Terveilm

Otsime kestlikke näiteid!

06.07.2018

ÜRO kestliku arengu eesmärkide nimetus võib olla veidi igav, kuid see on lihtsa eesmärgiga plaan – aidata kaasa, et tulevikus hinnatakse inimesi, taastatakse loodust ja luuakse majandus, millest võidavad kõik. Me usume, et Eestis on palju põnevaid ettevõtmisi, millega inimesed teevad häid tegusid ja muudavad maailma. Aidake nad üles leida!

Näiteid võivad esitada kõik – vabaühendused, ettevõtted, riigiasutused või eraisikud. Kuna häid projekte on Eestis palju ja meid on vähe, siis iga valdkonna kohta valime ühe näite, kelle juures teeme pikema intervjuu ja fotosessiooni. Koos Läti ja Leedu näidetega saab headest näidetest andmebaas, mida kõik võivad kasutada, aga mis veel olulisem – usume, et sellised algatused annavad võimaluse uuteks kohtumisteks ja koostööks, mida me hetkel ei oska isegi välja lubada!

Osalemine on lihtne:

  1. Vali välja valdkond ehk kestliku arengu eesmärk, millesse Sinu tegevus panustab (kirjeldused allpool).
  2. Kirjuta meile enda tegevustest – mida te teete ja kuidas see muudab Eesti või maailma elu kestlikumaks? Täida lühike ankeet siin.
  3. Vastuseid ootame 1. septembrini (pikendasime tähtaega, sest suvel olid kõik puhkusel 🙂 )
  4. Tagasisidet, kelle juurde tuleme tegema intervjuud ja fotosid, anname teada septembri alguses.
  5. Parimatest näidetest teeme sügisel kampaania.

Kestliku arengu eesmärkide kirjeldused

Vali siit valdkond, mis Sinu tegevusega kõige paremini seostub. Paljud tegevused võivad sobida mitme eesmärgi juurde, sel juhul vali kõhutundest lähtuvalt. Kui Su tegevus panustab mitmesse eesmärki, vali välja üks kõige olulisem, teisi võid kirjelduses mainida.

1. Vaesuse vähendamine – siia alla kuuluvad tegevused vaesuse vähendamiseks nii Eestis kui arenguriikides, aga näiteks ka sotsiaalkaitse ja poliitikad. Pikem kirjeldus.

2. Toit ja põllumajandus – kõige olulisem on näljahäda vähendamine maailmas, kuid eesmärk on palju laiem, siia sobivad tegevused kestliku põllumajanduse, kalanduse ja metsamajanduse vallast ning palju muud. Pikem kirjeldus.

3. Tervis ja heaolu – kuigi Eestis on laste ja emade suremus minimaalne ja see osa puudutab pigem arenevaid riike, räägib see eesmärk ka liiklussurmadest, sõltuvushaigustest, saastunud õhust, kemikaalidest ja isegi tervishoiu rahastamisest. Pikem kirjeldus.

4. Haridus – kui tegeled hariduse teemadega, loe seda punkti. See ei tähenda vaid arenevate riikide hariduse toetamist, et kõik lapsed saaksid koolis käia, vaid näiteks ka Eesti inimeste teadmisi säästvast eluviisist või erivajadustega laste haridusvõimalusi. Pikem kirjeldus.

5. Sooline võrdõiguslikkus on valdkond, mis on riigiti väga erinev. Ei ole oluline, kas tegeled sellega Eestis või mujal, siia käivad kõik naiste ja meeste diskrimineerimisega seotud teemad. Pikem kirjeldus.

6. Puhas vesi ja kanalisatsioon tegeleb arenguriikides joogikõlbuliku vee tagamisega ning vetsude ehitamisega. Eestist rääkides võivad kõnetada ka reovee puhastamine, veega seotud ökosüsteemide taastamine ja kemikaalide ning prügi sattumine vette. Pikem kirjeldus.

7. Energia – siia valdkonda kuuluvad taastuvenergia, energiatõhusus, uued tehnoloogiad jne. Pikem kirjeldus.

8. Tööhõive ja majanduskasv on veidi vastuoluline eesmärk, sest paljud probleemid looduses ja inimeste kohtlemisel said alguse just majanduskasvu taga ajamisest. Kuid majandada on võimalik ka teisiti – loodust säästvalt ja inimesest hoolivalt. Pikem kirjeldus.

9. Tööstus, uuendus ja taristu. Innovatsioon on tööstuses hädavajalik, et muuta see säästlikuks. Siia valdkonda käivad ka kõik taristu (teed, internet, elekter) ja innovatsiooni ning teadusega seotud teemad. Pikem kirjeldus.

10. Ebavõrdsuse vähendamine. See eesmärk keskendub poliitikatele ja tegevustele, mis vähendavad süsteemset ebavõrdsust inimeste vahel ja riikide vahel, kaasa arvatud rändega seotud teemad. Pikem kirjeldus.

11. Jätkusuutlikud linnad ja asumid  sisaldab palju teemasid – transport, kultuuripärand, eluase, töökohad, õhusaaste, ligipääs teenustele, linnaplaneerimine jne. Pikem kirjeldus.

12. Säästev tootmine ja tarbimine – kuidas teha vähemaga rohkem? Hõlmab nii tootmise muutmist igas tarneahela punktis kui tarbijate teavitamist. Pikem kirjeldus.

13. Kliimamuutuste valdkond hõlmab innovatsiooni heitmete vähendamiseks, tegevusi kliimamuutustega kohanemiseks ja selleteemalist haridust. Pikem kirjeldus.

14. Ookeanid ja mereressursid katab kõik, mis toimub merega – mere kaitse, selle ökosüsteemid, mereressursid, kalandustoetused, väikeste riikide kalandus ja turism. Pikem kirjeldus.

15. Ökosüsteemid – koondab kõik ökosüsteemiga seotud teemad – kaitse, taastamine, säästev kasutamine. Pikem kirjeldus.

16. Rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid. Selle valdkonna eesmärk on vähendada korruptsiooni, vägivalda, ärakasutamist, ebaseaduslikke rahavoogusid ja kindlustada, et inimesed saavad riigilt vajalikku infot. Pikem kirjeldus.

17. Rahvusvaheline koostöö hõlmab riikidevahelisi kokkuleppeid, et kestlik maailm saaks võimalikuks, seda nii seaduste, kaubanduse, tehnoloogia, seire kui teaduse vallas. Pikem kirjeldus.

Kõiki kestliku arengu eesmärkide pikki kirjeldusi saad vaadata siit

Küsimuste puhul kirjuta Arengukoostöö Ümarlaua kommunikatsioonijuht Katrin Pärgmäele – katrin@terveilm.ee või helista 56 623 823.

Kestliku arengu näidete kogumist Eestis, Lätis ja Leedus toetab Põhjamaade Ministrite nõukogu, sisu eest vastutab Arengukoostöö Ümarlaud.

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee