Terveilm

Uuring: Eesti elanike teadmised ja hoiakud maailmahariduse kohta

22.02.2022

Seoses 2021. aastal käivitatud ja käesoleval aastal realiseeruvate riiklike reformidega maailmahariduses – valdkonna rahastamise ja edendamise juhtrolli andmine uuele rahvusvahelise arengukoostöö keskusele EstDEV – viis Arengukoostöö Ümarlaud 2021. aasta detsembris läbi arvamusküsitluse maailmaharidust ja globaalset solidaarsust puudutavate hoiakute ja teadmiste kohta Eesti elanike hulgas.
Tegemist oli osaliselt 2020. aastal läbi viidud uuringu kordus-küsitlusega, võimaldamaks jälgida muutuseid inimeste teadlikkuses ja meelsuses.
Arvamusküsitluses uurisime, kuidas hindavad Eesti elanikud oma teadmisi maailmaharidusest ja selle teemadest ning kui oluliseks peetakse valdkonna rahastamist. Päevakajalistele teemadele toetudes uurisime, kui oluliseks peetakse globaalset võrdsust toetavate tegevuste rahastamist väljaspool Euroopa Liitu ning millistesse globaalsete probleemide kohapealsesse lahendamisse võiks Eesti kõige rohkem panustada. Lisaks küsisime, kas Eesti ja Euroopa Liit peaksid suurendama investeeringuid kliima soojenemise pidurdamisse ja keskkonnakaitsesse.

Küsitlus viidi läbi koostöös uuringufirmaga Norstat 31.12.2021-03.01.2022. Uuringu koguvalimiks oli 1088 vastajat vanuses 18+. Küsitlutest 951 (87,4%) vastasid telefonis ning 137 (12,6%) veebis. Tegemist oli soo, rahvuse, vanuse, hariduse ja maakonna lõikes Eesti elanike esindusvalimiga.

Valminud raport ja uuringutulemused on mõeldud praktilise vahendina maailmahariduse
valdkonna edasiseks arendamiseks. Uuringut rahastati läbi Euroopa Komisjoni toetatud
Eurodad liikmeprojekti ning Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

TERVEILM_uuringu_raport_2022_v2-1

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee