Terveilm

Suurem Euroopa koostöö jätaks arenguabi tegevusteks miljardeid lisaraha

29.11.2012

Euroopa Liit kui maailma suurim arengukoostöö doonor peab oma tegevusi tõhusamalt koordineerima, et suurendada positiivset mõju maailma vaeseimatele kogukondadele, leiab kõikide Euroopa riikide arengukoostöö kodanikuühendusi koondav organisatsioon CONCORD.

Tõhusalt tehtud arengukoostöö parandab maailma vaeseimate inimeste tervishoidu, tõstab haridustaset ja suurendab riikide võimet tugevama majanduse kaudu ise oma arenguid juhtida. „Meil on palju näiteid edukatest ettevõtmistest, kuid osa raha läheb kahjuks endiselt vähese koordineerimise tõttu raisku ja sellele probleemi lahendamisele raport tähelepanu juhibki,“ selgitab äsja avaldatud AidWatch nimelise aruande koostamisel osalenud Arengukoostöö Ümarlaua poliitikaekspert Evelin Andrespok.

Kui Euroopa Liidu liikmesriigid keskenduksid arengukoostöös oma riiklike huvide edendamise kõrval ka omavahelise koostöö tõhustamisele, saaks aastas hoida kokku hinnanguliselt 7,8 miljardit eurot, mida suunata hästi toimivatesse ettevõtmistesse. „Mõned Aafrika riigid saavad arenguabi enamikust Euroopa riikidest ja on sunnitud pidama igaühega neist eraldi läbirääkimisi, mis tähendab aga tohutult suurt bürokraatiat ja muudab tulemusteni jõudmise aeglaseks ning kulukaks,“ illustreerib koordineerimise vajalikkust Andrespok.

Eesti puhul tõstab raport esile meie arengukoostöö rahade kasutamise suurt läbipaistvust. See tähendab, et tänu avalikule projektide andmebaasile teame täpselt, milliseid tegevusi meie maksumaksja raha eest on ellu viidud. Selles osas on Eestist edukamad vaid pikkade doonori kogemustega Põhjamaad, Holland, Suurbritannia ja uutest abiandjatest Tšehhi.

AidWatch raporti eesmärk on anda hinnang Euroopa Liidu arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamise lubaduste täitmisele, mis käidi välja aasta tagasi Pusanis toimunud kõrgetasemelisel foorumil. Muuhulgas on lubatud suurendada abisummade liikumise läbipaistvust ning fokusseerida tegevused kõige rohkem abi vajavatele riikidele ning valdkondadele.

Arengukoostöö Ümarlaud esindab 21 Eesti arengukoostöö ja maailmaharidusega tegelevat kodanikuühendust, kelle missiooniks on aidata kaasa õiglasema maailma kujundamisele

Raportit saab lugeda aadressil http://www.concordeurope.org/187-aidwatch-special-report-2012 ning Pusani partnerlusleppe eestikeelset teksti aadressilt http://www.vm.ee/?q=node/15914.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Kommenteerimine on suletud.

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee