Terveilm

2018 huvikaitse ülevaade

06.12.2018

Detsembri saabudes on hea tagasi vaadata lõppevale aastale. Saame öelda, et sel aastal sai palju tehtud, kuid vajadus huvikaitse järele on järjest suurem. Loodame, et meie töö läheb uuel aastal veelgi mõjusamale ringile.

Poliitikate sidusus

Poliitikate sidusus on tegelikult poliitikakujundajate horisondil juba aastast 1992. Selle eesmärk on teha kindlaks, et kõikides kohalikes ja rahvusvahelistes poliitikates arvestatakse kestliku arengu majanduslikku, sotsiaalset ja keskondlikku mõõdet ning head valitsustava. Teoorias tundub see loogiline, kuid praktikas hoopis keerulisem. 

Üks ilmekamaid näiteid on põlevkivi temaatika Eestis, kus tuleb arvestada nii energiajulgeolekut ja elektriga varustatust, kuid ka põhjavee olukorda, CO2 heitmeid ning mõju kohalike inimeste tervisele. Kui kahe esimese valdkonna mõju on selge, siis viimastega tegelemine nõuab olulist suunamuutust.

Kevadel tellisime Praxiselt ka uuringu, mille järgi on Eestis poliitikate sidususe alane teadlikkus suhteliselt madal, see uuring oli aluseks ka mitmele huvikaitse töösuunale. Septembri lõpus toimus ka seminar, kus osalesid nii riigisektori, erasektori kui ka vabakonna esindajad, et tõsta teadlikust, tutvustada poliitikate sidususe olemust ning õppida Soome näidetelt. Selgus, et üks olulisemaid edu faktoreid on kaasamine – kui seadusloomesse kaasatakse palju eri sektorite partnereid, on tulemuseks sidusamad seadused.

Novembris kutsusime koostöös UNESCO Rahvsuliku Komisjoni ja Riigikantseleiga Eestisse OECD eksperdid, kes koolitasid meie ametnike ja viisid läbi praktilise töötoa ringmajanduse teemal.

Rahastus

Lisaks poliitikate sidususele on meie jaoks tähtis adekvaatne arengukoostöö rahastamine, eriti oluline on see 2019. aastal vastuvõetava uue Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku vaates. Suvel arutasime teemat oma liikmetega ja võttes inspiratsiooni oma katuseorganisatsioonilt CONCORD, panime kokku mõtted ja ideed, mida meie selles raamistikus näha tahame. Läbirääkimistel Euroopa Liidu Nõukogus küsis meie arvamusi ka Välisministeerium.

Iga-aastase protseduurina aitasime kaasa Euroopa Liidu arengurahastust vaatleva raporti AidWatch2018 sünnile, mis kahjuks näitab, et esimest korda kaheteistkümne aasta jooksul on EL-i arengurahastus langenud.

Uude aastasse ja tulevikku

Üks aasta viimaseid, aga meie arvates ka tähtsamaid arutelusid toimub Välispoliitika Arengukava 2030 üle, kuhu AKÜ ka oma ettepanekud tegi. Arutelud ning arengukava loomine jätkub ka 2019 aasta alguses ning meie jaoks on tähtsamad teemad sealgi mõju ja poliitikate sidusus.

Detsember on alles alanud ning Eestimaad on aega-ajalt katnud ka lumevaip, kuid kui kauaks ? Hetkel on Poolas, Katowices toimumas üks suurima tähtsusega konverentse kliimateemadel – COP24. Hoiame diskussioonidel silma peal ja tuletame otsustajatele meelde, et ambitsioonikas plaan kliimaga tegemiseks on mitte ainult tähtis, vaid vajalik, et tulevastel põlvedel oleks meie planeedil võimalik elada – sellest kuulete rohkem juba tuleval nädalal.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee