Terveilm

Kestliku Arengu Koalitsiooni liikmete video – Tallinna Lennujaam

05.06.2020

Arengukoostöö Ümarlaua all tegutseb ka Kestliku Arengu Koalitsioon, mis koondab Eesti ettevõtteid, vabaühendusi ja riigiasutusi, kes tegutsevad maailma kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. Milliste kestliku arengu eesmärkidega täpsemalt koalitsiooni liikmed tegelevad ning kuidas, saate teada sel kuul videoseeriast.

Alustame lennundusest!

Tallinna Lennujaama juhatuse liige Anneli Turkin:

Tallinna Lennujaam on kõige kiiremini kasvav lennujaam Euroopas, mille reisijate arv kasvas kahekümne aastaga kümme korda: 300 000 reisijalt üle 3 miljoni reisijani 2019. aastal. Meie üheks olulisemaks eesmärgiks on pakkuda rahvusvahelisi lennuühendusi, mis aitavad kaasa riigi ettevõtluse ja turismi arengule. Õhusõidukite ja reisijate teenindamisel lähtume missioonist ühendada Eesti maailmaga. 

Säästev ja vastutustundlik suhtumine meid ümbritsevasse keskkonda on väärtus, mida hindavad kõik Tallinna Lennujaama töötajad. Lennundus on paratamatult valdkond, mis mõjutab olulisel määral keskkonna seisundit ja ohutust. Seetõttu peame eriti pingutama, et leevendada oma ettevõtte negatiivset mõju. Meie üheks eesmärgiks on hoida keskkonda ja aidata kaasa liigirikkusele väljaspool lennujaama ala. Meile on oluline tagada tugev ja toimiv keskkonnajuhtimissüsteem ning oleme selleks ka ellu kutsunud eraldi keskkonna juhtrühma. Juhtrühmas arutatakse läbi kõik keskkonnaalased tegevused ning jälgitakse nende tegevuste mõju eesmärkide täitmisele. Oleme koostanud keskkonnakava koos eesmärkide ja tegevustega ning lähiajal oleme koostamas pikaajalist süsiniku vähendamise tegevuskava. Oleme sidunud oma ettevõtte keskkonnaeesmärgid kestliku arengu eesmärkidega.

Keskkonnahoid algab igaühest meist. Selle aasta heategudeks oli eelistada kodumaiseid tooteid, suurendada liigirikkust enda koduaias või vältida palmiõli tarbimist. Oleme loonud reisijatele võimaluse reisiterminalis vaadata keskkonnakaitse teemalisi lühifilme ning jagame ka informatsiooni mida saab näha või kuulda rahvusringhäälingus keskkonnakuu raames. Me usume, et see aitab kaasa meie kestlikumale tulevikule ning seda koostöös meie partnerite ja reisijatega. 

Tallinna Lennujaama suurimaks keskkonnaalaseks eesmärgiks lähiaastatel on vähendada kasvuhoonegaaside teket meie tegevuse tagajärjel. Kuna Lennujaama elektrienergia tarbimisest tekitatud CO2 moodustab ligi 80% meie ettevõtte tekitavast CO2-st, siis loomulikult pöörame eelkõige tähelepanu nendele investeeringutele. 2020. aastal plaanime rajada päikesepargid nii Tallinna kui ka regionaalsetesse lennujaamadesse ning sellega vähendame veelgi oma CO2 jalajälge, nii läbi taastuvenergia tootmise kui ka selle tarbimise. Lisaks võtame järk-järgult kasutusele akudel toimivad õhusõiduki abijõuseadmed. Juba ühe seadme kasutuselevõtuga säästame aastas 2,4 tonni diislikütust. Meie eesmärgiks on saavutada energiatõhusus ning olla 100% taastuvenergia tarbijad. 

2019. aastal hindasime oma ettevõtte süsiniku jalajälje ning saavutasime esimese taseme sertifikaadi lennujaamadele mõeldud akrediteerimissüsteemis. See on meie esimene samm liikumaks kliimaneutraalsuse poole. Oluline on võtta vastutus oma ettevõtte tegevusest tingitud keskkonnamõjude osas ning seda me oleme teinud, liikudes süsinikneutraalse lennujaama poole. 

Nimetatud tegevused on vaid väike osa sellest, mida me täna teeme ja ka edaspidi teha saame ja ikka selleks, et säästa meid ümbritsevat keskkonda ning anda oma panus. Hoiame ja hoolime koos, et ka meie lastel ja lastelastel oleks puhas ja hoitud loodus, mille keskel elada.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee