Terveilm

AKÜ ja liikmete tegevused sõbrakuul

12.02.2021

Välisministeerium esitles uut riiklikku Eesti Aafrika regioonistrateegiat, mille eesmärk on seada konkreetsed arengusuunad ja edasine tegevuskava aastateks 2021–2025. AKÜ rõõmustab, et terviklik nägemus koostööst Aafrika riikidega on kaante vahele saanud. Lisaks on suur rõõm näha, et kestliku arengu temaatikat ei peeta kitsalt osaks arengukoostöö valdkonnast, vaid koos arengukoostööga horisontaalseks katuseks välis- ja julgeolekupoliitikas ning majandussuhetes ja äridiplomaatias. Siiski näeme ühe tulevase ohuna äridiplomaatia ja arengukoostöö piiride võimalikku hägustumist, mis läheks vastuollu arengukoostöö peamiste põhimõtetega – altruismi ning sihtriikide vajadustele põhineva koostööga. Aga oleme siiski rõõmsad ja optimistlikud! Aitäh välisministeeriumile!


Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on T9VX9fMTEkpdjLnnNwINOJjmOjQM9APpZJga6masT0Peu3t8m8nuZ4TVbftUOlhnRRcAuMcWt1dIxjDUegomNCASz2Ci0gB20e8_4If8pgxBKDYFew6xWlOFMaasZ83GfRLwsnBJ

Tasuta online kursus

“Effective Engagement of Civil Society in Development”, on nüüd kättesaadav kõigile. Kursus koosneb viiest moodulist, mis sisaldavad video-, lugemis- ja interaktiivset formaati. on Kursuse on loonud Task Team (CSO Developing Effectiveness & Enabling Environment) ja vahendab Erasmuse Rotterdami Ülikool. Koolituse läbinud saavad ka ametliku sertifikaadi.


EL liikmesriikide välisministrid võtsid vastu 2021. aasta kliima- ja energiadiplomaatia järeldused, kus on esile toodud mõned tõeliselt head lubadused (nt lõpetatakse teatud projektide toetamine ja muudetakse aruandlust läbipaistvamaks, aga on ka  valdkondi, mida tuleks parandada. Loe AKÜ kokkuvõtet siit


Värske uuringu kriitiline raport: jõukamad riigid on kliimamuutustega kohanemise rahastamist üle raporteerinud umbes 20 miljardi dollari võrra, mis tähendab, et maailma kõige haavatavamad sihtrühmad ja riigid on saanud vaid osa lubatud toetusest. Tegelik rahastus on ca 42% väiksem kui raporteeritud ning üks oluline horisontaalne valdkond – soolise võrdõiguslikkuse edendamine – on suures osas olnud sümboolne. Loe lühikokkuvõtet siit


AKÜ allkirjastas Eurodadi liikmena pöördumise Euroopa Investeerimispanga poole. Peamisteks sõnumiteks on EIB kõikide tehingute viimine kooskõlla Pariisi leppega ning ettepanek eemaldada keskkonnale ja kliimale kahjulikud tehingud panga portfellidest. Dokumendi teksti enam muuta ei saa, kommentaarid mulle on aga teretulnud.


Hea MTÜ või ettevõtte esindaja –  räägi kaasa kestliku arengu kaasamisplatvormi loomisel!

Veel jõuab registreerida end ettevõtete ja MTÜ-de esindajatele mõeldud fookusgrupi intervjuudesse ning täita küsimustikku. Platvormi loomise töörühm soovib küsimustiku ja fookusgrupi intervjuude kaudu mõista ettevõtete ja MTÜ-de motivatsiooni loodavat platvormi kasutada ning nende vajadusi ja eelistusi.

Ettevõtete esindajad saavad täita küsimustiku SIIN ja registreerida end fookusgrupi intervjuudesse SIIN.

MTÜ-de esindajad leiavad küsimustiku SIIT ja registreerimisvormi SIIT.

Kestliku arengu koalitsiooni liikmete töörühm tänab kõiki, kes soovivad oma  mõtteid jagada ja aidata seeläbi kaasa veebiplatvormi loomisele!


Bridge47 maailmahariduse konsortsium viis jaanuaris läbi põneva koolituse edukate partnersuhete loomisest. Koolituse järgselt valmis ka koolitusel jagatud materjale ja nõuandeid koondav lühikokkuvõte, millega saate tutvuda siin. (Lisaks on see ja mitmed teised koalitsiooni materjalid leitavad alati siin.)


Eesti Pagulasabi alustab kolme uue humanitaarabi projektiga Liibanonis, Ukrainas ja esimest korda ka Gruusias. Liibanonis vastame Beiruti plahvatuse tagajärgedele cash-for-work stiilis programmiga, mis toetab haavatavasse olukorda sattunud leibkondi. Ukrainas toetame rindelähedastes asulates elavaid sisepõgenikest naisi. Korraldame neile virtuaalse ettevõtlusprogrammi 300 osalejale, mille tulemusel saavad 20 parimat naiskonda oma äriplaanide elluviimiseks rahalist toetust. Gruusias pakume sisepõgenikest naistele tuge väikeettevõtlusega alustamiseks. Loe Pagulasabi uudiseid edasi siit.


Haridus- ja Noorteameti (Harno) egiidi all on hetkel käimas EV välisministeeriumi rahastatud arengukoostööprojekt „Promoting quality education for all children through improving the national curriculum for grades 11-12 in Georgia“. Projekti osapoolteks on lisaks Harnole UNICEF Gruusia ning Gruusia haridus-, teadus-, kultuuri- ja spordiministeerium. Tegemist on projektiga, mille käigus töötavad Gruusia HTKSi eksperdid koostöös Harno asjatundjatega välja Gruusia üldhariduse kolmanda põlvkonna gümnaasiumi riikliku õppekava. Projekt algas eelmise aasta juunis ning käesolevaks hetkeks on koostatud Gruusia üldkeskharidust käsitlev poliitikadokument (kontseptsioon), mis on aluseks edasisteks arengutöödeks. Järgmise etapi peamine eesmärk on ainekavade uuendamine ja vastavate metoodiliste materjalide väljatöötamine. Projekt kestab käesoleva aasta lõpuni. Loe edasi siit.


Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee