Terveilm

TLÜ ja kestliku arengu koalitsiooni koostöö panustab ühiskonna jätkusuutlikusse arengusse

20.04.2021

Autorid: Liisa Puusepp ja Saale Kaubi

Jätkusuutlikku mõtteviisi võimestav ja propageeriv kestliku arengu koalitsioon on toimetanud Eestis kolm aastat ning sellega on liitunud 25 organisatsiooni. Liige on ka Tallinna Ülikool.

Koalitsiooni üks peamisi suundi on kestliku arengu alane harimine ja võimestamine, et ühinenud asutused kannaksid kestlikkuse printsiipe enda töös edasi. Selleks toimuvad koalitsiooni liikmetele erinevad koolitused ja seminarid, kus tutvustavad erinevaid valdkonna probleeme ja õppetunde valdkonda eksperdid nii siit- kui sealtpoolt piiri.

Koolitamas on käinud näiteks Tšehhi Price Waterhouse Coopers’i kestlikkuse eksperdid, Bridge47 maailmahariduse projekti spetsialistid, Miltton New Nordics ja Praxise eksperdid. Mõningaid neist koolitustest on korraldanud koalitsiooni liikmed üheskoos, näiteks viisid Sustinere, MTÜ Lilleoru ja MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud üheskoos läbi seminari „Kestlik areng – kus on riigi ja ettevõtete huvi?“, mille peaesineja oli rohemajanduse ekspert Gunter Pauli, kes on ka mitmel korral Tallinna ülikoolis käinud.

Pilt seminarilt “Kestlik areng - kus on riigi ja ettevõtete huvi?”
Pilt seminarilt “Kestlik areng - kus on riigi ja ettevõtete huvi?”

Pildid seminarilt „Kestlik areng – kus on riigi ja ettevõtete huvi?“, @Sustinere 

Veel on näiteks koalitsiooni liige Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon korraldanud seminari „Kas jätkusuutlikkus saab olla kasumlik?“. Ka on koalitsioon kohtunud kogemuste vahetamise eesmärgil Lätis ja Leedus tegutsevate kestlike arengu võrgustike liikmetega.

Lisaks liikmetele suunatud harivatele üritustele hoiavad koalitsiooni liikmed end kursis ka üksteise tegevustega. Selleks ilmub koalitsioonil igakuine uudiskiri ning omavahel jagatakse ka olulist jooksvat teavet.

Koalitsioon ei kasvata teadlikkust vaid enda keskis

Koalitsiooni seniste tegemiste sekka mahub eesotsas MTÜ Mondoga loodud kampaania „Mina hoolin“, mis tutvustas kuute kestliku arengu eesmärki läbi inimeste igapäevaelu küsimuste. Koalitsiooni liikmed on andnud enda panuse ka ETV2 Keskkonnakuu filmiprogrammi korraldusse ning ETV2-s, Sõpruses ja Artises toimunud Inimõigustekuu filmiprogrammi, mille harivad filmid jõudsid paljude eestlaste kodudesse.

 „Mina hoolin“ kampaania plakat
 „Mina hoolin“ kampaania plakat
 „Mina hoolin“ kampaania plakat
 „Mina hoolin“ kampaania plakat

 „Mina hoolin“ kampaania plakatid, @MTÜ Mondo

Suurim ja pikaajalisim ühisprojekt on aga praegu käsil. Koalitsiooni liikmete algatusel loodi töörühm, kuhu kuuluvad Riigikantselei, Tallinna Ülikool, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi, Keskkonnaministeeriumi ja Arengukoostöö Ümarlaua esindajad, et luua laiaulatuslik kestliku arengu info- ja kaasamisplatvorm. Selle eesmärk on luua ruum, kus saavad kõik huvilised õppida kestliku arengu eesmärkide kohta, enda panustamise võimaluste kohta ja püstitada väljakutseid ka teistele. Ikka selleks, et liikuda üheskoos veelgi jõudsamalt kestlikuma Eesti ja maailma suunas!

2019. aastal osales koalitsioon ka Arvamusfestivalil, kuhu püstitati kestliku arengu sein. See osutus väga populaarseks, kuna oli interaktiivne, mänguline ning kutsus jätkusuutlikkuse teemadel kaasa mõtlema nii suuri kui ka väikeseid. Ka sel aastal saab koalitsiooni Arvamusfestivalil kohata.

Kestliku arengu interaktiivne sein ArvamusfestivalilKestliku arengu sein 2019. aasta Arvamusfestivalil

Lisaks ilmus eelmisel aastal ingliskeelne koalitsiooni tutvustav publikatsioon „Building Cross-Sectoral Cooperation: Estonian Coalition for Sustainable Development“, mis on abiks tulnud koalitsioonist rääkimisel Eestist väljaspool.

Liitumise eeldus on teadlikkus ja huvi kestliku arengu vastu

Koalitsioonini on seni leidnud tee organisatsioonid, kes tegelevad otseselt või kaudselt säästlike põhimõtete alusel või panustavad mõne eesmärgi poole liikumisse. „Kindlasti ootame, et potentsiaalne liige oleks teadlik ÜRO kestliku arengu eesmärkidest ja nende saavutamise olulisusest ning tal oleks huvi meie ühiskonna säästva arengu ja selle edenemise vastu,“ ütles koalitsiooni aktiivne liige, TLÜ teadur Liisa Puusepp. Liituda saab nii aktiivse osalemise eesmärgil (nt sooviga kommunikeerida enda kestlikke tegevusi, osaleda koalitsiooni üritustel, arendada teiste liikmetega koostööd jmt) kui ka inforuumis püsimise ja enda harimise soovi korral. Huvilistel tasub ühendust võtta koalitsiooni koordinaatoriga Arengukoostöö Ümarlauast, aadressil saale@terveilm.ee.

Koalitsiooni kuulumine panustab tudengite õpingutesse

Ühelt poolt panustab ülikool akadeemilise vaatega koalitsiooni sisearuteludesse, kuid ka ühistegevustesse. Esimene ühiselt korraldatud tegevus oli ilmselt ka suurimat väljakutset pakkuv: Euroopa Parlamendi valimisdebatt, mis keskendus Euroopa Liidu rollile ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Lisaks on teadlased Liisa Puusepp ja Mihkel Kangur aidanud kaasa koalitsioonipartneri Tallinna Lennujaama töötajate keskkonnateadlikkuse suurendamisele ja toetasid lennujaama keskkonnakuu disainimist.

Koalitsioon teeb ka tihedat koostööd TLÜ ELU projektidega, kuhu liikmed panustavad nõuandjatena või ideede tõstatajate või kaasjuhendajatena. „ELU projektide kaudu peegeldub ülikooli ja koalitsiooni koostöö eriti vägevalt, sest tudengite tehtu läheb koheselt ka rakendusse,“ kinnitas Puusepp. Näiteks, koos Teliaga analüüsiti digiprügi olemust ja teadlikkuse suurendamiseks loodud materjalid läksid ka kohe käiku Digikoristuspäeval.

ELU projektide käigus on tudengid aidanud luua Cleantech forEST’ile kommunikatsioonistrateegiat ning koostöös mitmete koalitsioonipartneritega panusatakse hetkel säästva arengu eesmärkide infoportaali sisu loomesse. Sellised võimalused annavad tudengitele suurepärase võimaluse teha õpingute ajal koostööd erinevate osapooltega. Sellises koostöös näevad tudengid, et nende tegevusest on päriselt kasu ja tulemus läheb käiku.

Väljaspool ELU projekte on ülikooli roll panustada ka sellesse, et meie tudengid teeksid oma elus arukaid otsuseid, mis panustavad nii ühe kogukonna, Eesti kui ka kogu maailma jätkusuutlikkusse arengusse. Peale õpetamise ja koalitsioonipartnerite kaasamise, on ülikooli roll panustada ka teaduse tegemisse, mis on seotud erinevate kestliku arengu aspektidega andes sellega lähtekohti koalitsiooni tegevustesse.

Tallinna Ülikooli tutuvstava video filmimine, pildil Liisa PuuseppTallinna Ülikooli tutuvstava video filmimine, pildil Liisa Puusepp

Koalitsioon annab ülikoolile tagasi

Tallinna ülikool on kandnud kestliku arengu väärtusi ja panustanud jätkusuutlikkusse arengusse veel enne kui Tallinna Pedagoogikaülikooli nime kandis. Siinsete inimeste juhtimisel on valminud näiteks riiklik strateegiadokument Säästev Eesti 21 ja mitmed inimarengu aruanded, on läbi viidud projekte, mille fookuses on säästva arengu haridus. Ka uude Eesti riiklikusse strateegiasse Eesti 2035 on Tallinna ülikooli liikmed oma sisendi andunud. Lisaks 2015. aastal läbi viidud ülikooli struktuurireform ja loodud arengukava andsid selge signaali jõulisemalt panustada ühiskonna kestlikkuse arengusse. 

Senine ülikooli koostöö koalitsiooniga näitab, et ühiselt saab panustada õppetöö kvaliteeti, teadustöösse, iseendi kui üksikisiku arendamisesse. Just sellises koostöös sünnib ka tulemuslik panus kogu ühiskonna jätkusuutlikkusse arengusse.

Tallinna Ülikoolis on peamine kontaktisik ja koalitsiooniga liitumise algataja olnud ökoloogia keskuse teadur Liisa Puusepp. Lisaks panustavad aktiivselt vanemteadur Mihkel Kangur ja Maarja Hallik ning tudengitest Hanna Gerta Alamets.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee