Terveilm

Eesti on baltikumi suurim arenguabi andja

30.10.2020

Arengukoostöö ja humanitaarabiga tegelevaid Euroopa vabaühendusi koondav CONCORD Europe avaldas sel nädalal aastaraporti AidWatch 2020, millest selgub, et Eesti on baltikumi suurim finantsilise arenguabi andja, aga alles poolel teel oma eesmärgini tõsta arengukoostööle suunatud ressursse 0.33%ni riigieelarvest. Siiski on progress sinna poole teel. Kuigi aastaga on arenguabi rahastus langenud 0.16% pealt SKTst 0.15%ni, tuleneb see SKT tõusust, sest arengukoostöösse suunatud ressursid on tõusnud 1.25 miljonit eurot, selgub raportist. 

Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ) juhataja Agne Kuimeti sõnul on oluline, et käimasoleva kriisi ajal on valitsus jätkanud arengukoostööd samadel alustel ja samades summades nagu plaanitud. “Suve alguses AKÜ poolt tellitud uuringust on näha, et 85% Eesti elanikest oleksid valmis ise panustama arengukoostöösse ning nende jaoks on see oluline teema. Eelkõige ollakse huvitatud tervishoiu, hariduse ja keskkonnateemade arendamisest. See on ka tugev signaal valitsusele, et arengukoostöö rahastuse suurendamine on oluline ning laia toetusega valijate seas,” sõnas Kuimet. 

Eesti peamised arenguabi partnerid on idapartnerluse riigid Valgevene, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Afganistan. Lisaks on aastal 2020 lisandunud ka näiteks laenuabi Somaaliale. 

Antud olukorras on oluline jätkata tööd selle nimel, et Eesti jõuaks oma eesmärgini arengukoostöösse suunatud rahastuse tõstmiseks 0.33%ni SKT-st aastaks 2030. Seda koostöös kohalike kodanikuühendustega, kellel on keskne roll tagamaks, et rahastus läheb õigesse kohta. 

Euroopa Liit oma liikmesriikidega on maailma suurim arengukoostöö andja ning aastal 2019 paigutati arengukoostöösse kokku 78 miljardit eurot, mis on 0,46% Euroopa Liidu kogu SKTst. Euroopa Liidu arenguabi tõusis 2018 aastaga võrreldes 6,1 miljardit eurot.   Sellegipoolest on aasta 2020 esimene aasta sel sajandil kui üleilmne vaesus on tõusnud. 

Euroopa Liidu eesmärk on jõuda 2030. aastaks tasemele, kus arenguabi moodustab 0,7% liidu RKT-st, praeguste trendide jätkudes ei jõuta selleni aga enne 2070. aastat. 

Kogu raportiga saab tutvuda siin:

AidWatch-2020

AKÜ koondab 34 Eesti vabaühendust, kes kõik tegelevad maailma paremaks muutmisega, olgu see arengukoostöö, looduskaitse, inimõiguste või maailmahariduse teemadel.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee