Terveilm

Uuring: Majanduslikust ebastabiilsusest sõltumata soovivad eestlased näha suuremat riigipoolset arenguabi vaesematele riikidele

04.06.2021

Arengukoostöö Ümarlaud korraldas 2021. aasta maikuus Eesti elanike hulgas arvamusküsitluse arengukoostööd puudutavate hoiakute ja teadmiste kohta.

Maailma tugevalt mõjutavast COVID-19 kriisist ja suurenenud majanduslikust ebastabiilsusest sõltumata on Eesti elanike suhtumised ja hoiakud arengukoostöö rahastuse ning tegevussuundade osas positiivsed ning mitmedki näitajad on võrreldes 2020. aastaga tõusutrendis. Teadlikkus arengukoostöö põhimõtetest ja suundadest on vaatamata eelmisel aastal Välisministeeriumi kohaliku teavituse rahastuse ajutisele külmutamisele mõnevõrra tõusnud. Samuti on märkimisväärselt tõusnud poolehoid arenguabi rahastuse suurendamisele – lausa 27%, tõustes 49 protsendipunktini.

Arengukoostöö Ümarlaua juht Agne Kuimet toob veel välja, et vaatamata kriisiaastale tõusid arengurahastuse näitajad ning Eesti panustas netos 49 miljonit USD ehk 0.16% RKT-st. „Sellegipoolest soovitame jätkata arengukoostöö raames antava abi järk-järgulist suurendamist, jõudmaks 2030. aastaks eesmärgini ehk 0.33% RKT-st arengukoostöösse. Uuringu kohaselt vastavalt Eesti elanike poolehoiule ja rahvusvahelistele kokkulepetele peaks arenguabi rahastamist suurendama juba sel aastal, et järk-järguliselt jõuda tähtajaks sihttasemeni 0,33%.“

Lisaks rahastusele uuriti Eesti inimeste teadlikust arengukoostöö suundadest ja peamistest sihtregioonidest. Seoses Eesti esimese Aafrika regioonistrateegia loomisega uurisime, millistesse valdkondadesse peaks Eesti elanike arvates Aafrikas kõige rohkem ressursse suunama. Aafrika puhul saab kindlasti rääkida vaktsiiniebavõrdsusest ning teistest hetkel veel mitte väga laialdaselt arutletud teemadest. Uuringu tulemusena võibki tuui ühe soovitusena välja suurendada teavitustegevustvähem populaarsete arengukoostöö tegevussuundade toetuse tõstmiseks Eesti elanike seas. Üldine teadlikkuse tõus on eelduseks, et suureneks elanikkonna toetus Eesti riigi valitud arengukoostöö suundadest ka hetkel vähem populaarsetele valdkondadele.

Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi büroo direktori Kadi Metsandi sõnul on ministeeriumil hea meel, et Eesti elanike üldine teadlikkus arengukoostöö suundadest on tõusnud. “Koostöös hiljuti asutatud SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskusega suurendame Eesti võimekust arengukoostööd teha, tõstes seeläbi ka elanikkonna teadlikkust. Samuti tihendame  lisaks prioriteetsetele Idapartnerluse riikidele  aina enam koostööd Aafrika partnerriikidega, eriti digitaalsuse ja rohepöörde teemadel.“

Uuring valmis 2021. aasta mais koostöös uuringufirmaga Norstat, kes teostas küsitluse 28. aprillist 5. maini ning sellele vastas kokku 1119 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi elanikku. Küsitlus teostati telefoni- ja veebiküsitluse kombinatsioonina, millele telefonis vastas 853 ja veebis 266 vastajat. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks Eesti elanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. 

Uuringut rahastati Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning läbi Euroopa Komisjoni toetatud Eurodad’i liikmeprojekti.

AKU_uuringu_raport_2021

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee