Terveilm

AKÜ tegemised kuu jooksul!

07.03.2021

Tähista naistepäeva, annetades abivajajatele hügieenitarbeid


Heategevusliku kampaania korraldajad kutsuvad solidaarse naistepäeva kampaania käigus annetama Eesti vähekindlustatud naistele ja tüdrukutele hügieenitarbeid. Oma panuse saab anda üle Eesti 25. veebruarist kuni 11. märtsini. Toetada saad, tehes rahalise annetuse või tuues hügieenitarbed kogumispunktidesse. Menstruatsiooniks ja suuhügieeniks vajalike tarvetega toetatakse Toidupanka, Pärnu Naiste Tugikeskust, Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskust, rahalistes raskustes peresid toetavat TEEL MTÜ-d ja Eesti Pagulasabi.

Lisainfo ja andmed annetuse tegemiseks leiad Facebooki üritusest.


Arengukoostöö Ümarlaual on uus liige – Estwatch.

MTÜ Estwatch eesmärk on, et Eestiga seotud ettevõtted ja avalikud asutused vähendaksid oma tegevustes riske ja kahjusid keskkonnale ja ühiskonnale, luues seeläbi õiglasema, läbipaistvama ja kestlikuma majandussüsteemi. Estwatch töötab selle nimel, et iga organisatsiooni majandustegevuse mõju
keskkonnale ja ühiskonnale oleks nii sõnades kui tegudes vastutustundlik.


PCSD ehk poliitikate sidusus. Koostöös Concordi võrgustikuga oleme plaanimas poliitikate sidusust edendavat tööd Eesti tasandil. Muuhulgas toodame vastavasisulisi eestikeelseid materjale, mida nii vabaühendused kui avalik sektor oma töös kasutada saab. 

PPP ehk public-private partnership. Koostöös Eurodadi võrgustiku erarahastuse töögrupiga oleme olnud PPP töövoos, kus teeme rahvusvahelise tasandi huvikaitset kahjuliku erarahastuse lõpetamiseks ja erarahastuse eetilisemaks muutumiseks. Muuhulgas oleme koos Eurodadiga plaanimas huvikaitsekampaaniat Euroopa liikmesriikide suunal. 

Kliima(õiglus)e valdkonnas oleme jälginud põnevaid arenguid. Rahvusvaheline Valuutafond ja Maailmapank hakkavad arenguriikide võlaleevenduse puhul arvestama ka kliimamuutuse aspekti.  Hetkel käivad arutlused, kuidas siduda võlaleevenduse mehhanisme kliimasõbralike investeeringutega (peamiselt energiatootmises ja -tarnes). Oleme kahe kuu jooksul Eurodadi liikmena IMF-i ja Maailmapanka nüginud suisa kahel korral.

Märtsis algab AKÜs uus kliimaõigluse-teemaline projekt, mille rahastaja on Open Society Institute – Sofia. Aastases projektis löövad kaasa ka ELF, ERL, Mondo ja teised koostööpartnerid ning projekti fookuses on kliimaõigluse edendamine idapartnerluse riikide suunal ja Ida-Virumaa elanike hulgas. Tõeline väljakutse!


Veebruaris liitus kestliku arengu koalitsiooniga uus liige – ringmajanduse põhimõtetele tuginev sotsiaalne ettevõte Solve et Coagula OÜ. Nende peamine tegevus on puidu väärindamine – oma tooted valmistavad ja renoveerivad nad valdavalt suurtootjate jääki minevast ja ebastandardsest materjalist. Ettevõte pakub tööd puuduva ja vähenenud töövõimega inimestele ja hetkel on neil üle 50 töötaja. Uuri lisa Solve et Coagula kodulehelt, Instagramist või Facebooki lehelt. Tere tulemast koalitsiooni!

Kestliku arengu koalitsiooni liige Miltton New Nordics viis hiljuti koalitsiooni ja AKÜ liikmetele läbi väliskommunikatsiooni koolituse “Sõnade ja tegude kooskõla kestliku arengu kommunikatsioonis”. Õppisime kuidas efektiivselt enda organisatsiooni jätkusuutlikke tegevusi mõtestada, eristuda ja neist rääkida. Suur aitäh koolitaja Annika Arrasele Milttonist ja kõigile osalejatele!

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee