Terveilm

AKÜ viimase aja olulisemad tegevused

15.06.2021

AKÜt ootab ees nii enda üldkogu kui ka rahvusvaheliste võrgustike – Eurodad ja Concord – omad. Lisaks ootab meid suvel ees ports aruandeid EL-i ja kohalikele rahastajatele.

Tööd alustas Eesti rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, mille nõukokku kuulub lisaks Välisministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajatele ka AKÜ esindajana tegevjuht Agne. Esimesed tegevused olid sihtasutuse asutamine, selle liitmine Idapartnerluse Keskusega ning tegevjuhi leidmine. Loodava sihtasutuse ülesanne on viia ellu rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projekte ning eesmärk saada tulevikus Eesti rahvusvahelise arengukoostöö kompetentsikeskuseks.

Lähtudes Eesti välispoliitika arengukavast aastani 2030, otsustas välisministeerium lahutada arengukoostöö ja humanitaarabi rakendamise poliitika kujundamisest ning luua selleks uue üksuse. Loodav sihtasutus tugevdab Eesti arengukoostööd ja humanitaarabi, keskendudes strateegiliste projektide elluviimisele Eesti jaoks olulistes riikides ja valdkondades. Tulevikus on sihtasutuse eesmärk saada Eesti rahvusvahelise arengukoostöö kompetentsikeskuseks ning läbida Euroopa Komisjoni ametlik atesteerimine, et osaleda Euroopa Liidu arengukoostöö projektide korraldamises võrdväärse partnerina. 

Agne osales Välisministeeriumi arengukoostöö komisjonis, hinnates kohaliku teavituse, stipendiumite ja vabatahtlike ning Gruusia, Moldova ja Aafrika-suunalisi projektitaotlusi. Taaskord palju õnne kõigile rahastuse saanutele!

Agne osales Riigikantselei Säästva Arengu komisjonis, kus uuendati ja kinnitati Eesti-poolsed indikaatorid ÜRO vabatahtliku raporti koostamiseks järgmisel perioodil. SAK on kaardistamas ka oma väljakutseid ja võimalusi, et järgneval perioodil omas rollis senisest rohkem väärtust luua. 

Edastasime Välisministeeriumile ettepanekud idapartnerlusriigite maastateegiate uuendamiseks ja taotlusvoorude disainiks, tuues välja vajaduse kliimafookuse järele majandusliku, sotsiaalse ja keskkondliku arengu tõhustamiseks Gruusias, Ukrainas ja Moldovas. Poliitikasoovituste koostamisel lõi kaasa AKÜ kliimarahastuse töögrupp ning sihtriikide rohemajanduse, hea valitsemistava ning keskkonnakesperdid. 

Arutlesime CGI-ga küberturvalisusest. Kübermaailma rünnakud on igapäevased ja on oluline, et kõik oskaks ennast kaitsta. CGI Eesti küberturvalisuse konsultant kohtus Arengukoostöö Ümarlaua ja nende liikmetega, et rääkida küberhügieenist ja küberturvalisusest. Koolituse raames arutati küberturvalisust üldiselt, räägiti paroolidest ja võrkudest, privaatsusest ja andmetest, küberrünnetest ja päevapoliitikast. Arutelu all oli palju erinevaid küsimusi, kuid olulisim oli, et ka MTÜd ja väiksemad ettevõtted peavad ennast kaitsma: koolitama töötajaid ja kindlustama süsteeme. Kõiki võivad tabada küberrünnakud kas sihipäraselt või kogemata.

AKÜ kohtus Läti ja Leedu arengukoostöö katusorganisatsioonidega, leidmaks ühisosa oma käesoleva ja uue aasta tööplaanides. Otsustasime Eurodadi liikmetega teha sügishooajal Balti-ülest huvikaitsetööd ning jätkata kestliku arengu koalitsioonide kohtumistega, võttes fookusesse teavitustegevuste ohud ja võimalused. 

Arengukoostöö Ümarlaud korraldas 2021. aasta maikuus Eesti elanike hulgas arvamusküsitluse arengukoostööd puudutavate hoiakute ja teadmiste kohta.

Maailma tugevalt mõjutavast COVID-19 kriisist ja suurenenud majanduslikust ebastabiilsusest sõltumata on Eesti elanike suhtumised ja hoiakud arengukoostöö rahastuse ning tegevussuundade osas positiivsed ning mitmedki näitajad on võrreldes 2020. aastaga tõusutrendis. Teadlikkus arengukoostöö põhimõtetest ja suundadest on vaatamata eelmisel aastal Välisministeeriumi kohaliku teavituse rahastuse ajutisele külmutamisele mõnevõrra tõusnud. Samuti on märkimisväärselt tõusnud poolehoid arenguabi rahastuse suurendamisele – lausa 27%, tõustes 49 protsendipunktini.

Teadlaste ja 15 keskkonna- ning ja kestliku arenguga tegeleva organisatsiooni koostöös on loodud 38 olulist soovitust kohalikele omavalitsustele parema elukeskkonna tagamiseks. Rohetiigri ja Arengukoostöö Ümarlaua eestvedamisel kokku kogutud soovitused aitavad omavalitsustel täita üleilmseid kestliku arengu keskkonnaeesmärke ja Eesti 2035 strateegilisi sihte. 
Tutvu soovitustega SIIN!

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee