVID-19 pandeemia, mis suunas tegevused eranditult veebi-keskkonda. Nii tuli loobuda Brüsseli-visiidist ja osadest plaanitud visiitidest. Kuid samas pakkus veebikeskkond võimalusi kaasata tegevustesse rohkemgi huvilisi ning ETAgi korraldatud kõigi ingliskeelsete veebinaride (algselt mõeldud vaid Eestis töötavate välisteadlastele) Ukraina kolleegidele pakkus täiendavaid võimalusi EL raamprogrammi alase teabe vahetamiseks. Oktoobrist 2020 märtsini 2021 toimus veebinar pea igal nädalal.

Nii tuli Euroopa Komisjoni asutuste külastused Brüsselis asendad veebiseminaridega. Kuid siiski heiastas üks Ukraina-poolne Horisont 2020 programmikomitee liige Nana Voitenko (Ukraina Teaduste Akadeemia), et Eesti koleegidelt veebinaridel saadud näpunäited ning jagatud kogemused on hindamatu pagas Ukraina kolleegidele EL uues raamprogrammis Euroopa Horisont.

Veebitööriistade tundma õppimine aitas ka projekti juhtimist tõhustada. Tüütute e-kirjade ja kallivõitu telefonikõnede asemel said iga-nädalased Zoomi koosolekud normiks ja edaspidi (uutes projektides) see ilmselt nii jääbki.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee