Terveilm

Kestliku arengu koalitsiooni liikmete video – Telia

02.07.2020

Arengukoostöö Ümarlaua all tegutseb ka Kestliku Arengu Koalitsioon, mis koondab Eesti ettevõtteid, vabaühendusi ja riigiasutusi, kes tegutsevad maailma kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. Milliste kestliku arengu eesmärkidega täpsemalt koalitsiooni liikmed tegelevad ning kuidas, saate teada sel kuul videoseeriast.

Telia on juhtiv telekommunikatsiooni ettevõte Eestis, mis pakub oma era- ja äriklientidele mobiilside, interneti ja tv-teenuseid, IT ja küberturvalisuse lahendusi ning kõiki sinna nende teenuste juurde käivaid erinevaid seadmeid. Telia panustab kestliku arengu eesmärkide saavutamisse peamiselt läbi digitaliseerimise ja tehnoloogia.

Telia Eesti tehnoloogiadirektor Andre Visse toob näitena välja mõned valdkonnad, kuhu ettevõte peamiselt panustab – võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste loomine, tervise edendamine, hariduse kvaliteedi edendamine ja meie peamine eesmärk, kliimaprobleemide lahendamine. 

“Selleks, et meie töötajad saaksid nendesse eesmärkidesse paremini panustada, oleme loonud sellise initsiatiivi või sisemise vabatahtlikkuse programmi, mille nimeks on YOUNITE. Seal saavad meie töötajad väga erinevates algatustes osaleda ja oma panuse anda erinevate ühiskondlike probleemide lahendamisse. Mõndade näidetena võib tuua näiteks koolides küberkiusamise teemaliste loengute pidamine, üldise interneti turvalisuse alase teadlikkuse tõstmine laste seas, vanurite digiteemades abistamine, olgu selleks siis nutiseadmete kasutamine või mõned muud digitaalsed lahendused,” sõnab Visse.

Lisaks on Telia algatanud mitmeid algatusi, ühe näitena võib tuua digiprügi koristuspäevade algatus. Digiprügi koristuskampaania on kaks korda aastas läbi viidav aktsioon, kus kutsutakse nii enda töötajaid, partnereid kui ka laiemalt kliente ja kodanikke tegelema oma digitaalse prügiga. Me tihti ei pane tähelegi kui palju digitaalset prügi meie seadmetes kasutuna seisab ja ei mõtle selle peale, kui palju see igapäevaselt energiat tarbib ja raiskab. Lisaks panustab Telia targa linna lahendustesse, mis aitab linnadel optimeerida oma tänavavalgustuse lahendusi või ühistranspordi liikumise teid, kasutades selleks anonümiseeritud mobiilside andmeid.

Andre Visse: “Võrdsete võimaluste loomise temaatikas oleme peamiselt keskendunud just naiste ja tüdrukute toomisele tehnoloogia sektorisse. On üsna kahetsusväärne, et täna Eestis IKT sektoris töötab kõigest 20% naisi. Oleme veendunud, et selleks, et rohkem naisi tehnoloogia sektorisse tuua peab alustama juba algklasside tasemelt ja panustame tegelikult igasse haridustasemesse eraldi. Mõned näited programmidest, mida toetame, on algklasside ja põhikoolide tütarlaste tehnoloogiaring nimega HK Unicorn Squad. Ise oleme loonud majasiseselt Telia TechGirls nimelise programmi, kuhu ootame teismelisi tütarlapsi osalema. Veel üks väga tore initsiatiiv tütarlaste liiderprogramm nimega Future Heroes, mis tegeleb start-up maailmaga rohkem. Ja ka maja-siseselt, nii värbamistel kui võrdsete karjäärivõimaluste loomisel paneme väga palju rõhku ja tähelepanu sellele, et meil oleks hea sooline balanss oma töötajate seas ja erinevatel juhtimistasemetel.” 

Tänaseks on kestliku arengu eesmärgid väga sügavalt põimitud kõigisse Telia äritegevustesse. Ja miks me seda teeme? Me tunneme sotsiaalset vastutust ühiskonna ees ja me tahame juhtida tähelepanu nendele suurtele sotsiaalsetele probleemidele, mis meie ühiskonnas on, ja ennekõike ka kliimaprobleemidele. Ja mõelda just nendele lahendustele, kuidas meie saame digitaliseerimise ja tehnoloogia abil leida jätkusuutlikke lahendusi nendele suurtele probleemidele.  Kindlasti ei saa me seda teha üksi, kindlasti on meil selleks vaja nii ühiskonna tuge, oma klientide ja partnerite tuge ja meie sügav veendumus on, et toimetades koos, liigume edasi kiiremini ja suuremate sammudega, kui igaüks üksi pusides.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee