Terveilm

Mondo digipädevuste programm laieneb Ukraina kriisipiirkonna koolidesse

11.01.2022

Mondo korraldab koostöös Ukraina partneri Vostok SOS-iga 12.-15. jaanuaril 2022 Kiievis digipädevuste koolituse. Koolitusprogrammi ning õppekava töötasid välja Mondo digieksperdid ja Ukraina hariduseksperdid. Digipädevuste Training of trainers ehk edasikoolitajate kursused on juba toimunud mitmetes Mondo partnerriikides ning pilootprojekt algas sel õppeaastal ka Ukrainas. 

Mondo töötab Ukraina kriisipiirkonnas juba üle seitsme aasta ning tänu Eesti Välisministeeriumi toetusele on loodud kriisipiirkonda haridusvõrgustik, millest võtavad osa 40 kooli, kus õpib kokku üle 10 000 õpilase ning õpetab üle 1100 haridustöötaja. 

Mondo humanitaarabi monitooring Ida-Ukraina kriisipiirkonnas märtsis 2021 tõi välja, et õpetajate madal digipädevus ja digitaalsete vahendite puudus ei võimalda distantsõppe tingimustes õppekava täies mahus ellu viia. Pilootprojekti käigus kaardistati 2021. aasta sügisel Ukraina kriisipiirkonna õpetajate vajadused ning loodi neile digipädevuste arendamiseks sobiv õppekava ja koolitusprogramm.

Kiievis toimuvat nelja päeva pikkust koolitust viivad läbi Natalia Kidalova ja Irina Tselukhina, kes on tunnustatud digiõppe eksperdid Ukrainas. Koolitusest võtab osa 13 haridustöötajat, kes saavad edasikoolitaja sertifikaadi. Kevadel 2022 viivad 13 koolitajat viies Luganski oblasti koolis läbi 60 tunni pikkused digipädevuste koolitused. Programmi tulemusena oskavad õpetajad kasutada paremini digitaalseid abivahendeid ja veebiplatvorme õppetöö korraldamiseks nii distants- kui ka kontaktõppe ajal. 

Mondo digiekspert Erika Tšerkašina: “Digipädevuste kaardistamisel õpetajate ja koolijuhtidega toodi peamiste vajadustena välja õpetajate distantsõppe võimekuse tõstmist ning oskust rakendada digitehnoloogiat selleks, et soodustada interaktiivset õppekeskkonda, kus õpilane ei ole passiivne kuulaja vaid õppeprotsessi suunaja ja kooslooja. Algaval koolitusel saavad osalejad just neid oskusi ning viivad need hiljem edasi kriisipiirkonna koolidesse.”  

Koolitus Kiievis toimub MTÜ Mondo ja Ukraina partneri Vostok SOS humanitaarabi  projekti raames, mida rahastab Eesti Välisministeerium,

Taustaks: Juurdepääs internetile on loonud ühiskonnas eristusaluse, mis tekitab uut sorti segregatsiooni. Digilõhe suurendab juba eksisteerivat sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust. Need, kes satuvad digilõhe nö valele poolele (madala sissetulekuga inimesed, vähem formaalse haridusega inimesed, maapiirkondade elanikud, eakad ning vähemused) kannatavad majandusliku, sotsiaalse, tervishoiu- ja poliitilise mahajäämuse all. Digilõhe piirab võimalusi tööturul läbi lüüa ja iseseisvalt toime tulla. Peamised probleemid on interneti infrastruktuuri puudulikkus, interneti maksumus ning digioskuste puudumine. Covid-19 pandeemia suurendas digilõhet nii riikide vahel kui sees.

Mondo panustab digilõhe vähendamisse läbi marginaliseeritud ühiskonnagruppide nagu pagulased, perevägivalla all kannatavad naised, maa- ja kriisipiirkondade lapsed ja noored toetamise. Mondo on aidanud oma partnerriikides luua arvutiklasse ning viib läbi digipädevuste koolitusi Ghanas, Ugandas, Jordaanias, Süürias, Keenias, Ukrainas ning peatselt ka Gruusias, Jeemenis ja Birmas.

Mondo digipädevuste programmist saab rohkem infot siit.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee