Terveilm

Keskkonnaühendused: kliimaseadus peab toetuma teadusele

26.10.2023

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) leiab, et kliimaseaduse eelnõu kokkupanekul tuleb lähtuda selgelt kirja pandud õiguspõhimõtetest, nagu näiteks teaduspõhisus, inimõiguste kaitse ja põlvkondadevaheline õiglus. Lisaks tõstab EKO esile avalikkuse sisukama kaasamise vajalikkust kliimaseaduse loomisel. EKO kõikide ettepanekutega kliimaministeeriumile saab tutvuda siin.

Kaheksa aastat tagasi Pariisi leppele alla kirjutades tunnistas Eesti vajadust leevendada kliimamuutust parima saadaoleva teadusliku teadmise järgi. “Kliimaseadusega paika pandavad eesmärgid peavad olema kooskõlas Pariisi leppega. Selleks, et hoida kliimasoojenemine Pariisi leppes kokkulepitud 1,5C piirides, tuleb maailma kliimateadlaste sõnul kasvuhoonegaaside heidet enim vähendada just lähiaastatel. Ühtlasi on heite vähendamiseks hädavajalik panna paika igale sektorile kohustuslikud eesmärgid, seal hulgas põlevkivi ja turba kaevandamise lõpptähtajad,” ütles Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Hans Markus Kalmer.

Keskkonnaühendused rõhutavad ka, et kõigi kliimameetmete peamine eesmärk peab olema inimõiguste kaitse. “Süvenevad kliimamuutused toovad kaasa aina tõsisemad tagajärjed inimestele ja riivavad nende põhiõiguseid, näiteks õigust elule, tervise kaitsele, omandile ja haridusele. Seaduse oluliseks eesmärgiks on tagada, et Eesti inimeste põhiõigused oleksid kaitstud. Sealjuures tuleb arvestada, et kõik põhiõigused on võrdselt tähtsad ning ettevõtlusvabaduse kaitse ei tohi ohustada teisi põhiõiguseid,” selgitas Keskkonnaõiguse Keskuse õigusekspert Kärt Vaarmari

Eesti kliimapoliitika teaduspõhisuse tagamiseks soovitavad keskkonnaühendused luua kliimaseadusega sõltumatu teadusnõukogu. Ühenduste sõnul ei saa praegune kliimaseaduse loomiseks moodustatud kliimanõukogu seaduse jõustumise järel teadusnõukogu funktsioone täita, sest koosneb korraga nii teadlastest kui ka huvirühmade esindajatest. Teadusnõukogu on kliimaseaduse juurde loodud näiteks Saksamaal, Prantsusmaal, Iirimaal, Taanis, Rootsis ja Ühendkuningriigis.

Teadlaste kaasamise kõrval tuleb pikaajaliste oluliste otsuste, nagu näiteks kliimaseadus, langetamisel laiemat avalikkust sisukalt kaasata kõikides otsustamisetappides.

Vaata lisaks:

Keskkonnaühenduste tagasiside kliimaseaduse väljatöötamiskavatsusele, 25.10.2023

Avalik pöördumine: kliimaseadusest peab saama teaduspõhine seadus, 19.09.2023

Keskkonnaõiguse Keskuse analüüs Eesti kliimaseaduse perspektiivikusest, 01.2023

Lisainfo:

Hans Markus Kalmer, Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert, hansmarkus.kalmer@elfond.ee, 5692 9554

Kärt Vaarmari, Keskkonnaõiguse Keskuse õigusekspert, kart@k6k.ee, 527 4761

Teate edastas:

Katre Liiv, Eestimaa Looduse Fondi kommunikatsiooniekspert, katre.liiv@elfond.ee, 5076519

Eesti Keskkonnaühenduste Koda ühendab ühteteistkümmet keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Keskkonnaõiguse Keskus. Fridays For Future Eesti ühendab aktiivseid noori, kes tegelevad igapäevaselt kliimamuutuste leevendamisega.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee