Terveilm

Europarlamendi kandidaatidel soovitatakse vaadata Aafrika poole

15.05.2014

Valimiste valvamises osalevad sel kevadel sisulise diskussiooni rikastamise eesmärgil ka erinevad Eesti vabaühendused. Nad annavad oma valdkonda silma pidades nõu, millele peaks valija oma häält andes tähelepanu pöörama. Esimesena toob kolm olulist punkti välja Arengukoostöö Ümarlaud.

Me oleme arengumaadega seotud rohkem, kui esmapilgul tundub – meie kohv tuleb Lõuna-Ameerikast, šokolaad Aafrikast, riided Bangladeshist ja nutiseadmete tooraine Kongost. Euroopa parlamendi otsused ei mõjuta ainult Eestit või Euroopat, vaid kogu maailma. Arengukoostöö eesmärk on vähendada vaesust ja toetada arengumaade majanduslikku ning sotsiaalset arengut pikema aja jooksul.

Kui ka sina pead neid märksõnu olulisteks, siis soovitame Euroopa Parlamendi kandidaatide vahel valides mõelda järgmistele küsimustele:

Kas sinu valitud kandidaat tunneb maailma ka väljaspool Euroopat?

Kas välispoliitika on tema jaoks ainult suhted Soome ja Venemaaga või mõistab ta ka seda, et oleme seotud inimestega Aafrikas ja Aasias? Euroopa Liit on maailma suurim arengukoostöö doonor ning hea saadik mõistab, kuidas maailm meid mõjutab ja vastupidi. Enamik Eesti kandidaate kinnitavad, et kavatsevad Brüsselis teha kõik, et suurendada Eesti inimeste heaolu, mille üle on meil loomulikult hea meel. Samas võiks valimiskasti ääres iseendalt või juba varem otse kandidaadilt küsida, kuidas kavatseb ta tagada, et Eesti oma huvide eest seistes ei kahjustaks maailma vaeseimate ja nõrgimate riikide elanikke? Näiteks teame, et paljud Euroopa firmad toodavad meie riideid kaugetes Aasia riikides, kus töötajatel ei ole sageli inimväärseid tingimusi. Kas sinu kandidaadile lähevad sellised kü simused korda ja kas tema seisukohad aitavad lahendada globaalseid valupunkte?

Milliseid lahendusi pakub sinu kandidaat keskkonna hoidmiseks?

Keskkonnaküsimused ei tunne riigipiire. Raiskav ja saastav käitumine ühes maailma otsas mõjutab pahatihti ka inimesi kaugemal. Tänaseks on selge, et tugevama majanduse ja inimsõbralikuma elukeskkonna jaoks peab Euroopa eluviis muutuma oluliselt säästlikumaks. See toob kasu nii meie tervisele, loodusele kui ka majandusarengule kogu maailmas. Uuri, kas sinu valitud kandidaat pakub lahendusi sellistele küsimustele nagu kliimamuutused, energia raiskamine, puhta joogivee tagamine kõikidele maailma inimestele, toidu raiskamine, vihmametsade hävitamine, kalade röövpüük arengumaades või loodussõbraliku põllumajanduse toetamine. Hea saadik saab seisab selle eest, et terves ilmas väärtustatakse keskkonda ja inimesi.

Kuidas aitab sinu kandidaat muuta Euroopa suurettevõtted eetilisemaks?

Vastutustundliku maksude maksmise üle on Euroopas palju arutatud. Me saame aru, et iga riigi areng peaks olema sellele üles ehitatud. Kahjuks lubab senine poliitika suurettevõtetel arengumaades maksudest kõrvale hiilida. Euroopa Liit annab küll arenguabi, kuid samas lubavad puudulikud seadused rahvusvahelistel firmadel arengumaadest vähemalt sama suures summas maksuraha välja viia. Ainuüksi aastal 2010 rändas ebaseaduslike rahavoogudena arengumaadest välja kuni 847 miljardit eurot. Kui nende pealt saadaks makse, koguneks neist arengumaadele vähemalt sama palju vahendeid, kui saadakse praegu abi korras. Hetk el liigub vajalik maksuraha välja riikidest, mis ei ole suutelised rahastama oma kodanike juurdepääsu sotsiaalsetele põhiõigustele – algharidusele, sotsiaalsele kaitsele ja arstiabile. Enne valimisi mõtle, kas sinu kandidaat aitaks kuidagi kaasa sellele olukorra lõpetamisele, et kõik Euroopa Liidu poliitikad, mis omavad mõju arengumaadele, oleksid omavahel kooskõlas ja suunatud vaesuse vähendamisele.

Kirjutasime artikli ERRi portaali jaoks, see ilmus algsel kujul siin.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee