Terveilm

Balti Uuringute Instituut


Ingi Sutrop, projektiassistent, ingi@ibs.ee

Balti Uuringute Instituut on 1996. aastal asutatud iseseisev mittetulunduslik uurimis- ja arenduskeskus. Selle eesmärk on edendada Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist, pakkudes kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi. Oma tegevustega püüab IBS panustada teadmiste kasvu ning tõsta laiemat arusaama Eesti ja Läänemere regiooni ees laiemalt seisvatest arenguvõimalustest ja –väljakutsetest.

Balti Uuringute Instituut soovib ühendada teooria praktikaga, sellega tegeleb oma ala ekspertidest koosnev meeskond kolme tegevussuuna kaudu:

teadus, tehnoloogia ja innovatsioonipoliitika, tööstuspoliitika, majandus- ja regionaalareng;
sotsiaalne ühtekuuluvus, eelkõige tööturu, migratsiooni, integratsiooni ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas;
Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikaga seonduvad uurimisteemad, analüüsid, mõjude hindamised.
AKÜ-s panustab organisatsioon eelkõige rändeprotsesside, integratsioonipoliitika, lõimumise ja pagulastemaatika osas.

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee