Terveilm

AKÜ viimase aja olulisemad tegevused

14.04.2021

Arengurahastuse valdkonnas on jällegi põnev periood – eile avalikustas OECD esialgsed 2020. aasta ODA näitajad. Näeme statistikast, et aina enam ressursse läheb keskmise arenguga riikidesse, samas vähim arenenud riigid (LDC-d) vajavad olulist tuge nii tavapärase arengukoostöö jätkumise kui ka taasterahastuse ja vaktsiinitarne korraldusega. Samuti on selge rahvusvaheline trend suurendada laenude osakaalu arengurahastusest, kuigi see raskendab LDC-de võikmekust jätkusuutliku arenguni edendamisel.

Maailma mastaabis on ODA näitaja (ehk suhtarv RKT-st) tõusnud, kuid netosumma langenud – see tuleneb üleüldisest majanduslangusest. Euroopa Liidus on ODA aga 25.4% ja netosummad 7.8% võrra tõusnud, seega võime rõõmustada õiges suunas liikumise üle.

Eesti tunnustuseks: vaatamata kriisiaastale tõusid arengurahastuse näitajad nii suhtarvus RKT-ga kui ka netosummades. OECD esialgse info kohaselt panustasime netos 49 miljonit (16M bilateraalne abi ja 33M multilateraalne), protsentuaalselt 0.16% RKT-st. Pikk tee on veel minna, kuid vaikselt jõuame oma Euroopa kolleegidele järgi ja liigume lähemale eesmärgile 2030. aastaks panustada 0.35% RKT-st arengukoostöösse.


  • Agne osales  Välisministeeriumi kutsel ringmajanduse välismõõtme töörühma tutvumiskohtumisel, mille eesmärk on anda sisendit ringmajanduse arengudokumendi koostamisse protsessi, mis valmib 2021. aasta lõpuks Keskkonnaministeeriumi juhtimisel. Arengudokumendi globaalne osa on suuresti seotud arengukoostöö tegevuste ja poliitikate sidususe valdkonnaga, lööb AKÜ hea meleega kaasa, et tõstatada probleeme, leida lahendusi ja tuua välja häid näiteid. 
  • Tõmbame kokku rahvusvahelise konsortsium-projekti Bridge 47 otsi, mis tähendab Agne jaoks põhjalikku aruandlus- ja mõju hindamise protsessi. Suur aitäh kõigile, kellega õnnestus kolme aasta jooksul projekti raames maailmakodanikuharidust edendada!
  • Agne andis Tallinna Ülikoolis veebiloengu teemal “Mis on kestliku arengu eesmärgid ja kuidas need meid puudutavad?” Koolitus on kuulatav ja vaadatav siit:

Arutelu põhifookuses on uurida, mida saaksime individuaalselt ja ühiselt teha, et liikuda jõudsamalt kestliku arengu ja Eesti 2035 eesmärkide saavutamise suunas? Mis toetaks vajalikku kollektiivset ja süsteemset tegutsemist ning mis rolli võiksid mängida erinevad osapooled (nt teadus, riik, ettevõtted jt)? 

Kestliku arengu koalitsioon on hetkel loomas kaasavat ja informeerivat veebiplatvormi, et tuua ühiskonna erinevad osapooled kokku ühiselt eesmärke saavutama. Arutelu raames püütaksegi simuleerida platvormil tegutsemist, leides uusi koostegutsemise viise, tõstes osalejate hulgas teadlikkust kestlikust arengust ja inspireerides tegudele läbi praktiliste näidete erinevatelt organisatsioonidelt. Maa ala kommunikatsioonijuht on Mart Valner. 


  • Koos kümnete teiste organisatsioonidega üle maailma allkirjastasime pressiteate, mis rõhutas vajadust arengurahastust suurendada ja partnerriikide taastet kiirendada.
  • Eurodadi võrgustikus jätkuvad endiselt võlaõiglust tutvustavad Debt Wednesdays koolituspäevad. Järgmine sessioon leiab aset 21. aprillil, teemafookuses on võlaõigluse ajalugu ja ülevaade võlakoormusest Aafrikas. Lisainfo ja registreerimine on siin: https://www.eurodad.org/debt_relief_paris_club_historical_perspective_overview_of_debt_in_africa?
  • Osalesime Rahvusvahelise Valuutafondi seminaril, kus tutvustati kodanikuühiskonna kaasamisvõimalusi fondi töös. IMF-iga koostöö suurendamine on oluline eelkõige Eurodadi võrgustikutöö raames, kus tegeleme PPP ehk avaliku ja erarahastuse partnerlusega.
  • EU-Africa Green Talks: 30 päeva dialoogi rohelise ülemineku ja investeeringute teemal. Eesistujariik Portugal koos Euroopa Investeerimispangaga korraldavad 30 päeva kestva dialoogi, mille raames toimub mitmeid virtuaalseid üritusi ja kohtumisi nii Aafrikas kui Euroopas. Üritused toimuvad alates 24. märtsist ning kulmineeruvad  23. aprillil, mil Lissabonis toimub High-Level EU-Africa Green Investment Forum. EU-Africa Green talks kava asub siin
  • Osalesime CONCORDi inequalities policy analysis scoreboard’i esitlusel. Kuigi EL ja liikmesriigid on pühendunud ebavõrdsuse vähendamisele, siis scoreboard toob välja, mil määral siiski on lubadustest saanud teod, analüüsides hiljutisi EL tegevusi. Loe lisa ja tutvu materjaliga siin.  
  • Rahvusvahelisel tasandil on arengukoostöö väga tihedalt seotud ka vaktsiiniõiglusega. Jälgime endiselt koos oma partneritega sihtriikide vaktsiiniuudiseid. Osalesime sel nädalal ka idapartnerluse vaktsiiniseminaril, kus sõnum oli sisuliselt kõikides riikides sama – vaktsiine pole ja umbusk nende osas on suur. Näiteks Ukrainas on pool rahvastikust otsustanud end mitte vaktsineerida ja isegi COVAXi parimad prognoosid suudaksid täita vaevu 20% rahvastiku vajadustest. Valgevenes on vaktsiinitarnetega seis lootusetu, kuna vaktsiinide tellimise ajal – augustis – režiim alles eitas pandeemiat ning nüüd on juba hilja, vaktsiinisõda on maailmas täies hoos. Hoiame idapartnerlusregioonil jätkuvalt kätt pulsil.

Avasta tulevasi digitrende e-Governance Conference’il

18. – 20. mail toimuval veebikonverentsil kutsume e-riigi kujundajaid ja huvilisi kiikama viimaseid e-riigi arenguid ning seadma uusi sihte jätkusuutlike ühiskondade poole liikumiseks. Pakume arutelusid põnevate esinejatega Norrast, Suurbritanniast, Mongooliast, Ukrainast, OSCDEst ja Eestist. Registreeru: egovconference.ee

(Vajadusel kasutamiseks illustratsioon manuses)

Eesti andmevahetuslahendus toetab digiriigi arendamist Ukrainas

Eesti päritolu andmevahetusplatvorm ühendab enam kui 80 Ukraina ametiasutust ja kohalikku omavalitsust ning aitab luua avalikke e-teenuseid Ukraina kodanikele ja ettevõtetele. Platvormi arendasid Cybernetica Eestist ja SoftExpansion Ukrainast ning juurutas E-riigi Akadeemia EGOV4UKRAINE projekti raames. Loe lähemalt: https://ega.ee/et/uudised-et/eesti-andmevahetuslahendus-toetab-digiriigi-arendamist-ukrainas/

Aastaraamat 2020/21: Digikümnend ühe aastaga. Ilmus eGA aastaraamat, mis tutvustab nutika valitsemise, e-demokraatia ja küberturvalisuse suundumusi nii tagasi- kui ka edasivaatavalt. Lisaks leiab põnevat lugemist Linnar Viigilt ning sissevaade üleilmse küberturvalisuse indeksi haldamise tõketesse ja viisidesse, kuidas neid ületame. Aastaraamat on ilmunud inglise ja vene keeles, peagi ka eesti keeles: https://ega.ee/et/uudised-et/aastaraamat-2020-2021-digikumnend-uhe-aastaga/

eGA 2020. aasta suurimad ettevõtmised, saavutused ja olulisemad järeldused. Vaata tegevdirektor Hannes Astoki videokokkuvõtet siit: https://vimeo.com/529331482

5 asja, mida peab teadma digitaalse vaktsiinitõendi kohta  

24.03 korraldatud Digital Transformation Talksil arutlesime terviseandmete vahetamise ja digitaalse vaktsiinitõendi loomisega seotud teemasid Maailma Terviseorganisatsiooni, Euroopa Komisjoni ja Eesti ekspertide osalusel. Loe kokkuvõtvat blogi ja kuula arutelu:

https://ega.ee/blog_post/five-things-know-digital-vaccine-certificate/

Alustatud projektid

Koosloomeline poliitikakujundamine õhukvaliteedi teemal

https://ega.ee/et/project/koosloomeline-poliitikakujundamine/

E-riigi arhitektuuri ja e-valitsuse koosvõime väljatöötamine Ugandas

https://ega.ee/et/project/eriigi-arhitektuuri-evalitsuse-koosvoime-valjatootamine-ugandas/

Küberturvalisuse strateegia Ugandale

https://ega.ee/et/project/kuberturvalisuse-strateegia-ugandale/

Sri Lanka avaliku sektori digiküpsuse hindamine

https://ega.ee/et/project/sri-lanka-avaliku-sektori-digikupsuse-hindamine/

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee