Terveilm

Väike tõlkeabi

20.08.2014

Enamus suhtlusest arengukoostöö vallas käib inglise keeles. Päris sageli istume ning mõtleme, milline eestikeelne sõna on ühele või teisele mõistele parim vaste.

Näiteks kipuvad arengukoostööga igapäevaselt mitte tegelevad tõlgid tõlkima “food security” toidujulgeolekuks, kuigi sisuliselt täpsem vaste arengukoostöös on hoopis “toiduga kindlustatus”. Panime kokku väikese tõlkevaliku mõistetest, mida kasutame oma töös kõige sagedamini ja millest võib ka teile abi olla.

aid effectiveness – arengukoostöö tulemuslikkus
asylum – varjupaik, asüül
civil society – kodanikuühiskond
civil society organisation (CSO) – kodanikuühendus, vabaühendus
developing country – arengumaa, arenguriik
development – areng
development cooperation – arengukoostöö
disaster – katastroof
disaster relief – katastroofiabi
disaster risk reduction (DRR) – katastroofiennetus
displacement – ümberpaiknemine, kodude mahajätmine
emergency relief – hädaabi
enforced disappearances – sunnitud kadumised
financing for development (FFD) – arengu rahastamine
food aid – toiduna antav abi (abivajajatele antakse konkreetselt toitu)
global education – maailmaharidus
food assistance – toiduabi (abivajajatele võib anda nii toitu kui ka vahendeid toidu saamiseks – raha, seemneid, piima andvaid loomi vms)
food safety – toiduohutus
food security – toiduga kindlustatus
human security – inimjulgeolek
internally displaced person (IDP) – sisepõgenik
humanitarian response – humanitaarabi
land grabbing – maa hõivamine
Millennium Development Goals (MDGs) – aastatuhande arengueesmärgid
nutrition – toitumis-, toitumine
official development aid/assistance (ODA) – ametlik arenguabi
ownership – omanditunne
peacebuilding – rahu kindlustamine
peacekeeping – rahuvalve
peace enforcement – rahu jõustamine (tegevused, et tagada rahuleppe püsimine)
peacemaking – rahu taastamine
policy coherence for development (PCD) – poliitikavaldkondade arengusidusus
poverty alleviation – vaesuse vähendamine
poverty eradication – vaesuse kaotamine
refugee – põgenik. Katustermin igasugusele sundrändajale (sh. sisepõgenikud, varjupaigataotlejad ja pagulased). Pagulane on rahvusvahelise kaitse saanud inimene.
rule of law – õigusriik
sustainable development – kestlik areng, säästev areng, jätkusuutlik areng

Allikas: Välisministeeiumi koduleht

Foto: Arengukoostöö Ümarlaud, Kambodža

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee