Terveilm

AKÜ rahastus ja projektid

Arengukoostöö Ümarlaua tegevus on suuresti korraldatud projektipõhiselt, kuna valdav osa organisatsiooni sissetulekutest pärineb erinevatest projektidest. Alates 2008. aastast saab AKÜ valdkonna katusorganisatsioonina tegevustoetust Eesti Välisministeeriumilt.

EESTI VÄLISMINISTEERIUMI TEGEVUSTOETUS 2021

Riigieelarveline toetus  võimaldab AKÜ-l katta organisatsiooni püsikulud ja tagada pühendumise sisulistele tegevustele AKÜ kolmes peamises tegutsemisvaldkonnas: huvikaitse-, liikme- ja teavitustöös. Uuel perioodil püüame jätkuvalt olla valitsusele ja riigi-institutsioonidele heaks partneriks arengukoostöö eesmärkide seadmisel. Toetussumma on 2021. aastal 48 000 eurot.

EURODAD LIIKMEPROJEKT 2021-2022

Projekt aitab senisest tõhusamalt läbi viia riikliku ja EL-i tasandi huvikaitsetööd koos kohalike ja rahvusvaheliste partneritega. Huvikaitse-fookuseks on arengukoostöö efektiivne arengurahastus, kliima- ja võrdõigustlikkusega seotud teemad. Projektiperioodi jooksul lööb AKÜ koos liikmetega kaasa rahvusvahelise võrgustiku strateegialoomes ja huvikaitsetegevustes tõstab enda ja liikmeskonna tegevussuutlikkust. lisaks viib läbi avaliku arvamuse uuringuid ja kommunikatsioonitegevusi.

Kestvus: 1.1.2021-31.6.2022
Rahastaja: Eurodad, kaasrahastaja Välisministeerium

 

EESTI VÄLISMINISTEERIUMI TEGEVUSTOETUS 2020 (pikendatud)

Riigieelarveline toetus (vahearuande sisuosa ja finantsid) võimaldab AKÜ-l katta organisatsiooni püsikulud ja tagada pühendumise sisulistele tegevustele AKÜ kolmes peamises tegutsemisvaldkonnas: huvikaitse-, liikme- ja teavitustöös. Uuel perioodil püüame jätkuvalt olla valitsusele ja riigi-institutsioonidele heaks partneriks arengukoostöö eesmärkide seadmisel. Toetussumma on 2020. aastal 47 000 eurot.

AKÜ kommunikatsioonitöö ja rahvusvahelise võimekuse tõstmine 2019-2020 (pikendatud)

Eesti Välisministeeriumi poolt toetatud kommunikatsiooniprojekt summas 54 940 eurot aitab rahastada ühenduse kommunikatsioonijuhi töökohta ning võimaldab AKÜl tegeleda globaalse kestliku arengu ja arengukoostöö teemaliste sõnumite levitamisega ja teemade tõstatamisega professionaalselt  nii tava- kui sotsiaalmeedias, leida eestkõnelejaid ja tugevdada kestlikust arengust huvituvaid kogukondasid ning arendada AKÜ brändi kompetentsikeskusena.

Bridge 47 – edendades maailmakodanikuharidust 

Maailmaharidus aitab inimestes arendada põhjalikku arusaama sellest, kuidas maailm ja üksikisikud on omavahel seotud. Teadlikud kodanikud osalevad otseselt või kaudselt poliitikakujundamises, tehes teadlikke otsuseid ja osates nõuda otsustajatelt sidusaid poliitikaid võrdsemate ühiskondade heaks. Maailmaharidus õpetab ehitama õiglasemat, rahulikumat ja võrdsemat maailma.

AKÜ  keskendub oma töös teavitustööle ja partnersuhete sõlmimisele ning kohaliku ehk Eesti vabakonna tugevdamisele Bridge 47 välja töötatud innovaatiliste maailmahariduslike meetodite ja formaatide abil.

Kestvus: 1.10.2017 – 31.03.2021

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Inglisekeelne nimi: Bridge 47 – Building Global Citizenship

Lisainfo: Bridge 47 koduleht

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee