Terveilm

In English

AKÜ aasta alguse plaanid

11.01.2019

Huvikaitse

2019 on märgiline aasta nii Eestis kui Euroopas, sest kevadel leiavad aset Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimised. AKÜ on peagi valmis saamas oma seisukohtadega, et juhtida tähelepanu põletavatele küsimustele meil ja Euroopas laiemalt. Lisaks seisukohtadele teeme ka omapoolsed poliitikasoovitused ning huvikaitsetööd.

Lisaks valimistele läheb uue aastaga edasi arutelu Välispoliitika Arengukava 2030 üle, AKÜ jaoks on eriti tähtis selle arengukoostöö ja humanitaarabi osa, kuhu detsembris ka omapoolsed soovitused tegime. 2019 jätkuvad kõnelused ka Euroopa Liidu finantseerimise (MFF) teemadel ning huvikaitse tegevused, mida koordineerib meie katuseorganisatsioon CONCORD, algavad veebruaris.

Kutsume maailmahariduse, arengukoostöö või läbi hariduse demokraatia arendamisega tegelevaid organisatsioone osalema innovatsiooniprojektide taotlusvoorus. Otsime  üle-eestilisi, piirkondlikke või kogukondlikke uuenduslikke väikeprojekte maailmahariduse või selle väärtustega haakuvates valdkondades (demokaatia edendamine, inimõigused, kestlik areng). Projekti eelarve tohib olla kuni 5000 eurot, millest projektitoetus moodustab maksimaalselt 4750 eurot (taotleja kaasfinantseering 5% ) ). Väljavalitud vabaühenduste esindajad kutsume oma projektiideid esitlema märtsikuus toimuvas kahepäevases disainmõtlemise töötoas. Taotluste tähtaeg on 24. jaanuaril!

Kestliku arengu koalitsiooni koordinaator Kristeni 2019 aasta fookus on tagada kestliku arengu koalitsiooni tegevuste jaoks rahastus. Lisaks on vaja kasvatada nii laiemat teadlikkust, tegutsemise võimekust kui uuendada juba olemasolevaid häid praktikaid. Leiame üles kõik võimalikud nurgad, et kestliku arengu teema üles võtta ja Eestis väga vajalikku teavitustööd edasi viia.

Koolitused ja töötoad

Kutsume kõiki maailmaharidusest ja demokraatia edendamisest huvitatud organisatsioone huvikaitse- ja lobikoolitusele.  Kolme päeva jooksul saame teada, kuidas teha huvikaitset laial ja keerulisel teemal ning jagada mõtteid ja kogemusi inspireerivate inimestega üle Euroopa.  Koolitus toimub inglise keeles.

Eelmise aastanumbri sees tegime Eestile tiiru peale, käisime väikestes kogukondades ja arutasime, kuidas kestlikult kohalikul tasandil tegutseda ja millised on meie igaühe mõjud kogu planeedile. Aastal 2019 jätkame kestlike kogukondade teemadel, sedapuhku leiame koos kohalikega üles kitsaskohad, mida annaks parandada ning pakume neile koolitust, kuidas probleemi lahendamisega edasi minna.

Suure hooga käib 2019. aasta kevade kestliku eluviisi töötubade planeerimine. Lisaks kergematele ja praktilisematele teemadele pakume sel hooajal ka edasijõudnute koolitusi kestlikust arengust ja arengukoostööst.

Samuti valmistume mitmeks töötoaks poliitikasidususte teemal, millest kuulete juba õige pea.

AKÜ uus juht

Alates 14. jaanuarist on Sigrid ametlikult lapsehoolduspuhkusel. Meie uus juht on küll leitud ja kokkulepped sõlmitud, kuid tema eelnevad töökohustused lubavad tal tööle asuda alates märtsi keskpaigast. Kuni selle ajani täidab juhi kohuseid huvikaitse spetsialist Agne Kuimet – agne@terveilm.ee

 

Foto: Karl Ander Adami

 

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee