Terveilm

In English

AKÜ suvel – lõpuspurt enne puhkuseid

17.06.2019

AKÜ üldkoosolek toimub 20. juunil. Palume väga osaleda, et kvoorum tuleks täis! Koolituse peame sel korral aga kahjuks ära jätma (Kristen osaleb Nolaniga filmivõtteil ja nii kiiresti ei õnnestunud asendajat leida). Kui isiklikult tulla ei saa, palume volitada end esindama kedagi teist.

Huvikaitse


Kevadel korraldasime Kristeni eestvedamisel Euroopa Parlamendi valimistel osalevate kandidaatidega debati kestliku arengu teemadel (vt videot). Debatt peatus pikemalt keskkonna, majandusarengu ja arengukoostöö teemadel. Osalejateks olid Mihkel Kangur (Elurikkuse Erakond), Tunne Kelam (Isamaa), Sven Mikser (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ning Kalle Palling (Reformierakond), debatti modereeris Anna Karolin (SpeakSmart). Debati esimeses pooles toimus iga osalejaga individuaalne vestlus, kus kandidaadid said märgistada ära oma vaate antud teemale ning tuua välja millised kestliku arengu eesmärgid on neile kõige olulisemad. Vestlusele järgnes modereeritud debatt ning lõpetuseks tõid kandidaadid välja, miks neid valida. Detailset kokkuvõtet sellest, millised on kandidaatide nägemused ja lubadused kestlikuks arenguks, saab lugeda siit.

Agne osales mai lõpus Edinburghis Bridge 47 poolt korraldatud huvikaitse- ja lobikoolitusel, mille viis läbi briti vabakonna lobist ja huvikaitseekspert Mike Day. Kolmepäevase praktilise koolituse jooksul sai üle vaadataud AKÜ muutuste teooria, otsustajate kaardistuse (power mapping) ning osaletud lobistina Eurooa Parlamendi teemalises rollimängus.

Juunis toimus  AKÜ korraldatud arutelu Kes ja kuidas räägivad kliimamuutustest Eestis?”. Arutelul osalenud kaardistasid nii teemas aktiivsed organisatsioonid kui ka sündmused, mis 2019. aastal aset leiavad. Viimaseid on üsna palju ja AKÜ huvikaitse vaatenurgast on kindlasti olulised Rohelise Kliimafondi panuste uuendamine ja ÜRO Kliimakonverents (COP 25). Kõike kliimateemalist Eestis, alustades uudiste ja lõpetades lahendustega saab tutvuda siin.

Juuni esimestel päevadel külastas Karl Oskar Sloveenias toimunud Eurodad (Europen Network for Debt and Development) iga-aastast konverentsi, kus peamiseks teemaks oli õiglane areng, mis puudutab nii arengukoostööd ja maksu- ning kliimapoliitikat. Karl Oskar tõi oma kokkuvõttes välja viis olulist teemat, mis olid nii konverentsi tipphetked ja annavad tooni üldisemalt arengukoostöö maailmas

Juuni teises pooles tegeleb Karl Oskar peamiselt AidWatch 2019 (igaaastane arengurahastust analüüsiv raport) ettevalmistustega ning planeerib 2019 sügiseks nii huvikaitset kui ka projektitegevusi CE4SD projekti tarbeks – sealhulgas liigub edasi näiteks Välispoliitika Arengukava 2030 protsess.

Kevadel toimus Kristeni juhtimisel Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks kohtumine, kus plaaniti võrgustiku uue perioodi eesmärke ja tegevusi. Koalitsioon otsustas viia läbi avaliku kampaania, tutvustades kestliku arengu eesmärke liikmete lugude kaudu. Kevadel koguti ja toimetati kaasavaid lugusid, mis ühendavad SDG-d reaalsete inimestega. Kampaania viiakse läbi sügisel nii koalitsiooni liikmete seas kui ka sotsiaalmeedia abil laiemalt. Kampaania ettevalmistust ja läbiviimist juhib liige MTÜ Mondo. Vaata koalitsiooni kohtumise pilte siit.

Suvi kulgeb tegevjuht Geal peamiselt aruandluse tähe all (lõppeb KÜSKi rahastatud projekt, ning Välisministeeriumi poolt toetatud kommunikatsiooniprojekti tegevused peavad olema suve lõpuks ellu viinud. Juulikuus keskendub Gea Aktiivsete Kodanike Fondi taotluse kirjutamisele.

 

Maailmaharidus

Ootame kõiki 9.-10. augustil külla Arvamusfestivali AKÜ nurgakesse, kus toimetame koos  koalitsiooni ja Bridge 47-ga. Kohtume Paides!

Maikuus organiseeris Agne keskkonnakuu filmiprogrammi raames ETV2 ekraanile 9 maailmahariduslikku filmide tutvustusklippi, mille tootis AKÜ projekti Bridge 47 abil. Oma kommentaaride ja sõnumitega astuvad klippides üles nii mitmed Kestliku Arengu Koalitsiooni liikmed kui ka kliimaaktivistid ja poliitikaeksperdid. Suur aitäh Maris Ojamurule Sustinerest, Lauri Tammistele SEI Tallinnast, Liisa Puusepale TLÜst, Ingid Hermetile Nutriloopist, Kristen Aigrole AKÜst, Kadri Kaarnale CleanTechForEstist, kliimaaktivistidele Maia-Liisa ja Kertu Brigit Antonile ning ÜRO noordelegaadile Karl Ander Aleksiusele! Kõiki kommentaare saab järelvaadata siin.

Iti jätkas kogukondade koolitamisega üle Eesti. Sedapuhku rääkisime, kuidas kestlikel teemadel end kohalikul tasandil kuuldavaks teha. Saime inimestega kokku, kaardistasime kohalikud murekohad ning andsime läbi huvikaitsekoolituse “Kuidas ennast kuuldavaks teha?” tööriistad enda teemade tõstatamiseks enda kogukonnas. Koolitusega jõudsime Jõgevale, Viljandisse, Haapsallu, Rakverre ja Türile. Ees ootasid meid väga eriilmelised kogukonnad, kuid kõiki liitis kokku üks ühisnimetaja – soov kohalikku elu paremaks teha. Läbi väikeste muutuste jõuda suuremateni ning panustada ise selleni, et kodukohas oleks parem elada. Kuniks meil on selliseid sädeinimesi, siis kestab elu ka väljaspool suuri keskusi. Muutused kestlikuma tuleviku nimel peavad toimuma kõikjal üle Eestis ning iga kogukond panustab sellesse vastavalt enda võimekusele, soovidele ja tahtmistele. Vahvaid näiteid ka: Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu sooviks, et kõik kiriku kohvipausid oleks vastutustundlikud – õiglase kohvi ja ilma plastiktopsita. Türil aga saadeti meiega kohtumisest tõuge, et teha plastikuvaba kohalik laulupidu.

AKÜ osaleb referentsgrupi liikmena Gene Network`i poolt sel aastal Eestis läbiviidava maailmahariduse eksperthinnangu (peer review) koostamise protsessis. GENE (Global Education Network Europe) on Euroopa riikide maailmahariduse eest vastutavate ministeeriumite ja asutuste ühendus.  GENE võrgustikku kuulujad töötavad välja riiklikke poliitikaid ja on maailmahariduse valdkonna riiklikud rahastajad.  Eesti eksperthinnangu koostamise põhipartnerid on haridus- ja teadusministeerium ja välisministeerium, referentsgruppi kuuluvad lisaks AKÜle ka Mondo ja Unesco ERK.

Kestliku arengu koalitsiooni liikme Sustinere kutsel viis Agne nende SDG-de teemalisel kliendipäeval läbi maailmaharidusliku mängu “Kuidas maailmal läheb?”. Suur aitäh ettevõttele Nordic Houses, kes mänguga kaasa tulid ja tänu sellele maailma käekäiguga senisest paremini kursis on.

 

 

Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee