Terveilm

Uuring: Eesti elanike hoiakud ja teadmised Eesti arengukoostöö suundade kohta

22.04.2022

Käesolevas aastas on saanud kokku mitmed globaalsed julgeolekukriisid, pandeemia järellainetus ja humanitaarkatastroofid. Samal ajal on toimunud olulised protsessid arengukoostöö valdkonnas nii Eestis kui Euroopas, seda näiteks nii Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse EstDev asutamise kui Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu vahelise koostöö edendamiseks võõrustatud tippkohtumise näol.

Lisaks oleme peagi jõudmas 2030ndasse aastasse, mil ÜRO seatud kestliku arengu eesmärkidest lähtuvalt peaksime olema maailmas likvideerinud vaesuse, näljahäda, ebavõrdsuse ja keskkonda kahjustavad tööstused. Selleks ajaks on Eesti koos ülejäänud Euroopaga võtnud vastu eesmärgi panustada arengukoostöösse vähemalt 0.33% RKT-st. 2020. aastal ei olnud me veel poolel teelgi, rahastades arengukoostööd stabiilselt 0.16% ulatuses. 

Eeltoodust ajendatuna viis Arengukoostöö Ümarlaud Eesti elanike seas läbi arvamusküsitluse arengukoostööd puudutavate hoiakute ja teadmiste kohta. Küsisime Eesti elanike arvamust nii arengukoostöö põhimõtete ja tegevussuundade kui ka arengukoostöö rahastuse määra kohta. Lisaks uurisime konkreetseid prioriteetvaldkondade eelistusi arengukoostöös Aafrikas ja idapartnerluse piirkonnas. Tegu on kordusuuringuga, mis aitab näha Eesti elanike hoiakute muutumist vahemikus 2020-2022. aastatel. 

Käesolev uuring valmis 2022. aasta kevadel koostöös uuringufirmaga Norstat, kes teostas küsitluse 15.-23.märtsini ning sellele vastas kokku 1134 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi elanikku. Küsitlus teostati telefoni- ja veebiküsitluse kombinatsioonina, millele telefonis vastas 984 inimest (86,8% kõigist vastajatest) ja veebis 150 vastajat . Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks Eesti elanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. 

Valminud raport ja uuringutulemused on mõeldud praktilise vahendina arengukoostöö valdkonna edasiseks arendamiseks. Uuringut rahastati Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning läbi Euroopa Komisjoni toetatud Eurodad liikmeprojekti.

TERVEILM_uuringu_raport_04-2022

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee