Terveilm

AKÜ rahastus ja projektid

Arengukoostöö Ümarlaua tegevus on suuresti korraldatud projektipõhiselt, kuna valdav osa organisatsiooni sissetulekutest pärineb erinevatest projektidest. Alates 2008. aastast saab AKÜ valdkonna katusorganisatsioonina tegevustoetust Eesti Välisministeeriumilt.

EESTI VÄLISMINISTEERIUMI TEGEVUSTOETUS 2022

Riigieelarveline toetus  võimaldab AKÜ-l katta organisatsiooni püsikulud ja tagada pühendumise sisulistele tegevustele AKÜ kolmes peamises tegutsemisvaldkonnas: huvikaitse-, liikme- ja teavitustöös. Uuel perioodil püüame jätkuvalt olla valitsusele ja riigi-institutsioonidele heaks partneriks arengukoostöö eesmärkide seadmisel. Toetussumma on 2022. aastal 50 000 eurot.

EESTI VÄLISMINISTEERIUMI TEGEVUSTOETUS 2021 ja 2020 

Riigieelarveline toetus  võimaldab AKÜ-l katta organisatsiooni püsikulud ja tagada pühendumise sisulistele tegevustele AKÜ kolmes peamises tegutsemisvaldkonnas: huvikaitse-, liikme- ja teavitustöös. Uuel perioodil püüame jätkuvalt olla valitsusele ja riigi-institutsioonidele heaks partneriks arengukoostöö eesmärkide seadmisel. Toetussumma oli 2021. aastal 48 000 eurot (sisuaruanne ja finantsaruanne) ning 2020. aastal 47 000 eurot (sisuruanne ja finantsaruanne).

EURODAD LIIKMEPROJEKT 2021-2022

Projekt aitab senisest tõhusamalt läbi viia riikliku ja EL-i tasandi huvikaitsetööd koos kohalike ja rahvusvaheliste partneritega. Huvikaitse-fookuseks on arengukoostöö efektiivne arengurahastus, kliima- ja võrdõigustlikkusega seotud teemad. Projektiperioodi jooksul lööb AKÜ koos liikmetega kaasa rahvusvahelise võrgustiku strateegialoomes ja huvikaitsetegevustes tõstab enda ja liikmeskonna tegevussuutlikkust. lisaks viib läbi avaliku arvamuse uuringuid ja kommunikatsioonitegevusi.

Kestvus: 1.1.2021-31.6.2022
Toetussumma: 55 519 eurot
Rahastaja: Eurodad, kaasrahastaja Välisministeerium

 

Boosting up Climate Justice Activism in Estonian Eastern partnership and local native Russian speaking communities

Projekti põhieesmärk on jõuda nügida kliimaõiglust Eestis ja ELi idapartnerluse riikides. Projekt keskendub Eesti kirdeosas õiglastele ülemineku- ja kliimaküsimustele, samuti kliimaõiglase lähenemisviisi nügimisele Eesti ja idapartnerlusriikide arengukoostöös.

Projektiperiood: 1.03.2021-28.02.2022
Toetussumma: 20 798 eurot
Rahastaja: Open Society Institute – Sofia

Eesti keskkonnasammude kiirendamine kestliku arengu kohalikule tasandile viimisega keskkonnaühenduste koostöös

Projekti üldine eesmärk on kiirendada Eesti liikumist kestliku riigi suunas. Selleks loome  olemasolevatest keskkonnateadmistest tervikpildi, viime kestliku arengu teemad kohalike valimiste aastal omavalitsusteni ja toetame teadlike keskkonnategude ärategemist kohalikul tasandil. Projektiga loome tingimused keskkonnaühenduste süvendatud koostööks ja keskkonnasoovituste elluviimiseks kuues omavalitsuses 2021. ja 2022. aastal.

Projektioperiood: 1.03.2021-31.08.2022
Toetussumma: 80 000 eurot
Rahastaja: Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga

 

Awareness Raising and Capacity Building on SDGs in Estonia and Latvia

Projekt on keskendunud teadlikkuse ja suutlikkuse tõstmisele kestliku arengu eesmärkide ja nendega seotud teemade, näiteks ringmajanduse valdkonnas. Peamine sihtrühm on erasektori ettevõtted Eestis ja Lätis, kuid kitsam eesmärk on jõuda Baltikumi naisettevõtjateni.  Erinevate kommunikatsioonitegevuse kaudu jõuame koos Koalitsiooni Kestliku Arengu Eest liikmetega ka laiema publikuni.


Projektiperiood:
1.08.-31.12.2021
Toetussumma: 8000 eurot
Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eestis 

nordenest_est_blue

 

AKÜ kommunikatsioonitöö ja rahvusvahelise võimekuse tõstmine 2019-2020 (pikendatud)

Eesti Välisministeeriumi poolt toetatud kommunikatsiooniprojekt summas 54 940 eurot aitab rahastada ühenduse kommunikatsioonijuhi töökohta ning võimaldab AKÜl tegeleda globaalse kestliku arengu ja arengukoostöö teemaliste sõnumite levitamisega ja teemade tõstatamisega professionaalselt  nii tava- kui sotsiaalmeedias, leida eestkõnelejaid ja tugevdada kestlikust arengust huvituvaid kogukondasid ning arendada AKÜ brändi kompetentsikeskusena.

 

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee