Terveilm

Liitusime Eurodad võrgustikuga

14.01.2021

AKÜ on liitunud rahvusvahelise mõjuka huvikaitsevõrgustikuga Eurodad (European Network on Debt and Development), mis toetab demokraatial, soolisel võrdõiguslikkusel ja inimõigustel põhinevaid finants- ja majandussüsteeme. Eurodadi strateegilised eesmärgid  on arenguabi tõhustamine, avaliku ja erasektori koostöö läbipaistvuse ja õigluse tagamine arengukoostöös; maksuõigluse edendamine arenguriikide ressursside väljavoolu peatamiseks; majandusarengut takistavate võlakriiside lõpetamine; investeerimislepingud, mis austavad inimõigusi;  kliimamuutuse rahastamine, mis vastaks arengumaade kliimamuutustega kohanemise ja leevendamise prioriteetidele; ja finantsreeglite kehtestamine õiglaseks üleminekuks. Eurodadil on ka valdkonnaülesed prioriteedid – sooline võrdõiguslikkus, ülemaailmne hea majandustava ja vastutustundlikud finantsstandardid. 

Võrgustiku peamisteks sihtrühmadeks on Euroopa Liidu riikide valitsused, Maailmapank, ÜRO, Rahvusvaheline Valuutafond ning OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon).

AKÜ hakkab Agne ja Susanna (ning osaliselt ka Mardi) näol kaasa lööma arengurahastuse, kliima ja soolise võrdõiguslikkuse töögruppides. Esimeseks koostööaastaks pälvis AKÜ ka Eurodadi liikmeprojekti rahastuse summas 55 519 eurot, mida kaasrahastab Välisministeerium summas 11 200 eurot arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee