Terveilm

Domus Dorpatensis


Martin A. Noorkõiv, tegevjuht, martin@domusdorpatensis.org

SA Domus Dorpatensis

Domus Dorpatensis on avalikes huvides tegutsev sihtasutus, mille eesmärk on leida häid ideid, neid tutvustada ja levitada ning, kaasates partnereid kõigist kolmest sektorist, need ka teoks teha.  Sellest lähtuvalt võib nende projektid üldises mõttes jagada kaheks:

1. Ühiskondlikku diskussiooni tekitavad
Siia kuuluvad meie ürituste sarjad (Filmiõhtud, “Meet the World” jt), TEDxTartu konverentsid, vestlusõhtute sari “Inimene kohtub inimesega”, ühekordsed seminarid, Eesti Kodanikuühiskonna Nädalja teised taolised projektid, milles kaasatakse paljusid inimesi üritusel osalejatena, televisiooni ja interneti vahendusel või läbi tugeva meediakajastuse. Ürituste eesmärk on pakkuda platvormi, kus iga inimene saab vabalt vahetada kogemusi ning ideid, koguda uut informatsiooni ja algatada ning arendada diskussioone erinevate distsipliinide esindajate vahel.

2. Häid ühiskondlikke ideid realiseerivad
Püüame Domuse projektidega liikuda diskussioonist edasi ka reaalsete pikaajaliste positiivsete muudatusteni ühiskonnas. Selle valdkonna projektidena võib välja tuua Noorte osalus kohaliku tasandi otsustusprotsessidesNoored LiidridVabaühenduste manifesti ja Tolerantse Tartu eestkostevõrgustiku.

AKÜ liikmena lööb Domus Dorpatensis kaasa ürituste korraldamisel ühiskonna ja arengukoostöö teemadel ning erinevate huvigruppide kaasamisel.

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee