Terveilm

AKÜ tegemised kuu jooksul

16.11.2020

Arengukoostöö ja humanitaarabiga tegelevaid Euroopa vabaühendusi koondav CONCORD Europe avaldas sel nädalal aastaraporti AidWatch 2020, millest selgub, et Eesti on baltikumi suurim finantsilise arenguabi andja, aga alles poolel teel oma eesmärgini tõsta arengukoostööle suunatud ressursse 0.33%ni riigieelarvest. Loe lähemalt selle kohta siit!

Toimus kestliku arengu koalititsiooni sügiskohtumine, kus esitleti järgmise tegevusperioodi koolitusplaani ning suure eesmärgi – SDG-de kaasamisplatvormi – seisu ja plaane. Uuel perioodil on plaanis korraldada kommunikatsiooni- ja koostööteemalisi koolitus ja mõtteringe, samuti Baltimaade koalitsioonide ühiskohtumine. Kaasamisplatvormi esimene avalik versioon valmib 2021. aasta sügiseks.

AKÜ ja valitud liikmed kohtusid USA arenguagentuuri USAID asejuhi Bonnie Glick’iga. Kohtumisel tutvustasid Eesti osapooled projekte, mis varasemalt tehtud või hetkel käimas ning ümarlauavestluses arutati võimalikke edasisi koostöövaldkondi.

Välisminister Urmas Reinsalu ja Bonnie Glick allkirjastasid ka ühisdeklaratsiooni, et süvendada kahepoolset koostööd digipöörde edendamisel arengukoostöö partnerriikides. Ühisavalduse kohaselt on Eestil ja USA-l kavas jagada arengukoostöö tegevuste raames avaliku ja erasektori kogemusi ning häid tavasid digipöörde alal. Samuti soovitakse aidata kaasa turvalist ja avatud digiühiskonda toetavate tehnoloogialahenduste arendamisele.

Andsime Välisministeeriumile sisendit mõju hindamise süsteemi ning arengukoostöö agentuuri loomise protsessidele. Arengukoostöö agentuur muudab uuest aastast oluliselt kohalikku arengukoostöö taotlusvoorude süsteemi, seega on oluline, at vabakonna hääl oleks kuuldav juba organisatsiooni loomisfaasis. Mõju hindamise süsteemi loomine on aga samm veelgi mõtestatuma ja mõjukama arengukoostöö suunas, mis on olnud ka AKÜ ja liikmeskonna pikaajaliseks huvikaitsesõnumiks ja -eesmärgiks.

Kuna on sügis, on AKÜ büroo tegelenud keskmisest intensiivsemalt Euroopa Komisjoni projektide aruandluse ning uute rahvusvaheliste projektide kirjutamisega.


1. detsembril 2020 võtavad kümned vabaühendused üle Eesti ette erinevaid tegevusi, et koguda annetusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning kutsuda inimesi üles endale olulist valdkonda toetama. Toimuvad annetamistalgud! Vaata lisa: https://annetamistalgud.ee/


CONCORDi maailmahariduse töörühma (GCE ehk Global Citizenship Education group) kohtumine toimus 9.-10. novembril Zoomis.

2020. aastal on olnud fookuses maailmahariduse programm uues ELi raameelarves (MFF), COVIDi mõju tegevuste elluviimisele ning töörühma poliitikamõjutamise ehk advocacy strateegia loomine järgnevateks aastateks.

Veel sel aastal näeme kolme suuremat väljakutset või tegevust.

Rilli Lappalainen – maailmahariduse eestvedaja juba paarkümmend aastat ja Fingo ehk Soome “AKÜ” direktor – kandideerib CONCORDi presidendiks 18.-19. novembril toimuval CONCORDi üldkogul. Meile meeldib!

Reakstioon COVIDile. Kui varem kogusime kokku praktikaid ja väljakutseid pandeemia ajal MH tegevuste elluviimisel, siis täna näeme vajadust suhelda rahastajatega finantseerimisreeglite muutmiseks. Kui eelarvetes on suur hulk raha reisimisele, mida ei toimu, kuid online töökoormus on suurem, peab üle vaatama (inimressursi) protsendid kogu eelarvest. Samuti omafinantseeringu võimekuse.

Kui sinu organisatsioon on juba rahastajatega (Euroopa Komisjon, VäM jne) sel teemal suhelnud ja oskab head nõu anda, võta palun ühendust Mariga (mari@humanae.ee)

Maailmaharidus ELi eelarves. Kuigi välisinstrument NDICI tuleb kindlasti, ei ole maailmahariduse koht 100% kindlustatud. Kuigi oleme komisjoni inimestega suhelnud ja ka omapoolsed soovitused kirja pannud, võib üllatusi veel tulla. Kui nii peaks juhtuma, siis on tähtis roll iga liikmesriigi “AKÜl”, et välisministeeriumid nõuaks uues eelarves maailmaharidusele kohta.


Lähisuhtevägivald ja ainete (kuri)tarvitamine

Lisaks oma igapäevatööle vägivallast väljujate abistamisel on Naiste Tugi- ja Teabekeskus osaline ka mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides. Ühe uue teemana on käsil lähisuhtevägivald ja ainete (kuri)tarvitamine. Möödnud aasta lõpul alguse saanud Erasmus+ programmi poolt rahastatud projekt FASA (Free form addiction, safe from abuse)  ühendab seitset organisatsiooni viiest erinevast Euroopa riigist. FASA eesmärk on tugevdada sotsiaalhoolekande praktikute ja spetsialistide tööpõhiseid oskusi lähisuhtevägivalla ohvrite toetamise alal, et töötada efektiivselt lähisuhtevägivalla ohvritega, kellel on ainete (kuri)tarvitamise probleeme. FASA koondab kodanikuühiskonna organisatsioone, kes tegelevad ohvrite toetamisega; kõrgharidusasutusi soolise ja lähisuhte vägivalla  valdkonnas; ning kutsehariduse pakkujad. Projekti raames koostakse analüütiline raport, mille tarvis kogutakse informatsiooni lähisuhtevägivalla ohvreid teenindavate sotsiaalhoolekande spetsialistide töös ette tuleva praeguse olukorra ja koolitusvajaduste kohta klientide poolse sõltuvusainete (kuri)tarvitamise teemal. Seejärel töötatakse FASA projekti raames välja koolitusmaterjalid, mis on abiks spetsialistidele sõltuvuse küüsis olevate ohvrite abistamisel. FASA koolitusmaterjalid saavad tasuta veebis kättesaadavaks kõikides projektikeeltes (inglise, eesti, islandi, hispaania, kreeka).

Sel suvel käivitus projekt MARISSA (Multi-agency approach to support victims of intimate partner violence with substance abuse issues), mida rahastab Euroopa Komisjoni Rights, Equality and Citizenship progamm. Tegemist on kaheaastase projektiga, mis toob kokku kuus partnerit kolmest riigist (Eesti, Kreeka, Island). MARISSA tegeleb aineid (kuri)tarvitavate lähisuhtevägivalla ohvrite probleemidele lahenduste leidmisega. Olemasolevates ohvriabiprogrammides ei käsitleta lähisuhtevägivallas sõltuvusse sattunud ohvreid, kuna kahte elementi (vägivald ja sõltuvust) käsitletakse eraldi, samas kui läheneda tuleks kompleksselt. MARISSA  raames töötame välja praktilised mitme-asutuse tööriistad ja suutlikkuse suurendamise materjalid, et abistada spetsialiste ja parandada teenuseid, mida pakutakse naistele, kes kannatavad samaaegselt lähisuhtevägivalla ja sõltuvuse all. Lisaks panustame sidusrühmade, ohvrite ja avalikkuse teadlikkuse tõstmisele sel olulisel teemal.

MARISSA aitab kaasa professionaalide võimekuse tõstmisele ja mitme asutuse vahelise koostöö edendamisele lähisuhtevägivalla ja sõltuvuse valdkonnas, arendades ja katsetades põhjalikku koolitusjuhendit ning uuenduslikke praktilisi sekkumisvahendeid spetsialistidele.

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse roll mõlemas projektis on ohvritega töötavatelt spetsialistidelt vajaliku tagasiside kogumine läbi veebiuuringute ja fooksgruppide läbiviimise, välja töötatud materjalide testimine ja tagasiside koondamine ning teavitustöö tulemuste levitamisel. Rohkem infot www.naistetugi.ee


Inimõiguste keskus kutsub Annetamistalgutel külla

Inimõiguste keskus kutsub kõiki 1. detsembril virtuaalselt ja turvaliselt Eesti Inimõiguste Keskusele külla! Kes on meie inimesed ja millega me tegeleme? Kuidas valime kohtuvaidlusi? Kuidas aitab sinu annetus Eesti ühiskonda iga inimese jaoks ilusamaks muuta?

Kogu päeva jooksul tehakse otselülitusi Facebooki ja Instagrami vahendusel – räägitakse keskuse tegevusest, vastatakse inimeste küsimustele ning jagatakse ka kingitusi. Annetamistalgutel on inimõiguste keskus justkui sinu taskus!

Tule ise ja võta ka sõber kaasa! Loome üheskoos iga inimese inimõigusi austava Eesti!


Maailmahariduse kursus haridustöötajatele alustab jaanuaris 2021

Viiest moodulist koosneva kursuse “Maailmaharidus muutuvas ühiskonnas” fookuses on kestlik areng seoses kliimamuutuste ja rändega. Kutsume osalema õpetajaid, noorsootöötajaid ja kõiki teisi haridustöötajaid, kes töötavad noortega vanuses 15-19.


Oktoobri alguses toimus Räpina Ühisgümanaasiumis Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest abil mäng, mis viis selles osalenud noored fantaasiamaailmas tulevikku aastasse 2121. Päris elus rollimäng ehk larp (Live Action Role Play Game) Eesti 2121. Mängu eesmärgiks oli panna noor mõtlema läbi isikliku kogemuse keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku arengu vajalikkusest.

Põhinedes ÜRO kestliku arengu eesmärkidele loodi kogemuspõhine koolinoortele mõeldud rollimäng Eesti 2121, mis fantaseerib teemaga, et milline võiks elu välja näha siis, kui me ei pööra täna piisavalt tähelepanu keskkonnaprobleemide vähendamiseks.
Stsenaariumi kohaselt oli aasta 2121 ning kunagisse Räpina Ühisgümnaasiumi hoonesse oli loodud uurimisjaam. Mis toimus, saab vaadata videost https://youtu.be/IaXioQYPAtM
Selleks, et aga noortel ei jääks ettekujutus, et teadustöö ja tulevik ongi vaid mänguline fantaasia, toimus novembri alguses temaatiline õppekäik Järvseljale, kus uuriti, mis on seal asuvate uurimisjaamade panus maailmale.


Ligi poolteist aastat kestnud Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt toetatud projekti raames on töötatud MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse poolt välja hulganisti praktilisi materjale neile, kel on huvi kasutada rollimänge töös laste ja noortega.

Päris elus rollimäng ehk larp (Live Action Role Play Game) on mäng, milles osalejad kehastuvad erinevateks väljamõeldud tegelasteks. Rollimäng on kui lõpetamata lugu, kus on tegelased, kuid kuidas need tegelased üksteisega loodud maailmas hakkavad koos tegutsema ja milleni lugu välja jõuab, selle loovad mängus osalejad.  Osalejatel tuleb püüda reageerida ja improviseerida nagu tema tegelane käituks.
Rollimängu saab kasutada ka hariduslikel eesmärkidel. Mujal maailmas on need tuntud kui edularbi nime all. Kuna eesti keeles sellele head vastet ei ole, siis oma tegemistes ja mängudes  hakkasime oma projekti raames loodud mänge kutsuma õpilarpideks. Mis see on, näeb videost https://youtu.be/XPJQ2mNKL68
Projekti raames valmis kolm koolidele  mõeldud keskkonnateemalist rollimängu. Kel huvi katsetada, leiab stsenaariumid ja vajalikud juhised Peipsi Koostöö Keskuse kodulehelt. 


Armeenia vestlus- ja muusikaõhtu

Neljapäeval, 19. novembril algusega kell 18 toimub Türil Konna majas (Viljandi tn 60) Armeenia vestlus- ja muusikaõhtu. Sel korral tuleb külla Armeeniast pärit ja praegu Tallinnas elav etnomuusik ja muusikateadlane Margarita Voskanyan, kellel on kaasas ka mõned puupuhkpillid. Juttu räägib ja pilli mängib ka armeenia päritoluga eestlane Brigitta Davidjants, kes on uurinud doktoriväitekirjas armeenia rahvusliku identiteedi loomet, samuti kirjutanud näiteks raamatu “Minu Armeenia” ja juhtinud eesti-armeenia bändi Atlas. Lisaks pakume maitsta ka veidi armeenia suupisteid.

Tegemist on kohtumisõhtuga üritustesarjast „Saame tuttavaks!“, mis viib kokku rahvusvahelise kaitse saajad, Eestis elavad välismaalased ja kohalikud inimesed. Üritus on tasuta. Parkimine sisehoovis. Kuna kohtade arv on piiratud, siis palume end eelnevalt registreerida, saates emaili aadressile tyrikonn@gmail.com või helistades telefonile 53 957 115.


Mondo kuulutas välja rändeteemalise stipendiumikonkursi raadioajakirjanikele.
Konkursi eesmärk on stipendiumiga toetadaraadiosaadete sarja, mis analüüsib inimeste rände ja popkultuuri omavahelisi seoseid. 

Stipendiumivooru suurus on 5000 eurot ja välja antakse kuni kaks stipendiumi, üks eestikeelse ja teine venekeelse sarja tootmiseks.


Jälgi meid ja avasta teisigi põnevaid artikleid!

Loe lähemalt teabekeskusest

Kommentaarid

Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) is an independent not-for-profit coalition of non-governmental organisations that work in the field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ is a strategic partner for Estonian Ministry of Foreign Affairs as a consultant the state in field of development cooperation, global citizenship education or sustainable development.

AKÜ also provides workshops and consultancy for private sector companies as well as for wider public on sustainable development goals and global issues. 

The highest decision-making body is the General Assmebly.  AKÜ’s legal representative is the Board, which is also responsible for managing the organisation’s staff. 

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Estonian Roundtable for Development Cooperation

Telliskivi 60a/3, 10412, Tallinn
info@terveilm.ee
www.terveilm.ee
www.facebook.com/terveilm

Contact:

Agne Kuimet – member of management board, agne@terveilm.ee