Terveilm

e-Riigi Akadeemia


Liia Hänni, programmi direktor, liia@ega.ee

SA e-Riigi Akadeemia

E- Riigi Akadeemia (eGA) on mittetulunduslik infoühiskonna arendus- ja analüüsikeskus, mis loodi 2002. aastal Eesti valitsuse, ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) ja Avatud Ühiskonna Instituudi (OSI) vastastikuse mõistmise memorandumi alusel.

EGA eesmärk on koolituste, uuringute ja koostöövõrgustike kaudu tagada infoühiskonna jätkusuutlik areng ning kujuneda IKT-valdkonna analüüsi- ja kompetentsikeskuseks Euroopas.

Oma eesmärkide täitmiseks kogub, analüüsib, arendab ning levitab eGA IKT-alast teavet nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Akadeemia pakub professionaalset konsultatsiooni IKT-alase koolituse väljatöötamisel ja läbiviimisel, erinevate uurimussuundade arendamisel ja analüüsimisel ning seniste saavutuste vahendamisel välisriikidesse.

eGA peamised tegevusalad:

  1. uurimustöö;
  2. kõrgemate riigiametnike (SRÜ, Ida-Euroopa, Balkan, Aasia) koolitamine;
  3. professionaalne IKT-alane nõustamine.

Samal teemal

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee